Implicaties van geneesmiddelinteracties met kinaseremmers

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
28 juni 2020

Geneesmiddeleninteracties kunnen de systemische biologische beschikbaarheid en farmacokinetiek van veel goedgekeurde small molecule kinaseremmers veranderen. Dat kan leiden tot therapiefalen of (acute) ernstige toxiciteit. Daarom is kennis hiervan essentieel. Dat wordt geboden in een review in The Lancet Oncology 

Sinds het begin van dit millennium hebben kinaseremmers, een nieuwe oncologische geneesmiddelenklasse, een belangrijke rol gekregen bij de behandeling van solide en hematologische maligniteiten. Kinaseremmers resulteren in een stilstand van de celcyclus, induceren apoptose, remmen de angiogenese en moduleren de afweerrespons tegen de tumor. 

Betere werkzaamheid

Sommige kinaseremmers zijn geregistreerd voor specifieke oncogene driver-mutaties, waarvoor moleculaire diagnostiek nodig is. Deze doelgerichte aanpak resulteert vaak in een betere werkzaamheid met een gunstige risico-batenprofiel in vergelijking met chemotherapie. 

(Foto: Pixabay)

Voor- en nadelen kinaseremmers 

De introductie van kinaseremmers heeft geresulteerd in nieuwe uitdagingen. Terwijl de meeste chemotherapeutische medicijnen intraveneus worden toegediend, hebben kinaseremmers een orale toedieningswijze. De orale inname is prettiger voor de patiënt en vergroot de flexibiliteit van de behandeling (bijv. plaats en timing van de inname).  

Daar staat tegenover dat de blootstelling aan kinaseremmers binnen individuele patiënten en tussen patiënten onderling een grote variatie (intra- en inter-patiënt va

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , ,
Deel dit artikel