‘Intervisie maakt je bewust van patronen achter je handelen’

mm
Marc de Leeuw
Redactioneel,
3 juni 2022

Als intervisiecoach begeleidt openbaar apotheker Hilde Jelsma haar collega-apothekers zich bewust te worden van dieperliggende normen, waarden, gedachtepatronen en overtuigingen die hun handelen beïnvloeden. “Apothekers zijn gewend om hun handelen te baseren op de wetenschap. Maar er zijn situaties waarin je niets hebt aan de wetenschap. Hoe onderbouw je dan een bepaalde keuze? Het is inspirerend om tijdens intervisiesessies verschillende visies op een casus te horen.” 

Jelsma deed zichzelf een opleiding intervisiecoach cadeau toen ze een aantal jaren geleden als zzp-er aan de slag ging. Als interim-apotheker werkt ze bijvoorbeeld voor de Stichting Health Base in Houten aan medicatieadviezen voor patiënten en apotheekinformatiesystemen. Daarnaast voelt ze zich ook sterk betrokken bij het ‘menselijke’ aspect van het apothekersvak. “Ik vond de opleiding tot intervisiecoach zo leuk dat ik er iets mee wilde gaan doen”.
Dat leidde ertoe dat ze communicatietraining geeft aan farmaciestudenten aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast wist ze via LinkedIn in contact te komen met een aantal collega’s die geïnteresseerd waren in intervisie. Momenteel leidt ze als intervisiecoach een groep van zes apothekers met verschillende achtergronden: openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker en apotheker-onderzoeker. Zij komen één keer in de acht weken bijeen om aan de hand van concrete casuïstiek met elkaar te reflecteren op hun handelen.

“De basis voor intervisie is onderling vertrouwen en toewijding. Alles wat wordt besproken, blijft binnen vier muren en de telefoons gaan uit”

Intervisiecoach en openb
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , ,
Deel dit artikel