DOQ

#Nieuwegeneratie: meer diversiteit in de zorg!

De ambitie spat ervanaf in het nieuwe visiedocument van de junior internistenvereniging JNIV. Internisten van de toekomst willen de beste zorg aan hun patiënten kunnen geven en tegelijkertijd de grote problemen in de zorg het hoofd bieden. Daarbij ligt de focus onder andere op het stimuleren van diversiteit. Voorzitter en vijfdejaars aios interne geneeskunde Oscar Smeekes: “Diversiteit is essentieel voor de beste zorg. Daarom staan wij voor een diverse nieuwe generatie internisten.”

Diversiteit is één van de vijf pijlers van het visiedocument 2022-2025 van de JNIV, De toekomstbestendige internist in opleiding. Het document beschrijft wat de 900 aios interne geneeskunde in Nederland nodig hebben om passievol en vitaal bij te dragen aan kwalitatieve, toegankelijke, betaalbare en innovatieve zorg. Smeekes: “Andere pijlers zijn Regie op opleiding en werk, Een profiel uit kracht en met plezier, Aan de slag als specialist en Toekomstgerichte zorg. Onze visie gaat in feite over het waarderen van verschillen in onze professionele én persoonlijke ontwikkeling. Als we ruimte geven aan regie op de opleiding en werkomgeving, aan individuele talenten en werkplezier, meer waarderen waarin wij van elkaar verschillen, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuwe ideeën en de noodzakelijke innovatie in de zorg.”

Aios interne geneeskunde Oscar Smeekes

Leren en innoveren

Internisten van de toekomst moeten dus volgens de JNIV in staat worden gesteld om continu te leren en te innoveren. En hier komt volgens Smeekes diversiteit om de hoek kijken. “We doelen op diversiteit in de breedste zin. Denk aan cultuur, etniciteit en gender, maar ook aan levenservaringen en denkkaders. Juist van datgene waarin je verschilt van elkaar, kun je veel leren en nieuwe innovatieve inzichten opdoen. We leren meer als we verschillende meningen, zienswijzen en ervaringen horen. Door diversiteit leren we op een andere manier naar onszelf kijken – is dat wat ik doe wel het juiste, of is er nog meer mogelijk? En we leren ons in te leven in de ander, iets dat ontzettend waardevol is, zeker in contact met onze patiënten.”

“Diversiteit zou in een sollicitatieprocedure veel meer gewicht moeten krijgen”

Aannamebeleid

Het stimuleren van meer diversiteit is geen gemakkelijke opgave. “Het is een langzaam proces, net als het bijsturen van een olietanker”, zegt Smeekes. “Maar dat motiveert ons misschien nog wel meer om hier werk van te maken.” Met het opnemen van het thema in het visiedocument 2022-2025 wil de JNIV vooral de discussie aangaan en meer bewustzijn creëren. Ook maken ze concreet hoe ze dat gaat doen. Zo wil de JNIV in een academisch ziekenhuis een pilot starten met een sollicitatiecommissie gericht op meer diversiteit. “Bij het aannamebeleid voor de opleiding speelt een wetenschappelijk georiënteerd curriculum vitae vaak een belangrijke rol”, legt Smeekes uit. “Diversiteit zou in een sollicitatieprocedure veel meer gewicht moeten krijgen. Centraal staat dat iemand vakinhoudelijk gekwalificeerd moet zijn. Maar hiernaast zou bijvoorbeeld een cv met focus op onderwijs, beleidsmatige of technologische interesse net zo gewaardeerd moeten worden als wetenschap.”

“We zijn bewuster bezig met wat ons van elkaar onderscheidt en wat we van elkaar kunnen leren”

Goed voorbeeld

De JNIV staat voor een diverse nieuwe generatie internisten en geeft zelf het goede voorbeeld. Smeekes: “We hebben onze eigen sollicitatieprocedure herzien waarbij we het cv zoveel mogelijk los proberen te laten. Als een positie in ons bestuur vrijkomt, schetsen we eerst een profiel. Natuurlijk letten we op de juiste motivatie, maar de karaktereigenschappen van een sollicitant zijn nu leidend. Als voorzitter merk ik dat door deze aanpak de synergie in het bestuur enorm verbeterd is en we bewuster bezig zijn met wat ons van elkaar onderscheidt en wat we van elkaar kunnen leren.”

“We willen met de campagne #nieuwegeneratie rolmodellen en best practices een podium bieden, want goed voorbeeld doet goed volgen’

#nieuwegeneratie

Een andere concrete stap om meer aandacht te vestigen op het waarderen van diversiteit is het starten van een positiviteitscampagne. Smeekes: “We willen met de campagne #nieuwegeneratie rolmodellen en best practices een podium bieden, want goed voorbeeld doet goed volgen.” Hiervoor gaat de JNIV onder andere social media inzetten en evenementen organiseren zodat aios en internisten met elkaar in gesprek gaan over diversiteit. Maar de JNIV heeft ook in elk opleidingsziekenhuis een ‘ziekenhuisvertegenwoordiger’ aangewezen – iemand die vanaf de werkvloer direct schakelt met de JNIV over nieuwe inzichten en ideeën op alle vijf de pijlers in het visiedocument.

“Diversiteit gaat volgens ons ook over het exploreren van domeinen buiten je vakgebied”

Smeerolie

Met deze aanpak wil de JNIV echter niet alleen bij de nieuwe generatie internisten de ‘diversiteitsantenne’ aanzetten. Het visiedocument van de JNIV is ook bedoeld om opleiders en de huidige internisten te inspireren. “Diversiteit gaat volgens ons ook over het exploreren van domeinen buiten je vakgebied”, vertelt Smeekes. “Internisten zien zichzelf ook wel als de smeerolie in een ziekenhuis, omdat we een verbindende rol hebben in de zorg tussen andere specialismen en zorgprofessionals.” De JNIV wil deze kracht nu inzetten om de diversiteit ook buiten het ziekenhuis op te zoeken. Bijvoorbeeld door met huisartsen of wijkverpleging het gesprek aan te gaan over integrale zorg. “We willen iedereen laten zien hoe het waarderen van diversiteit leidt tot meer inzichten, ideeën en mooie ontwikkelingen op professioneel en persoonlijk vlak.”

Oscar Smeekes is vijfdejaars aios in het AMC en bezig met zijn differentiatie Ouderengeneeskunde. Sinds 1 januari 2022 is hij voorzitter van de Junior Nederlandse Internisten Vereniging.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx