Onderzoek naar mensen met syndroom van Korsakov in het verpleeghuis

mm
redactie
Redactioneel,
11 maart 2020

Mensen met ernstige vormen van het syndroom van Korsakov krijgen in Nederland gespecialiseerde verpleeghuiszorg die vooral is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kenmerken en het functioneren van deze groep mensen. Specialist ouderengeneeskunde dr. Ineke Gerridzen brengt voor het eerst de kenmerken en het functioneren van verpleeghuisbewoners met Korsakov op een systematische wijze in kaart.

Verpleeghuisbewoners met dit syndroom blijken een specifieke subgroep: ze zijn relatief jong, vaak man, vaak alleenstaand en verblijven relatief lang in het verpleeghuis. Een andere opmerkelijke bevinding was dat psychofarmaca vaak werden voorgeschreven: bij 71 procent van de patiënten.

Specialist ouderengeneeskunde dr. Ineke Gerridzen

Zelfoverschatting

Met name antipsychotica werden vaak voorgeschreven, bij bijna de helft (48 procent). Daarnaast blijkt dat gedragssymptomen veel en gelijktijdig voorkomen. Deze symptomen lijken weinig impact te hebben op zowel de bewoner als de verzorgende. Uit het onderzoek blijkt verder dat 71 procent van de bewoners hun vermogen overschat om praktische taken uit te kunnen voeren.

Structuur

Gezien de specifieke kenmerken van deze bewonersgroep wordt een gestructureerde, multidisciplinaire behandelaanpak aanbevolen. Om te voorkomen dat deze mensen worden overvraagd, is het belangrijk dat verzorgenden de mate van zelfinzicht goed herkennen en regelmatig evalueren.

Bron: Amstedam UMC
Deel dit artikel