DOQ

SPING-blok biedt pijnstilling en kwaliteit van leven

Kwetsbare patiënten met een proximale heupfractuur in de palliatieve fase kunnen, aangezien opereren vaak geen optie is, dankzij het SPING-blok een goede pijnbehandeling krijgen. Miriam van der Velden: “Juist bij deze patiënten is kwaliteit van leven enorm belangrijk.”

Schakel tijdig logopedist in bij parkinson

Behandeling van slik- en stemproblemen bij mensen met parkinson schiet tekort. KNO-arts Michel van Hooren pleit ervoor meer patiënten naar een logopedist door te verwijzen. “Een eenmalig logopedisch consult voor iedere patiënt met parkinson, dat is mijn ideale wereld.”

Huidtest meet kwetsbaarheid van hart- en vaat­chirur­gische patiën­ten

Met nieuwe biomarkers voor kwetsbaarheid kan het chirurgische risico worden ingeschat van oudere patiënten die vaat- of hartchirurgie nodig hebben. Rosa Smoor verteld over de huidtest: “We zochten naar makkelijkere metingen die al in het ziekenhuis beschikbaar zijn.”

Ondervoeding bij ouderen vaak onbekend, onbehandeld en onbelicht

Een kwart van de Nederlandse ouderen loopt een hoog risico op ondervoeding en 3% is daadwerkelijk ondervoed, constateert Emiel Hoogendijk. “Vooral preventie van ondervoeding van thuiswonende, alleenstaande ouderen is een lastige klus.”

Veranderend gedrag hoort bij beginnende dementie

Uit onderzoek van psycholoog Willem Eikelboom blijkt dat gedragsverandering al optreedt in de vroege fase van dementie. “Neuropsychiatrische symptomen moeten worden erkend als een integraal onderdeel van de vroege fase van alzheimer.”

‘Het ontbreekt nog vaak aan tijdige diagnose van maag-darmischemie’

Het Maagdarm Ischemie Centrum Rotterdam is door het ministerie VWS erkend als Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen. Tijdige diagnostiek en behandeling is belangrijk bij maag-darmischemie. Maar daar ontbreekt het nog vaak aan. “Wij kunnen patiënten veel kwaliteit van leven teruggeven”, zegt MDL-arts Désiree Leemreis-van Noord.


‘Kennelijk kan infectie met coronavirus een klinisch beeld veroorzaken dat lijkt op Parkinson’

“Als we nú stappen zetten, zoals sommige bestrijdingsmiddelen verbieden, luchtvervuiling terugdringen en een gezonde leefstijl promoten, kan dat over twintig jaar leiden tot aantoonbare krimp in het aantal Parkinsongevallen”, bepleit neuroloog prof. dr. Bas Bloem. Hij schreef samen met neuroloog dr. Jorrit Hoff het boek ‘De Parkinsonpandemie: een recept voor actie’.

Onderzoek naar tau-eiwit hoopgevend voor eerder ingrijpen bij alzheimer

“We falen in de behandeling van de ziekte van Alzheimer, omdat we te laat optreden en ons hebben gericht op andere biomarkers, zoals bèta-amyloïd”, zegt associate professor dr. Heidi Jacobs. Ze heeft samen met collega’s ontdekt hoe ze de locus coeruleus, en eventuele accumulatie van het tau-eiwit, in beeld kunnen brengen met MRI-scans. “Door ons te richten op het tau-eiwit kunnen we mogelijk vroeger succesvol ingrijpen.”

Cardiovasculair en metabool risicomanagement verlaagt ook kans op depressie

Schade aan kleine bloedvaatjes in het brein en verhoogde bloedsuikerwaarden kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Aandacht voor leefstijl vermindert het risico op hart- en vaatziekten, diabetes én de kans op depressie, aldus promovenda Anouk Geraets.

Beter bijwerkingen voorspellen bij de behandeling van ouderen met kanker

Het Comprehensive Geriatric Assessment kan ernstige bijwerkingen bij 70-plus-patiënten die chemo krijgen niet voorspellen. “Maar je kunt het wél inzetten om een oudere patiënt voorafgaand aan de kankerbehandeling in zo goed mogelijke conditie te krijgen”, zegt internist-oncoloog Kathelijn Versteeg.

Lage morfinedosis ook geschikt voor COPD-patiënt die nog níet in stervensfase is

Longartsen zetten morfine nauwelijks in als behandeling voor ernstige kortademigheid bij COPD, terwijl dat wel werkt. “Daarom is het zo belangrijk dat artsen goed geïnformeerd zijn en kennis hebben van relevante studies”, zegt dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde.

Wees alert op positieduizeligheid bij ouderen en overweeg behandeling

“Een achterliggende benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) als oorzaak voor regelmatig vallen wordt vaak onderschat. Daarom is het zaak om ouderen, ondanks het risico op complicaties, wél te diagnosticeren en te behandelen”, zegt onderzoeker en arts-assistent KNO-heelkunde drs. Britta Maas.

Machine learning en fMRI voorspellen optimale diepe hersenstimulatie bij parkinson

fMRI kan, gecombineerd met machine learning, de ideale manier van deep brain stimulation (DBS) voorspellen bij parkinsonpatiënten. Dit blijkt uit onderzoek.

Kans op artrose verhoogd door vitamine K-antagonisten

Langdurig gebruik van vitamine K-antagonisten – antitrombotica – verhoogt de kans op artrose, ontdekten dr. Cindy Boer en haar promotor dr. Joyce van Meurs van Erasmus MC. Kan vitamine K-suppletie een effectieve vorm van preventie zijn tegen artrose?

Onderbehandeling hypertensie bij ouderen door hardnekkige mythe

Veel ouderen hebben hypertensie en daardoor een verhoogde kans op een beroerte of hartinfarct. Desondanks zijn veel artsen terughoudend met het behandelen van hypertensie bij ouderen. “Die aanpak berust op een mythe”, stelt klinisch geriater Jurgen Claassen.

Veel patiënten met dementie hebben lang voor de diagnose al pijn

Mensen met dementie kunnen pijnklachten ontwikkelen, lang voordat ze een diagnose krijgen. Volgens recent onderzoek kan pijn een vroegtijdig symptoom zijn.

Onderzoekers publiceren nieuwe classificatie cognitieve MS-fenotypes

Een nieuwe classificatie van cognitieve fenotypes bij Multiple Sclerose kan een beter idee geven van klinische beperkingen van MS-patiënten. Een nauwkeurigere classificatie helpt behandelaars de meest geschikte behandeling te kiezen.

Meer oog voor kwetsbaarheid in de psychiatrie nodig

Net als in in het ziekenhuis zouden ouderen in de psychiatrie structureel moeten worden onderzocht op typisch geriatrische problemen. Dat betoogt betoogt klinisch geriater Carolien Benraad in haar proefschrift.

Prof. dr. Terwindt: ‘Vrouwspecifieke neurologie begint al bij de huisarts’

Prof. dr. Gisela Terwindt gaat zich in haar nieuwe rol als hoogleraar Neurologie specialiseren in paroxysmale hersenaandoeningen, in combinatie met vrouwspecifieke risicofactoren.

Apotheker Dik: ‘Big data toepassen om welzijn van patiënten met beginnende dementie te bevorderen’

Apotheker Els Dik werkt aan de ontwikkeling van online platform MedGUIDE. Ouderen met beginnende dementie delen hier data over hun welbevinden en medicatiegebruik. Deze informatie helpt zorgverleners met beslissingen over de behandeling.

Dr. Van de Pol: ‘Samen met patiënt besloten flink deel van medicatie te schrappen’

Een patiënt die je bijblijft. Een oudere man die benauwdheidsklachten kreeg door de combinatie van medicatie die hij gebruikte, inspireerde kaderhuisarts ouderen dr. Marjolein van de Pol tot haar promotieonderzoek over samen beslissen.

Een goed gesprek over de laatste levensfase loont

Gesprekken over wat bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames.

Herziene Parkinson-richtlijn beoogt meer sturing aan diagnostisch en therapeutisch proces

Met de herziening van de richtlijn Ziekte van Parkinson wil de NVN meer sturing geven aan het diagnostische en therapeutische proces dat bij parkinson door een breed scala aan zorgverleners wordt geleverd.