DOQ

Onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met chronische ziekten

Therapietrouw, ook ten aanzien van fysiotherapie, wordt een steeds belangrijker aspect van de gezondheidszorg. Matige tot slechte therapietrouw wordt algemeen erkend en draagt ​​significant bij tot onvoldoende behandelresultaten van interventies (Myers & Midence, 1998). Dit geldt vooral voor patiënten met een chronische aandoening, zoals COPD, hart-vaatproblemen en kanker gerelateerde klachten: 50% van de patiënten met een chronische aandoening houdt zich niet of onvoldoende aan de behandelafspraken (Sabaté, 2003).

Het concept van therapietrouw omvat een verscheidenheid aan gezondheidsgerelateerde gedragingen. Therapietrouw bij chronische ziekten brengt een specifiek gedragspatroon met zich mee, d.w.z. het uitvoeren van gedrag zoals aanbevolen door een zorgverlener, gedurende een lange periode om de ziekte te beheersen (Sabaté, 2003).

(bron foto iStock)

Voorspellen therapietrouw

Het verhogen van de effectiviteit van interventies gericht op therapietrouw kan een veel grotere impact hebben op de gezondheid van de bevolking dan verbetering van specifieke medische behandelingen (Horne et all, 2005). Het meest effectieve fysiotherapeutische behandelplan zal weinig effect hebben voor patiënten als ze onvoldoende motivatie en competenties hebben (Clay & Hopps, 2003). Wanneer patiënten zich houden aan evidence-based interventies, kan dit resulteren in effectievere behandelingen en mogelijk een kortere behandelperiode (Sabaté, 2003).
Als therapieontrouw vooraf kan worden vastgesteld, kan de interventie worden aangepast of kunnen technieken worden gebruikt om de therapietrouw te verbeteren (Abbott, Dodd, Bilton & Webb, 1994). Als gevolg hiervan kunnen de kwaliteit van leven en gezondheidsresultaten voor de patiënt verbeteren (Sabaté, 2003). Het doel van dit onderzoek is om te kijken of therapietrouw ten aanzien van fysiotherapeutische behandelingen vooraf voorspeld kan worden (en wat de voorspellende factoren zijn). Verder zal er een instrument ontwikkeld worden om de therapietrouw van patiënten te voorspellen voordat zij met behandeling starten, zodat patiënten beter begeleid kunnen worden en mogelijk betere gezondheidsuitkomsten kunnen ervaren.

Voorspellende factoren

Tijdens deze cohortstudie, die van september 2020 tot september 2021 zal plaatsvinden, worden patiënten een jaar lang gevolgd. Metingen zullen plaatsvinden bij de start van het onderzoek, na 3 maanden, 6 maanden en na een jaar vanaf de start van het onderzoek. Op deze meetmomenten krijgen de patiënten een digitale vragenlijst toegestuurd en zal aan de fysiotherapeuten gevraagd worden om de 6-Minuten Wandeltest (6MWT) inclusief de BORG score voor vermoeidheid af te nemen, evenals de Five Times Sit-tot-Stand Test (FTSST), de RAdMAT-NL en de SIRAS. De laatste twee instrumenten geven een indicatie van de therapietrouw van de patiënt wanneer hij oefeningen op de praktijk moet uitvoeren. Er zal o.a. gekeken worden of deze resultaten voorspellend zijn voor de therapietrouw van de patiënt thuis (dit wordt meegenomen in de vragenlijsten die de patiënten thuis ontvangen). Andere voorspellende factoren waar naar gekeken wordt zijn de zelfgerapporteerde gezondheid en de factoren van de Theory of Planned Behaviour.


Aanmelden als fysiotherapeut voor participatie aan het onderzoek


Referenties:

Abbott, J., Dodd, M., Bilton, D., & Webb, A.K. (1994). Treatment compliance in adults with cystic fibrosis. Thorax, 49:  115-120.
Clay, D.L., & Hopps, J.A. (2003). Treatment Adherence in Rehabilitation: The Role of Treatment Accommodation. Rehabilitation Psychology, 48(3): 215–219.
Horne, R., Weinman, J., Barber, N., et all. (2005). Concordance, Adherence and Compliance in Medicine Taking. London: National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation
Myers, L.B., & Midence, K. (1998). Adherence to treatment in medical conditions. London: CRC Press
Sabaté, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization

Bron: Fysiotherapiewetenschap
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”


0
Laat een reactie achterx