Onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met chronische ziekten

mm
redactie
Redactioneel,
29 augustus 2020

Therapietrouw, ook ten aanzien van fysiotherapie, wordt een steeds belangrijker aspect van de gezondheidszorg. Matige tot slechte therapietrouw wordt algemeen erkend en draagt ​​significant bij tot onvoldoende behandelresultaten van interventies (Myers & Midence, 1998). Dit geldt vooral voor patiënten met een chronische aandoening, zoals COPD, hart-vaatproblemen en kanker gerelateerde klachten: 50% van de patiënten met een chronische aandoening houdt zich niet of onvoldoende aan de behandelafspraken (Sabaté, 2003).

Het concept van therapietrouw omvat een verscheidenheid aan gezondheidsgerelateerde gedragingen. Therapietrouw bij chronische ziekten brengt een specifiek gedragspatroon met zich mee, d.w.z. het uitvoeren van gedrag zoals aanbevolen door een zorgverlener, gedurende een lange periode om de ziekte te beheersen (Sabaté, 2003).

(bron foto iStock)

Voorspellen therapietrouw

Het verhogen van de effectiviteit van interventies gericht op therapietrouw kan een veel grotere impact hebben op de gezondheid van de bevolking dan verbetering van specifieke medische behandelingen (Horne et all, 2005). Het meest effectieve fysiotherapeutische behandelplan zal weinig effect hebben voor patiënten als ze onvoldoende motivatie en competenties hebben (Clay & Hopps, 2003). Wanneer patiënten zich houden aan evidence-based interventies, kan dit resulteren in effectievere behandelingen en mogelijk een kortere behandelperiode (Sabaté, 2003).
Als therapieontrouw vooraf kan worden vastgesteld, kan de interventie worden aangepast of kunnen technieken worden gebruikt om de therapietrouw te verbeteren (Abbott, Dodd, Bilton & Webb, 1994). Als gevolg hiervan kunnen de kwaliteit van leven en gezondheidsresultaten voor de patiënt verbeteren (Sabaté, 2003). Het doel van dit onderzoek is om te kijken of therapietrouw ten aanzien van fysiotherapeutische behandelingen vooraf voorspeld kan worden (en wat de voorspellende factoren zijn). Verder zal er een instrument ontwikkeld worden om de therapietrouw van patiënten te voorspellen voordat zij met behandeling starten, zodat patiënten beter begeleid kunnen worden en mogelijk betere gezondheidsuitkomsten kunnen ervaren.

Voorspellende factoren

Tijdens deze cohortstudie, die van september 2020 tot september 2021 zal plaatsvinden, worden patiënten een jaar lang gevolgd. Metingen zullen plaatsvinden bij de start van het onderzoek, na 3 maanden, 6 maanden en na een jaar vanaf de start van het onderzoek. Op deze meetmomenten krijgen de patiënten een digitale vragenlijst toegestuurd en zal aan de fysiotherapeuten gevraagd worden om de 6-Minuten Wandeltest (6MWT) inclusief de BORG score voor vermoeidheid af te nemen, evenals de Five Times Sit-tot-Stand Test (FTSST), de RAdMAT-NL en de SIRAS. De laatste twee instrumenten geven een indicatie van de therapietrouw van de patiënt wanneer hij oefeningen op de praktijk moet uitvoeren. Er zal o.a. gekeken worden of deze resultaten voorspellend zijn voor de therapietrouw van de patiënt thuis (dit wordt meegenomen in de vragenlijsten die de patiënten thuis ontvangen). Andere voorspellende factoren waar naar gekeken wordt zijn de zelfgerapporteerde gezondheid en de factoren van de Theory of Planned Behaviour.


Aanmelden als fysiotherapeut voor participatie aan het onderzoek


Referenties:

Abbott, J., Dodd, M., Bilton, D., & Webb, A.K. (1994). Treatment compliance in adults with cystic fibrosis. Thorax, 49:  115-120.
Clay, D.L., & Hopps, J.A. (2003). Treatment Adherence in Rehabilitation: The Role of Treatment Accommodation. Rehabilitation Psychology, 48(3): 215–219.
Horne, R., Weinman, J., Barber, N., et all. (2005). Concordance, Adherence and Compliance in Medicine Taking. London: National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation
Myers, L.B., & Midence, K. (1998). Adherence to treatment in medical conditions. London: CRC Press
Sabaté, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization

Bron: Fysiotherapiewetenschap
, ,
Deel dit artikel