DOQ

Onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met chronische ziekten

Therapietrouw, ook ten aanzien van fysiotherapie, wordt een steeds belangrijker aspect van de gezondheidszorg. Matige tot slechte therapietrouw wordt algemeen erkend en draagt ​​significant bij tot onvoldoende behandelresultaten van interventies (Myers & Midence, 1998). Dit geldt vooral voor patiënten met een chronische aandoening, zoals COPD, hart-vaatproblemen en kanker gerelateerde klachten: 50% van de patiënten met een chronische aandoening houdt zich niet of onvoldoende aan de behandelafspraken (Sabaté, 2003).

Het concept van therapietrouw omvat een verscheidenheid aan gezondheidsgerelateerde gedragingen. Therapietrouw bij chronische ziekten brengt een specifiek gedragspatroon met zich mee, d.w.z. het uitvoeren van gedrag zoals aanbevolen door een zorgverlener, gedurende een lange periode om de ziekte te beheersen (Sabaté, 2003).

(bron foto iStock)

Voorspellen therapietrouw

Het verhogen van de effectiviteit van interventies gericht op therapietrouw kan een veel grotere impact hebben op de gezondheid van de bevolking dan verbetering van specifieke medische behandelingen (Horne et all, 2005). Het meest effectieve fysiotherapeutische behandelplan zal weinig effect hebben voor patiënten als ze onvoldoende motivatie en competenties hebben (Clay & Hopps, 2003). Wanneer patiënten zich houden aan evidence-based interventies, kan dit resulteren in effectievere behandelingen en mogelijk een kortere behandelperiode (Sabaté, 2003).
Als therapieontrouw vooraf kan worden vastgesteld, kan de interventie worden aangepast of kunnen technieken worden gebruikt om de therapietrouw te verbeteren (Abbott, Dodd, Bilton & Webb, 1994). Als gevolg hiervan kunnen de kwaliteit van leven en gezondheidsresultaten voor de patiënt verbeteren (Sabaté, 2003). Het doel van dit onderzoek is om te kijken of therapietrouw ten aanzien van fysiotherapeutische behandelingen vooraf voorspeld kan worden (en wat de voorspellende factoren zijn). Verder zal er een instrument ontwikkeld worden om de therapietrouw van patiënten te voorspellen voordat zij met behandeling starten, zodat patiënten beter begeleid kunnen worden en mogelijk betere gezondheidsuitkomsten kunnen ervaren.

Voorspellende factoren

Tijdens deze cohortstudie, die van september 2020 tot september 2021 zal plaatsvinden, worden patiënten een jaar lang gevolgd. Metingen zullen plaatsvinden bij de start van het onderzoek, na 3 maanden, 6 maanden en na een jaar vanaf de start van het onderzoek. Op deze meetmomenten krijgen de patiënten een digitale vragenlijst toegestuurd en zal aan de fysiotherapeuten gevraagd worden om de 6-Minuten Wandeltest (6MWT) inclusief de BORG score voor vermoeidheid af te nemen, evenals de Five Times Sit-tot-Stand Test (FTSST), de RAdMAT-NL en de SIRAS. De laatste twee instrumenten geven een indicatie van de therapietrouw van de patiënt wanneer hij oefeningen op de praktijk moet uitvoeren. Er zal o.a. gekeken worden of deze resultaten voorspellend zijn voor de therapietrouw van de patiënt thuis (dit wordt meegenomen in de vragenlijsten die de patiënten thuis ontvangen). Andere voorspellende factoren waar naar gekeken wordt zijn de zelfgerapporteerde gezondheid en de factoren van de Theory of Planned Behaviour.


Aanmelden als fysiotherapeut voor participatie aan het onderzoek


Referenties:

Abbott, J., Dodd, M., Bilton, D., & Webb, A.K. (1994). Treatment compliance in adults with cystic fibrosis. Thorax, 49:  115-120.
Clay, D.L., & Hopps, J.A. (2003). Treatment Adherence in Rehabilitation: The Role of Treatment Accommodation. Rehabilitation Psychology, 48(3): 215–219.
Horne, R., Weinman, J., Barber, N., et all. (2005). Concordance, Adherence and Compliance in Medicine Taking. London: National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation
Myers, L.B., & Midence, K. (1998). Adherence to treatment in medical conditions. London: CRC Press
Sabaté, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization

Bron: Fysiotherapiewetenschap
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx