DOQ

Promotieonderzoek naar de invloed van bloedplaatjes op genezing van brandwonden

Bloedplaatjes spelen een voorname rol bij de stolling van bloed in een wond. Maar ze hebben nog andere functies: ze zijn belangrijk bij onze afweer en ze zitten vol met groeifactoren die wondgenezing stimuleert. Het onderzoek ‘Over bloedplaatjes en brandwonden; van Rosemarie Marck bestudeert de invloed van bloedplaatjes op de genezing van brandwonden én de kwaliteit van het litteken.

Zou een geconcentreerde vorm van bloedplaatjes, ook wel bloedplaatjesrijk plasma genoemd, voor een versnelde genezing zorgen en daarmee mogelijk minder littekenvorming? Marck is in december gepromoveerd bij Amsterdam UMC. Haar onderzoek is uitgevoerd op het Brandwondencentrum Beverwijk onder leiding van promotoren prof. Esther Middelkoop en prof. Roelf Breederveld.

bloedplaatjes_bloed

Impact brandwonden

Na de behandeling van diepe brandwonden ontstaan littekens die niet meer weggaan. Deze littekens hebben invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Naast de impact van littekens op het sociale leven en het psychisch gestel, kunnen mensen met brandwondenlittekens last krijgen van lichamelijke beperkingen. Littekens rekken niet mee waardoor soepel bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Hersteloperaties blijven dan een vast onderdeel in het leven. Veel brandwondenonderzoek is dan ook gericht op het verminderen van littekenvorming tijdens de genezing.

Kwaliteit littekens

Marck wilde weten of plaatjesrijk plasma (PRP) de genezing van acute brandwonden versnelt en daarmee de kwaliteit van de resterende littekens kan verbeteren.

Opzet van het onderzoek

De opzet was eenvoudig: bij iedere patiënt werd een deel van de brandwond op de gewone manier behandeld (excisie van verbrande huid en bedekken van de wond met een huidtransplantaat) en een ander vergelijkbaar deel van de brandwond op de experimentele manier (excisie van verbrande huid, het aanbrengen van PRP op de operatiewond en het bedekken hiervan met een huidtransplantaat). De ingroei van de huidtransplantaten verliep bij beide behandeling hetzelfde. Ook de littekenvorming, een jaar lang gevolgd, verschilde niet. Bij een subgroep, patiënten die binnen een week na verbranding werden geopereerd, was een klein verschil in wondgenezing en littekenvorming te zien ten gunste van de behandeling met PRP.

Aanbevelingen

Volgens Marck moet nader onderzoek aantonen welke concentratie bloedplaatjes nodig is voor een positief effect op de wondgenezing en daarmee op de vorming van littekens. Een van Marcks aanbevelingen is dat de toepassing van PRP gestandaardiseerd zou moeten worden, de verwachting is dat meer onderzoek en een meer gestandaardiseerde PRP toepassing voor grotere positieve effecten op wondgenezing zullen zorgen. Het onderzoek van Roos Marck is mede gefinancierd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Bron: Rode Kruis Ziekenhuis

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx