Tag Archives: Amsterdam UMC

Neuroloog prof. dr. Killestein: ‘Switch bij multiple sclerose niet te snel tussen geneesmiddelen’

Meer keuzemogelijkheden in medicijnen voor multiple sclerose maken het vak voor neurologen ingewikkelder. Want hoe vind je de juiste optie?

Doorbraak in diagnostiek: teveel aan DNA veroorzaakt stofwisselingsziekte bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben via een nieuwe methode aangetoond dat vermeerdering van een stukje DNA bepaalde stofwisselingsziekten veroorzaakt.

Prof. dr. Bogaard: ‘Sneller behandelen longziekten door vroeger detecteren’

Een van de manieren van vroegdiagnostiek bij PH die prof. dr. Bogaard en zijn collega’s onderzoeken, is het gebruiken van bloedplaatjes. Een concept uit het kankeronderzoek.

Longarts dr. Van den Aardweg: ‘Er leven vreemde ideeën onder artsen en patiënten over hyperventilatie’

Longarts dr. Van den Aardweg heeft samen met klinisch psycholoog Ed Berretty het boek ‘Inzicht in hyperventilatie’ geschreven. Hierin tackelen zij diverse misvattingen die nog altijd leven onder longartsen en huisartsen. Ook gaan zij in op opvallende bevindingen waar zij tijdens hun research op stuitten, die relevant zijn voor artsen.

Reumatoloog prof. dr. Landewé: ‘Vertrouwensrelatie reumatoloog-patiënt onder druk door efficiency-denken en richtlijnenindustrie’

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben behoefte aan zorgverleners die empathie tonen, die ze vertrouwen en die bekend zijn met hun persoonlijke omstandigheden. Deze wens wordt steeds meer gedwarsboomd door het om zich heen grijpende efficiency-denken in de gezondheidszorg, stelt reumatoloog prof. dr. Robert Landewé.

Onderzoekers zijn oorzaak ernstige darmziekte necrotiserende enterocolitis bij neonaten op het spoor

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom te vroeg geboren kinderen de ernstige darmontsteking necrotiserende enterocolitis (NEC) kunnen krijgen. Er bestaat nog geen behandeling voor deze darmziekte; 20 procent overlijdt hier dan ook aan.

Hoger risico op HVZ bij transgenders vraagt om regelmatige controle van leefstijl, bloeddruk, lipidenspectrum en glucoselevels

Transvrouwen die hormonen gebruiken hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dit is een van de conclusies van een studie die is gepubliceerd in Circulation, een wetenschappelijk tijdschrift van de American Heart Association.

Minder infecties en meer borstvoeding bij prematuren in eenpersoonskamer

Prematuur geboren kinderen die worden opgenomen op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, krijgen minder vaak een infectie dan prematuur geboren kinderen opgenomen op een zaalafdeling. Dat blijkt uit een groot literatuuronderzoek waarbij arts-onderzoeker Nicole van Veenendaal (neonatologie) en kinderarts dr. Sophie van der Schoor van het OLVG zijn betrokken.

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel: ‘Behandeling op maat bij beroerte vraagt om betere prognostiek’

Hoogleraar neurorevalidatie prof. dr. Kwakkel heeft de ONCS Award ontvangen voor zijn bijdrage aan onderzoek naar neurorevalidatie bij patiënten die een beroerte hebben gehad. Hij vertelt over de onderzoeken en over zijn betrokkenheid bij voorspellingsmodellen over terugkeer van arm-handvaardigheden, loopvaardigheid en zelfstandig functioneren na een beroerte.

Cholesterol speelt grotere rol bij ziekte van Alzheimer dan gedacht

Ophoping van cholesterol in hersencellen van Alzheimerpatiënten leidt tot opstapeling van schadelijke Alzheimereiwitten Tau en Amyloid, laat onderzoek zien. Dit geeft nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van Alzheimer met medicijnen die zich voornamelijk richten op het normaliseren van de hoeveelheid cholesterol in de hersenen van Alzheimerpatiënten.