DOQ

Amsterdam UMC

Prof. dr. Middeldorp: ‘Eén internist per patiënt, zowel in de polikliniek als in de kliniek’

Internist vasculaire geneeskunde prof dr. Saskia Middeldorp vertelt over haar visie op het generalistische karakter van het internistenvakgebied, over het stimuleren van vrouwelijk leiderschap, en over een vervolg geven aan trombosezorg en -onderzoek.

Onderzoek naar galzuren tegen overgewicht en type-2 diabetes

Galzuren hebben mogelijk een rol bij de behandeling van overgewicht en type 2 diabetes mellitus. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Dr. Goedemans onderzocht decompressieve craniëctomie: ‘Als er eenmaal hersenzwelling is, moet zo snel mogelijk worden gehandeld’

De klinische uitkomsten op lange termijn van decompressieve craniëctomie zijn hoger dan verwacht. En dat terwijl veel neurochirurgen negatief denken over deze operatie.

Betere uitkomsten met minimaal invasieve pancreaschirurgie

Minimaal invasieve chirurgie gaat gepaard met minder chirurgische weefselschade, minder intra-operatief bloedverlies, minder pijn, kortere tijd tot functioneel herstel en kortere ziekenhuisopname, zo beschrijft anios chirurgie Sanne Lof in zijn proefschrift.

Aios Hulleman: ‘Informatie over eerste hartritme tijdens reanimatie essentieel voor behandelkeuze’

Wanneer een gereanimeerd patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is het voor de cardioloog essentieel om informatie over het eerste hartritme tijdens de reanimatie te hebben. Die data zouden standaard te achterhalen moeten zijn.

Behandeling voor kinderen met hersenstamkanker in zicht dankzij ontdekking

Aan de hand van laboratorium- en proefdiermodellen van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is er een eigenschap van DIPG-cellen ontdekt, die ervoor zorgt dat deze tumorcellen zeer resistent voor behandeling zijn.


Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen

Wat zijn de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen? Dankzij een subsidie van € 500.000,- van ZonMw kan dit in kaart worden gebracht.

Alle hens aan dek voor een open toekomst voor ieder kind

Kinderarts-intensivist Koen Joosten en kinder- en jeugdartsen Brita de Jong-van Kempen, Anne van Els en Wendela Leeuwenburgh-Pronk doen een maatschappelijke oproep voor het welzijn van kinderen tijdens COVID-19.

Minder pijn en littekens bij brandwondenpatiënten door nieuwe huidtransplantatiemethode

Het Maasstad Ziekenhuis, het brandwondencentrum in Beverwijk en Amsterdam UMC doen een klinische test van een nieuwe behandelmethode voor brandwonden.

Onderzoek: Nieuwe, onbekende mutaties in vogelgriep

Uit onderzoek blijkt dat in patiënten die zijn overleden aan vogelgriep nieuwe, voorheen onbekende, mutaties optreden. Het laat zien dat influenzavirussen continu evolueren en dat mutaties snel kunnen optreden en daarmee een continue dreiging blijven voor mensen.

Trauma’s als gevolg van slechte bejegening tijdens bevalling

Veel vrouwen hebben negatieve ervaringen met de geboortezorg, zo blijkt uit recent promotieonderzoek dat honderden bevallingsverhalen heeft geanalyseerd.

MS-onderzoeker Kamermans: ‘Onderzoek naar astrocyten bij MS kan leiden tot inzicht in ziekteproces’

Astrocyten hebben modulerende rollen bij MS: ze kunnen het ziekteproces remmen maar ook stimuleren. Zo blijkt uit onderzoek.

Longarts dr. Rootmensen: ‘Beste behandeling voor mensen met longziekte’

Longarts dr. Rootmensen vergeleek diverse onderzoeken naar obstructieve longziekten en bekeek mogelijke verbeteringen bij de behandeling van astma en COPD.

Arts-onderzoeker Vermunt: ‘Preventie dementie door behandeling in voorstadium’

Bij mensen met een alzheimer-genafwijking begint verstoring van het’ hersennetwerk’ al 6 jaar voor de diagnose dementie. Deze metingen kunnen bijdragen om in het voorstadium te bepalen of een alzheimer-behandeling goed werkt.

Drs. Van den Hout: ‘Met lokale injectie terugkeer melanoom tegengaan’

Onderzoek laat zien dat een lokale injectie die het afweersysteem in de omgeving van het eerder verwijderde melanoom stimuleert, leidt tot minder uitzaaiingen en minder vaak terugkeren van melanoom.

Onderzoeker De Jong: Vroeger starten met biologicals bij spondyloartritis

Onderzoeker Jet de Jong pleit er in haar proefschrift voor om vroeg te starten met biologicals in plaats van met ontstekingsremmers.

Cardioloog i.o. Berger: ‘Meer aandacht nodig voor preventie om atriumfibrilleren te voorkomen’

Ablatie van de zenuwcomplexen op de boezems van het hart heeft geen toegevoegde waarde bij de behandeling van atriumfibrilleren. Aangezien boezemfibrilleren steeds vaker voorkomt, is preventie dan ook het belangrijkste.

Reumafactoren voorspellen risico op reumatoïde artritis

Bij patiënten met artralgie met een hoog risico op RA, laten reumafactoren andere bindingspatronen zien dan bij artralgiepatiënten met een lager risico op RA, bij patiënten met Sjögren syndroom en bij gezonde individuen.

Onderzoek: Buik spoelen met warme chemo heeft geen meerwaarde

Een aanvullende HIPEC-behandeling voor patiënten met vergevorderde stadium (T4) van dikke darmkanker heeft geen voordelig effect.

Dr. Van Rootselaar: ‘Voorlichtingsfilm over orthostatische tremor zodat neurologen en huisartsen het sneller herkennen’

Om ervoor te zorgen dat neurologen en huisartsen de zeldzame hersenziekte orthostatische tremor (OT) sneller herkennen, is er voorlichtingsfilm gemaakt over de kenmerken.

Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?

Neurowetenschapper drs. Huiskamp: ‘Hardlooptraining verbetert geheugen bij MS-patiënten’

Fysieke training kan de cognitieve functie van MS-patiënten beïnvloeden, stelt onderzoek. Betekent dit dat neurologen MS-patiënten nu massaal aan het sporten moeten krijgen?

Onderzoek huisarts i.o. Van Vugt: online oefenprogramma helpt tegen chronische duizeligheid

Het online oefenprogramma Vertigo Training van Amsterdam UMC is een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid. Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk.

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Patiënten met boezem­fibril­leren screenen op COPD

Een op de acht patiënten met boezemfibrilleren heeft ook COPD. Door screening van AF-patiënten hoopt Rachel van der Velden op betere controle van hun COPD. “Hierdoor hopen we beter te kunnen identificeren wat de oorzaak is van hun kortademigheid, COPD of AF.”

Sneller herstel na operaties door de ikHerstel-app

Met de ikHerstel-app herstellen patiënten sneller van grote buikoperaties dan patiënten die de app niet gebruiken. Han Anema vertelt over de kracht van de app. “Eind 2025 zal de ikHerstel-app 80% van de planbare operaties bestrijken.”