DOQ

Amsterdam UMC

Nieuw centrum voor kinder­gynaeco­logie helpt taboes doorbreken

In Amsterdam UMC is sinds eind 2021 het Centrum voor kindergynaecologie te vinden. Volgens gynaecoloog Van den Boogaard leidt dit niet alleen tot betere zorg voor kinderen met zeldzame of complexe aandoeningen. Ook het taboe op menstruatieproblemen bij tieners wordt hiermee doorbroken. “Belangrijk omdat ze dan eerder naar de huisarts durven te stappen, en zo nodig naar de gynaecoloog.”

‘Samen Beslissen’ kan beter bij chirurgen en cardiologen

Net als andere specialisten kunnen cardiologen, chirurgen én hun patiënten baat hebben bij ‘Samen Beslissen’. Toch lopen deze disciplines niet voorop. Dirk Ubbink noemt daarom de voordelen: “Patiënten zijn bijvoorbeeld tevredener, ze houden zich trouwer aan de therapie en accepteren eerder complicaties.”

Internationale reumatologie-erkenning voor Maarten Boers

Reumatoloog Maarten Boers heeft door het American College of Rheumatology de eretitel ACR-master toegekend gekregen. Hij dankt de carrière-onderscheiding aan zijn verdiensten op het vlak van methodologie en prednison.

Alvleesklierkanker: nog veel winst te behalen

Alvleesklierkanker veroorzaakt lange tijd weinig klachten. Bij meer dan de helft van de patiënten is de ziekte bij diagnose al uitgezaaid. Het is de kankervorm met de minst gunstige overlevingscijfers. “Het probleem bij de vele studies van de afgelopen jaren is geweest dat die altijd een one size fits all-aanpak hebben gehanteerd”, aldus Internist-oncoloog Wilmink.

Vroege meting Lp(a) vermindert risico op hartinfarct

“Het eiwit lipoproteïne(a) – kortweg Lp(a) – blijkt een zeer sterke indicator te zijn voor het risico voor hart- en vaatziekten. Vroege opsporing ervan kan hartinfarcten voorkomen”, aldus Nick Nurmohamed, arts-onderzoeker Cardiologie en Vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC en collega’s.

Ongewenst gedrag de zorg uit, met app van Amsterdam UMC

De campagne #zouikwatzeggen? van Amsterdam UMC om grensoverschrijdend gedrag op de zorgvloer uit te bannen, is uitgebreid met een app. Studenten kunnen zo makkelijker ongewenst gedrag anoniem bespreken. Vice-decaan onderwijs locatie VUmc Christa Boer: “Iemand moet zeggen: ik vind dat dit écht niet kan.”


Meer ‘evidence based medicine’ voor behandeling atopisch eczeem

Er is meer overtuigend bewijs nodig om de effectiviteit en veiligheid aan te tonen van bijvoorbeeld lichttherapie en systemische behandelingen bij atopisch eczeem. “Internationale patiëntenregisters kunnen daaraan bijdragen ”, aldus promovenda dr. Mariëlle Vermeulen.

Beter bijwerkingen voorspellen bij de behandeling van ouderen met kanker

Het Comprehensive Geriatric Assessment kan ernstige bijwerkingen bij 70-plus-patiënten die chemo krijgen niet voorspellen. “Maar je kunt het wél inzetten om een oudere patiënt voorafgaand aan de kankerbehandeling in zo goed mogelijke conditie te krijgen”, zegt internist-oncoloog Kathelijn Versteeg.

Inleiden bevalling om niet-medische redenen is risico voor gezondheid moeder en kind

Het aantal ingeleide bevallingen om niet-medische redenen neemt wereldwijd toe. Epidemioloog dr. Lilian Peters onderzocht de gevolgen hiervan. “Kinderen geboren na een inleiding hadden op korte termijn vaker asfyxie, ademhalingsproblemen en reanimaties.”

Artsen praten nog écht te moeilijk voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

“We staan er niet bij stil dat niet iedereen durft te zeggen dat hij iets niet begrijpt”, zegt MDL-arts dr. Marjolijn Duijvestein. Speciale praatkaarten moeten artsen helpen om moeilijke onderwerpen, zoals overstap van biological op biosimilar, uit te leggen aan patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden.

Afbouwen IVIg bij niet-actieve CIDP: doe regelmatig stoppoging

Patiënten met niet-actieve CIDP kunnen baat hebben bij afbouwen van hun therapie met IVIg. Dat is de conclusie van onderzoek van onderzoekers van het Amsterdam UMC.

Prof. dr. Bonjer: ‘Zet alles op alles om stuwmeer inhaalzorg weg te werken’

“Er moet haast worden gemaakt met het wegwerken van het stuwmeer aan inhaalzorg, vindt chirurg prof. dr. Jaap Bonjer van Amsterdam UMC. “Als we zes maanden ook op de zaterdagen opereren, moet dit probleem voor de kerst kunnen zijn opgelost.”

Dr. Painter: ‘Mijn collega’s kunnen hyperemesis gravidarum ook zelf behandelen’

Ernstige zwangerschapsmisselijkheid en braken zijn goed te behandelen. Gynaecoloog dr. Rebecca Painter, specialist op dit gebied, vertelt hoe. Want hyperemesis gravidarum kan het leven van zwangere vrouwen behoorlijk ontwrichten.

Dr. Bruin: ‘Bij mensen met NAFLD hebben de lever, het onderhuids vet en het buikvet als het ware de deur wagenwijd openstaan voor SARS-CoV-2’

Onderzoek laat zien waaróm obesitas een risicofactor is voor een ongunstig beloop van COVID-19. Zowel buikvet, onderhuids vet als levervet blijken bol te staan van ACE2-receptoren, de ‘toegangspoortjes’ van SARS-CoV-2 tot cellen.

Dr. Treurniet: ‘Tijdig herkennen en behandelen van een beroerte blijft het belangrijkst’

Succesvolle endovasculaire behandeling van herseninfarcten kan leiden tot goede uitkomsten ongeacht de leeftijd van de patiënt. En: goede samenwerking in de regio kan de zorgketen optimaliseren zodat die sneller gepaste zorg biedt. Dat zijn enkele conclusies uit het proefschrift van dr. Kilian Treurniet.

‘Artsen kunnen patiënten explicieter uitnodigen om van samen beslissen een teamgesprek te maken’

Vilans-onderzoeker Ruth Pel en taskforceleider Marleen Hems gaan in op de pilot en training samen beslissen met kwetsbare ouderen in vijf ziekenhuizen, die wordt uitgebreid naar twintig ziekenhuizen. Deelnemers aan de pilot physician assistant William van Aalst en internist-ouderengeneeskunde dr. Didy Jacobsen vertellen wat het hen (en hun patiënten) heeft opgeleverd.

Prof. dr. Middeldorp: ‘Eén internist per patiënt, zowel in de polikliniek als in de kliniek’

Internist vasculaire geneeskunde prof dr. Saskia Middeldorp vertelt over haar visie op het generalistische karakter van het internistenvakgebied, over het stimuleren van vrouwelijk leiderschap, en over een vervolg geven aan trombosezorg en -onderzoek.

Onderzoek naar galzuren tegen overgewicht en type-2 diabetes

Galzuren hebben mogelijk een rol bij de behandeling van overgewicht en type 2 diabetes mellitus. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Dr. Goedemans onderzocht decompressieve craniëctomie: ‘Als er eenmaal hersenzwelling is, moet zo snel mogelijk worden gehandeld’

De klinische uitkomsten op lange termijn van decompressieve craniëctomie zijn hoger dan verwacht. En dat terwijl veel neurochirurgen negatief denken over deze operatie.

Betere uitkomsten met minimaal invasieve pancreaschirurgie

Minimaal invasieve chirurgie gaat gepaard met minder chirurgische weefselschade, minder intra-operatief bloedverlies, minder pijn, kortere tijd tot functioneel herstel en kortere ziekenhuisopname, zo beschrijft anios chirurgie Sanne Lof in zijn proefschrift.

Aios Hulleman: ‘Informatie over eerste hartritme tijdens reanimatie essentieel voor behandelkeuze’

Wanneer een gereanimeerd patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is het voor de cardioloog essentieel om informatie over het eerste hartritme tijdens de reanimatie te hebben. Die data zouden standaard te achterhalen moeten zijn.

Behandeling voor kinderen met hersenstamkanker in zicht dankzij ontdekking

Aan de hand van laboratorium- en proefdiermodellen van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is er een eigenschap van DIPG-cellen ontdekt, die ervoor zorgt dat deze tumorcellen zeer resistent voor behandeling zijn.

Onderzoek naar gevolgen coronapandemie voor kinderen

Wat zijn de psychische gevolgen van de coronapandemie voor kinderen? Dankzij een subsidie van € 500.000,- van ZonMw kan dit in kaart worden gebracht.

Onderzoekers meten spieront­spanning met magnetische hersen­stimulatie

Een nieuwe techniek om spierontspanning te meten kan bepalen of er sprake is van een onderliggende spierziekte. Joery Molenaar legt uit hoe het werkt. “Deze methode is complementair aan bestaande onderzoeken zoals het EMG, een CK-bepaling en een spierecho.”

Cranberries bij urineweg­infecties effectief, maar niet voor iedereen

Tot voor kort was er weinig degelijk bewijs voor de werkzaamheid van cranberries bij (recidiverende) urineweginfecties. Een onlangs gepubliceerde Cochrane-review toont nu de effectiviteit aan, alhoewel hier kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

De toekomst van robots in de chirurgie

Chirurgische robots gaan de zorg waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Maar we moeten zorgen dat die ontwikkeling echt meerwaarde heeft voor de zorg, stelt Maroeska Rovers. “Robots maken de zorg pas goedkoper als die iets anders vervangen, bijvoorbeeld OK-personeel.”

Biosimilars leiden tot drastische besparingen, maar toekomst onzeker

De komst van biosimilars heeft de uitgaven aan biologische geneesmiddelen drastisch laten dalen. Maar blijft het hierdoor in de toekomst interessant om nieuwe biosimilars te ontwikkelen? Anke Lambooij geeft uitleg. “We moeten een kaalslag op de markt zien te voorkomen.”

Hoest blijkt bij meeste tbc-patiënten afwezig: hoe sporen we de ziekte dan op?

Vier op de vijf tuberculosepatiënten hoesten niet hardnekkig, maar zijn waarschijnlijk wel besmettelijk, blijkt uit onderzoek van Frank Cobelens. Hoe kan dat en wat heeft dat voor gevolgen voor de bestrijding van de ziekte wereldwijd én in Nederland?

Zeldzame kanker vraagt om actievere begeleiding

Eline de Heus ziet dat patiënten met een zeldzame kanker meer en betere begeleiding nodig hebben. “Artsen denken vaak ‘deze patiënt kan ik wel zelf behandelen’. Patiënten zouden ervan profiteren als ze sneller worden doorgestuurd naar een expertisecentrum.”

‘Ik vind dit een goed voorbeeld van hoe je netwerkzorg kunt organiseren’

Een landelijk netwerk van shared care ziekenhuizen ondersteunt het Prinses Máxima Centrum in de behandeling van kinderen met kanker. Ook voor de betrokken zorgverleners zijn er pluspunten, vertelt Menco Weismuller. “Ons team ziet meer kinderen met complexe pathologie.”

Chronische rugklachten? Diagnose axiale spondyloar­tritis nu sneller vast te stellen

Floris van Gaalen vond dat een betrouwbare diagnose van axiale spondyloartritis al mogelijk is na een eerste bezoek aan de reumatoloog wegens chronische rugpijn. En dat kan veel winst leveren. “We kunnen de ontstekingen die de klachten veroorzaken vrij goed behandelen.”

Ontstekings­reactie belemmert genezing brandwond

Ernstige brandwonden gaan gepaard met een hevige immuunrespons, waardoor ze lastiger genezen dan andere wonden. Patrick Mulder onderzocht het onderliggend mechanisme van de ontstekingsreactie én ontwikkelde een model om brandwonden proefdiervrij te bestuderen.