DOQ

Amsterdam UMC

Longarts dr. Rootmensen: ‘Beste behandeling voor mensen met longziekte’

Longarts dr. Rootmensen vergeleek diverse onderzoeken naar obstructieve longziekten en bekeek mogelijke verbeteringen bij de behandeling van astma en COPD.

Arts-onderzoeker Vermunt: ‘Preventie dementie door behandeling in voorstadium’

Bij mensen met een alzheimer-genafwijking begint verstoring van het’ hersennetwerk’ al 6 jaar voor de diagnose dementie. Deze metingen kunnen bijdragen om in het voorstadium te bepalen of een alzheimer-behandeling goed werkt.

Drs. Van den Hout: ‘Met lokale injectie terugkeer melanoom tegengaan’

Onderzoek laat zien dat een lokale injectie die het afweersysteem in de omgeving van het eerder verwijderde melanoom stimuleert, leidt tot minder uitzaaiingen en minder vaak terugkeren van melanoom.

Onderzoeker De Jong: Vroeger starten met biologicals bij spondyloartritis

Onderzoeker Jet de Jong pleit er in haar proefschrift voor om vroeg te starten met biologicals in plaats van met ontstekingsremmers.

Cardioloog i.o. Berger: ‘Meer aandacht nodig voor preventie om atriumfibrilleren te voorkomen’

Ablatie van de zenuwcomplexen op de boezems van het hart heeft geen toegevoegde waarde bij de behandeling van atriumfibrilleren. Aangezien boezemfibrilleren steeds vaker voorkomt, is preventie dan ook het belangrijkste.

Reumafactoren voorspellen risico op reumatoïde artritis

Bij patiënten met artralgie met een hoog risico op RA, laten reumafactoren andere bindingspatronen zien dan bij artralgiepatiënten met een lager risico op RA, bij patiënten met Sjögren syndroom en bij gezonde individuen.

Onderzoek: Buik spoelen met warme chemo heeft geen meerwaarde

Een aanvullende HIPEC-behandeling voor patiënten met vergevorderde stadium (T4) van dikke darmkanker heeft geen voordelig effect.

Aios cardiologie Woudstra: ‘Toepassing stent bij atherosclerose zal steeds patiënt-individueler worden’

De recente promotie van aios cardiologie Pier Woudstra heeft nieuwe kennis toegevoegd aan de interventiecardiologie over de pathofysiologie van atherosclerose, maar vooral ook over de stenttechnologie.

Dr. Van Rootselaar: ‘Voorlichtingsfilm over orthostatische tremor zodat neurologen en huisartsen het sneller herkennen’

Om ervoor te zorgen dat neurologen en huisartsen de zeldzame hersenziekte orthostatische tremor (OT) sneller herkennen, is er voorlichtingsfilm gemaakt over de kenmerken.

Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?

Neurowetenschapper drs. Huiskamp: ‘Hardlooptraining verbetert geheugen bij MS-patiënten’

Fysieke training kan de cognitieve functie van MS-patiënten beïnvloeden, stelt onderzoek. Betekent dit dat neurologen MS-patiënten nu massaal aan het sporten moeten krijgen?

Onderzoek huisarts i.o. Van Vugt: online oefenprogramma helpt tegen chronische duizeligheid

Het online oefenprogramma Vertigo Training van Amsterdam UMC is een effectieve behandeling tegen chronische duizeligheid. Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk.

Chirurg i.o. Ebben: Microbubbels hoopgevende nieuwe behandeling bij slagaderlijke vaatafsluitingen

Jaarlijks worden duizenden mensen opgenomen met slagaderlijke vaatafsluitingen van het been. Nieuwe behandeling met microbubbels en geluidsgolven lijkt sneller en veiliger voor de patiënt.

Arts-onderzoeker Van Lint: ‘Er kunnen ook praktische barrières zijn om geen afspraak te maken voor DNA-onderzoek’

Als een boerenfamilie aangeeft geen tijd te hebben voor DNA-onderzoek vanwege een erfelijke hartziekte, besluiten de medici om een huisbezoek af te leggen.

Roken vergroot kans op psychiatrische aandoening

Roken lijkt de kans op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen te verhogen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Dr. Václavů: ‘Brein sikkelcelpatiënt leert leven met zuurstofgebrek’

Het brein van een patiënt met sikkelcelziekte past zich aan aan het chronisch zuurstofgebrek dat gepaard gaat met de ziekte, zo blijkt uit recent onderzoek.

Longarts i.o. Coumou: ‘Voorspellen van ziektebeloop bij late onset astma’

De diagnose astma op volwassen leeftijd met een verhoogde waarde stikstofmonoxide bij uitademing, geeft een groter risico op verslechterde longfunctie over vijf jaar.

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”

Screening darmkanker opti­maliseren moeilijk, niet onmogelijk

Tim Kortlever onderzocht manieren om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te optimaliseren met algoritmen. Hij testte verschillende modellen die de Fecaal Immunochemische Test (FIT) combineren met andere factoren.

Nierpatiënten vaak uitgesloten van cardio­vasculair klinisch onderzoek

In onderzoek naar cardiovasculaire medicatie worden nierpatiënten vaak niet geïncludeerd, terwijl zij nu juist wel de mensen zijn die dergelijke medicijnen nodig hebben, vertelt Julia Colombijn. “Het is niet onaannemelijk dat medicatie bij nierpatiënten anders werkt.”

Onderzoekers meten spieront­spanning met magnetische hersen­stimulatie

Een nieuwe techniek om spierontspanning te meten kan bepalen of er sprake is van een onderliggende spierziekte. Joery Molenaar legt uit hoe het werkt. “Deze methode is complementair aan bestaande onderzoeken zoals het EMG, een CK-bepaling en een spierecho.”

Cranberries bij urineweg­infecties effectief, maar niet voor iedereen

Tot voor kort was er weinig degelijk bewijs voor de werkzaamheid van cranberries bij (recidiverende) urineweginfecties. Een onlangs gepubliceerde Cochrane-review toont nu de effectiviteit aan, alhoewel hier kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

De toekomst van robots in de chirurgie

Chirurgische robots gaan de zorg waarschijnlijk ingrijpend veranderen. Maar we moeten zorgen dat die ontwikkeling echt meerwaarde heeft voor de zorg, stelt Maroeska Rovers. “Robots maken de zorg pas goedkoper als die iets anders vervangen, bijvoorbeeld OK-personeel.”

Biosimilars leiden tot drastische besparingen, maar toekomst onzeker

De komst van biosimilars heeft de uitgaven aan biologische geneesmiddelen drastisch laten dalen. Maar blijft het hierdoor in de toekomst interessant om nieuwe biosimilars te ontwikkelen? Anke Lambooij geeft uitleg. “We moeten een kaalslag op de markt zien te voorkomen.”

Hoest blijkt bij meeste tbc-patiënten afwezig: hoe sporen we de ziekte dan op?

Vier op de vijf tuberculosepatiënten hoesten niet hardnekkig, maar zijn waarschijnlijk wel besmettelijk, blijkt uit onderzoek van Frank Cobelens. Hoe kan dat en wat heeft dat voor gevolgen voor de bestrijding van de ziekte wereldwijd én in Nederland?