DOQ

Amsterdam UMC

MD Hayang Yang: ‘NOAC’s lijken bij congenitale patiënten net zo veilig als oudere middelen’

Groot pluspunt van NOAC’s ten opzichte van oudere antistollingsmiddelen is dat de gemiddelde patiënt niet of nauwelijks ter controle bloed hoeft te laten prikken.

Aios Van der Bent: ‘Allergische reactie op rode inkt in tatoeage voor overleden kind’

Een patiënt die je altijd bijblijft. De tatoeage die een vader ter nagedachtenis van zijn overleden kind heeft gezet, kan gelukkig behouden blijven.

Onderzoek naar effect van alcohol op jongerenbrein

Zijn de effecten van alcohol op het jongerenbrein anders dan op het brein van volwassenen? Onderzoek wil hier duidelijkheid over geven.

Dr. Casadonte: ‘Er is altijd een percentage patiënten met coronaire stenose waarbij je niet zeker weet of de resultaten kloppen’

De combinatie van invasieve fysiologische metingen naar bloeddruk en -flow in kransslagaders kan meer inzicht geven in de ernst van coronaire stenose dan alleen bloeddruk meten.

Factoren die kans van slagen op natuurlijke bevalling na eerdere keizersnede beïnvloeden

De kans op een geslaagde natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede varieert van 50 tot 90%. Recent onderzoek heeft in kaart gebracht welke factoren dit slagingspercentage beïnvloeden.

Onderzoek: antibioticagebruik in ziekenhuizen neemt af door antibioticaprogramma’s

Een onderzochte interventie die antibioticagebruik gestructureerd meet en verbetert, is (kosten)effectief. De interventie verminderde de opnameduur en de tijd dat patiënten antibiotica slikken.

Van Mourik: ‘Transkatheter aortaklepvervanging net zo goed geschikt voor oudere als jongere patiënten’

Niet de kalenderleeftijd bepaald of een patiënt voor aortaklepvervanging gebaat is bij de TAVI. Maar wel de biologische leeftijd, laat onderzoek zien.

Genetische mutatie verhoogt kans om 100 te worden zonder dementie

Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie.

Minder spierschade na plaatsen minimaal invasieve heupprothese

Een heupprothese die geplaatst wordt met een minimaal invasieve benadering, geeft minder spierschade na plaatsing, vergeleken met de conventionele methode, blijkt uit anatomische studie.

Associate prof. De Man: ‘Hart van PH-patiënten is niet voorbereid op longtransplantatie’

Een verstoorde relaxatie is bij pulmonale hypertensie-patiënten in het einde van hun ziekteproces geassocieerd met toegenomen kans op mortaliteit. ‘Dus een stijf hart is geen goed teken.’

Dr. Mattiotti: ‘Positief effect Follistatin-like 1 na hartinfarct is mogelijk stap naar gentherapie’

Dat de rol van Follistatin-like 1 zó groot zou zijn bij herstel na een hartinfarct, kwam onverwacht voor de onderzoekers. Wat zijn de gevolgen voor de patiëntenzorg?

Neuroloog prof. dr. Killestein: ‘Switch bij multiple sclerose niet te snel tussen geneesmiddelen’

Meer keuzemogelijkheden in medicijnen voor multiple sclerose maken het vak voor neurologen ingewikkelder. Want hoe vind je de juiste optie?

Doorbraak in diagnostiek: teveel aan DNA veroorzaakt stofwisselingsziekte bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben via een nieuwe methode aangetoond dat vermeerdering van een stukje DNA bepaalde stofwisselingsziekten veroorzaakt.

Prof. dr. Bogaard: ‘Sneller behandelen longziekten door vroeger detecteren’

Een van de manieren van vroegdiagnostiek bij PH die prof. dr. Bogaard en zijn collega’s onderzoeken, is het gebruiken van bloedplaatjes. Een concept uit het kankeronderzoek.

Longarts dr. Van den Aardweg: ‘Er leven vreemde ideeën onder artsen en patiënten over hyperventilatie’

Longarts dr. Van den Aardweg heeft samen met klinisch psycholoog Ed Berretty het boek ‘Inzicht in hyperventilatie’ geschreven. Hierin tackelen zij diverse misvattingen die nog altijd leven onder longartsen en huisartsen. Ook gaan zij in op opvallende bevindingen waar zij tijdens hun research op stuitten, die relevant zijn voor artsen.

Reumatoloog prof. dr. Landewé: ‘Vertrouwensrelatie reumatoloog-patiënt onder druk door efficiency-denken en richtlijnenindustrie’

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben behoefte aan zorgverleners die empathie tonen, die ze vertrouwen en die bekend zijn met hun persoonlijke omstandigheden. Deze wens wordt steeds meer gedwarsboomd door het om zich heen grijpende efficiency-denken in de gezondheidszorg, stelt reumatoloog prof. dr. Robert Landewé.

Onderzoekers zijn oorzaak ernstige darmziekte necrotiserende enterocolitis bij neonaten op het spoor

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt waarom te vroeg geboren kinderen de ernstige darmontsteking necrotiserende enterocolitis (NEC) kunnen krijgen. Er bestaat nog geen behandeling voor deze darmziekte; 20 procent overlijdt hier dan ook aan.

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”