DOQ

Dermatologie

 
Andere vakgebieden

Een duik die indruk maakt

Koraaldermatitis: een zeldzame aandoening die duikers kunnen oplopen na contact met koraal. Maar ondanks de vervelende klachten die het kan geven is er in de wetenschappelijke literatuur weinig over te vinden. Pim Keurlings dook in het geheim van deze aandoening.

Imple­men­tatie van dosis­reductie biologi­cals bij psori­asis

Een veilige dosisreductie van biologicals bij psoriasis is mogelijk. Onderzoeker Lara van der Schoot legt uit hoe de implementatie ervan in zijn werk kan gaan: “Opname van dosisreductie in richtlijnen en beschikbaarheid van informatie voor de patiënt.”

Pas op! Je artritis psoriatica gaat op­vlammen

Jolanda Luimen en Ilja Tchetverikov ontwikkelen een digitale assistent die de plotselinge opvlammingen van artritis psoriatica al in een vroeg stadium signaleert en de patiënt waarschuwt. “De patiënt krijgt een signaal van de app en kan vervolgens maatregelen nemen.”

Risico niet-melanoom­huid­kanker JAK-remmers serieus signaal

…onderzoek vraagt, maar dat nog te prematuur is om hier klinische consequenties aan te verbinden”, stelt Mike Nurmohamed, hoogleraar reumatologie aan het Amsterdam UMC en hoofd van de afdeling reumaonderzoek…

Wegen de voordelen van JAK-remmers op tegen de nadelen?

Het CBG adviseert geen JAK-remmers voor te schrijven aan reumapatiënten met verhoogd risico op hart- en vaatziektes. Jaap van Laar onderschrijft dit, maar roept wel op reëel te blijven. “Laten we bepalen voor welke patiënten deze middelen nog wél zinvol kunnen zijn.”

Incidentie huidkanker blijft stijgen

De incidentie van het plaveiselcelcarcinoom stijgt gestaag bij zowel mannen als vrouwen, wat de Nederlandse zorg voor een enorme uitdaging stelt, meent Marlies Wakkee. “De patiënt met een plaveiselcelcarcinoom zal meer zelfredzaam moeten worden.”


Mediterraan eetpatroon heeft positief effect bij melanoom

Laura Bolte deed onderzoek naar het effect van het eetpatroon van een patiënt met gevorderd melanoom op immunotherapie. “Het volgen van een mediterraan voedingspatroon kreeg een hoge score en een patroon met meer bewerkt voedsel, rood vlees en frisdrank een lage.”

De huid als spiegel van de ziel

Willemijn Bos verdiept zich, naast de fysieke laag van de huid, ook in de mentale, emotionele en energetische laag. “Ik zoek in mijn consulten niet alleen naar de lichamelijke oorzaak van het huidprobleem, maar ik kijk ook naar wat er nog meer speelt.”

Ongebaande paden bij artritis psoriatica

Het promotieonderzoek van Michelle Mulder richtte zich op het optimaliseren van diagnostiek, monitoring en behandeling bij PsA. “Wat mij erg verbaasde, is dat we eigenlijk niet goed weten wat de juiste eerstelijnsbehandeling is.”

TIL-therapie vergoed, maar nog niet breed beschikbaar

Het AVL ontwikkelde de TIL-therapie voor patiënten met uitgezaaid melanoom en mag deze jaarlijks voor 50 patiënten produceren. Onderzoeker en internist-oncoloog John Haanen: “Dit onderzoek laat zien dat academisch farmaceutisch onderzoek zonder winstbejag mogelijk is.”

IL-17-remmers verhogen risico candida-infectie

IL-17-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op candida-infecties. Het betreft vooral infecties van de mond-keelholte en de slokdarm en in iets mindere mate van de huid. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek op basis van gegevens uit vier verschillende real-world datasets.

Cutane leishmaniasis mogelijk endemisch in Nederland

Door de klimaatverandering kan leishmaniasis in de nabije toekomst endemisch worden. Dat stimuleert de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en vaccins, hoopt hoogleraar huidinfecties De Vries. “De techniek van vaccins op basis van mRNA liet recent zien een game changer te zijn.”

Biologicals bij ernstige psoriasis ook in praktijk effectief

“In de dagelijkse praktijk zijn biologicals weliswaar iets minder effectief dan in de registratiestudies, maar toch in staat bij veel patiënten de ziektelast fors te verminderen”, aldus aios Marloes van Muijen. Het is nu tijd voor dosisreductie-strategieën.

Meer tijd en aandacht voor psoriasis­patiënt door inno­vatieve technieken

Aio dermatologie Mirjam Schaap onderzocht met welke technieken de behandeling beter is af te stemmen op de activiteit van psoriasis. “Mogelijk kunnen we dan de medicatie verhogen of de patiënt adviseren intensiever te smeren, vóór we met het blote oog zien dat de psoriasis uitbreidt.”

Diagnose basaal­cel­carci­noom mogelijk zonder biopt

Bij ruim 65% van de patiënten in de experimentele groep was de onderzoeker met OCT zeker van de diagnose en kon een biopt vermeden worden. Dermatoloog Klara Mosterd: “Een verrassend hoog percentage, waarmee het inzetten van OCT ook kosteneffectief bleek.”

Samen werken aan preventie derma­tolo­gische bij­werkingen kanker

“Met hoofdhuidkoelingen kun je haaruitval bij chemotherapie verminderen, met koelingen van de handpalmen en voetzolen rem je hand-voetsyndroom en nagelafwijkingen”, aldus onco-dermatoloog Annemie Galimont.

Minder diagnoses huidkanker door lockdown

Tijdens de eerste lockdown – van maart tot mei 2020 – ‘vingen’ huisartsen en dermatologen 29% minder plaveiselcelcarcinomen en 50% minder basaalcelcarcinomen. De gevolgen hiervan lijken vooralsnog mee te vallen.

Handeczeem: welke invloed heeft de leefstijl hierop?

Wat is de prevalentie van handeczeem en in hoeverre zijn leefstijlfactoren hierop van invloed? “Zowel roken, chronische stress als obesitas zijn positief geassocieerd met het hebben van handeczeem”, aldus arts-onderzoeker Laura Loman van UMC Groningen.

Hoe roepen we scabiës een halt toe?

Hoe kan het almaar groeiende aantal scabiësbesmettingen worden teruggedrongen? Behalve tijdige behandeling hamert dermatoloog Patrick Kemperman op de saneringsmaatregelen. “Mensen met een scabiësbesmetting moeten hier écht goede en eenduidige uitleg over krijgen. Anders blijven ze elkaar besmetten.”

NGID: uniek landelijk consortium voor huidonderzoek

“Bij NGID staat de patiënt echt centraal. Daarom kijken we behalve naar klinische en moleculaire data ook naar sociale en psychologische aspecten: de mens als geheel”, aldus dr. Marieke Seyger en dr. Rob Vreken. NGID is het 1e landelijke dermatologieconsortium gericht op ontwikkeling en toepassing van hightech biomarkeronderzoek voor 6 inflammatoire huidaandoeningen.

Zorgpad voor aanpak schimmelnagels gewenst

Schimmelnagels zijn een ‘kleine kwaal’, maar ze kunnen veel ongemak veroorzaken. Bij sommige patiënten is echt behandeling nodig. Dermatoloog dr. Annemie Galimont constateert een hiaat in de afspraken over de aanpak van schimmelnagels. Zij heef het voortouw genomen om tot een landelijk, interdisciplinair protocol te komen.

‘Astma of hooikoorts kunnen aanwijzing zijn voor een primaire afweer­stoornis’

Mensen met een primaire immuundeficiëntie hebben gemiddeld meer aanleg voor astma, hooikoorts, constitutioneel eczeem en voedselallergie dan personen uit een gezonde controlegroep. Jill de Wit bracht een sterke correlatie aan het licht tussen primaire afweerstoornissen en atopische aandoeningen.

Kwetsbaarheid oudere patiënt belangrijk bij behandelkeuze BCC

Basaalcelcarcinoom (BCC) komt vooral voor bij ouderen. De kwetsbaarheid en levensverwachting verschilt flink per patiënt. Dermatoloog i.o. dr. Marieke van Winden beschrijft in haar proefschrift hoe je hiermee in de spreekkamer rekening kunt houden, bij het bepalen van de behandeling. “We streven ernaar een optimale balans te vinden tussen over- en onderbehandeling.”