DOQ

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Neuro­stimu­lator tegen centraal slaap­apneu

Bij centraal slaapapneu kan een neurostimulator van het middenrif de ademhaling corrigeren. Jerryll Asin vertelt over de recente implantatie bij de eerste Nederlandse patiënt: “Vrijwel alle behandelde patiënten zouden opnieuw kiezen voor de behandeling.”

Kinderen met gehoor­verlies iets beperkt in spraak­uitingen

Kinderen met een cochleair implantaat of een gehoorapparaat zijn in hun spraakuitingen iets beperkt vergeleken met kinderen zonder gehoorverlies. “Meer kennis daarover kan leiden tot meer bewustzijn bij zorgprofessionals over beperkingen in sociale communicatie.”

Stamcel­­transplan­­tatie voor herstel van speeksel­­klieren na bestraling

Bij toeval kwam Rob Coppes, hoogleraar radiotherapie, in aanraking met de afdeling stamcelbiologie. Nu zijn zij samen gestart met stamceltransplantatie van gekweekte speekselkliercellen na bestraling. “Het is altijd goed om buiten je eigen vakgebied te kijken.”

Ook vrouwen krijgen slaapapneu, maar anders

Symptomen van slaapapneu kunnen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen, wat vaak nog niet onderkend wordt. Lisette Venekamp: “Vrouwen blijven onbehandeld omdat hun milde vorm van slaapapneu volgens de specialist onmogelijk de ernst van de vele klachten kan verklaren.”

Transit: de juiste zorg op de juiste plek

Markus Oei is initiator van Transits in de regio Almere: transmurale en integrale samenwerking tussen verschillende zorglijnen. “Het combineert patiënten- en zorgverlenersinformatie. Dat bevordert de samenwerking die we voor ogen hebben.”


Verwijzen naar zelfhulptools vermindert machteloosheid

Dat tinnitus geen medisch behandelbare aandoening is, zorgt vaak voor machteloosheid bij patiënten én bij artsen. Het advies ‘wen er maar aan’ is volgens Olav Wagenaar niet erg behulpzaam. “Vertel er dan in ieder geval bij wat ze wel kunnen doen!”

Tong­zenuw­stimu­lator kan behandeloptie zijn bij slaapapneu

De tongzenuwstimulator is sinds enige jaren een keus bij de behandeling van slaapapneu. Marcel Copper vertelt hoe de stimulator werkt en over de begeleiding die hij de patiënten geeft. “Mensen moeten er wel aan wennen dat hun tong beweegt zonder dat zij dat zelf doen.”

Nieuwe operatie­techniek herstelt cholesteatoom in één keer

Hylke van der Toom deed onderzoek naar een nieuwe operatietechniek die leidt tot veel minder recidieven bij cholesteatoom en daarmee tot een lagere druk op de OK-capaciteit. “Ik ga ervan uit dat de nieuwe techniek de klassieke operatie volledig zal verdringen”

ZBC’s ook voor KNO in opkomst

Er komen steeds meer focusklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Ook bij KNO-artsen is er toenemende interesse. “De toekomst van de zorg is hoog-complexe zorg in ziekenhuizen en goed planbare zorg in ZBC’s en focusklinieken”, denkt KNO-arts Mark Aarts.

Nieuwe theorie over het nut van gapen

Gapen is van alle tijden en toch is er geen goed begrip over het waarom van de gaap. Een nieuwe Nederlandse hypothese stelt dat gapen de spieren rondom de luchtwegen herpositioneert en zo de zuurstofvoorziening op lange termijn garandeert. Deze hypothese krijgt wel de nodige weerstand.

1e onderzoek wereldwijd naar cochleair implantaat bij tinnitus

Kelly Assouly, promovenda bij de afdeling KNO van UMC Utrecht, denkt op basis van observationeel onderzoek dat een cochleair implantaat verlichting kan bieden aan mensen met ernstige tinnitus als primaire klacht.

Cochleair implantaat? Onderzoeken + uitslag op 1 dag

“Het traject van aanmelden, onderzoeken, beoordeling door het CI-team en het bespreken van de uitslag duurt veelal enkele maanden. We wilden nagaan of dat anders kan”, aldus KNO-arts Robert Jan Pauw. “We hebben daarom een pilot georganiseerd om volwassen patiënten in 1 dag te zien.”

Ménière: ‘Focus meer op kwaliteit van leven’

“Veel Ménièrepatiënten hebben na de behandeling met corticosteroïdeninjecties nog wel aanvallen, maar ervaren toch een betere kwaliteit van leven”, aldus arts-onderzoeker Jet Schenck.

‘Niet alle resultaten uit het verleden zijn verkeerd’

KNO-arts Sander De Ru verbaast zich over de gevolgen van de aangescherpte regels voor systematische reviews. “Gooi bewijs niet weg omdat je een bias in het onderzoek kunt vinden.”

Reuk-/smaak­stoornis na COVID-19: ‘Sommige mensen ruiken al 2 jaar niets’

“Het kan zijn dat ter plekke van de reukcellen veel zwelling plaatsvindt, waardoor die cellen als het ware worden verdrongen” aldus KNO-arts Wilbert Boek.

De kunst van het evenwicht in implantaat gevat

In Maastricht en Genève krijgen 18 mensen een nog experimenteel kunstmatig evenwichtsorgaan als onderdeel van twee klinische trials. “Uiteindelijk moet dit vestibulaire implantaat de 10 tot 15 duizend Nederlanders die beide evenwichtsorganen missen van hun invaliderende klachten afhelpen”, zegt vestibuloloog Raymond van de Berg.

KNO-arts Henk Blom voor drie jaar gastprofessor Universiteit Antwerpen

“Laser-tonsillotomie onder lokale verdoving blijkt een prima oplossing voor een grote groep mensen. Zij hebben minder pijn van de ingreep, zijn sneller weer thuis en aan het werk”, zegt KNO-arts prof. dr. Blom naar aanleiding van een Belgisch-Nederlandse studie.

Stemband­problemen goed te behandelen onder lokale verdoving

De toekomst van de keel-, neus- en oorheelkunde ligt volgens KNO-arts Bas Op de Coul voor een belangrijk deel in de kleinere setting van zelfstandige behandelcentra (ZBC). “Veel behandelingen hoeven niet persé in het ziekenhuis gedaan te worden. Bij stembandproblemen bijvoorbeeld is een groot deel van de klachten inmiddels onder lokale verdoving goed te behandelen.”

Operatie heeft meerwaarde bij chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

Patiënten met een chronische neusbijholteontsteking met neuspoliepen hebben een betere levenskwaliteit nadat ze als aanvulling op medicamenteuze behandeling een endoscopische neusbijholteoperatie hebben ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek van onder anderen KNO-arts in opleiding Evelijn Lourijsen.

Dr. Van de Wouw: ‘Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend zijn verdwenen’

Over vijf jaar moet de diagnose Primaire Tumor Onbekend tot het verleden behoren. Hiervoor zet internist-oncoloog dr. Yes van de Wouw zich in. “Het leidt tot meer zekerheid en rust voor patiënten en mogelijk levensverlengende therapie.”

Vitamine A vermindert risico op astma later in de kindertijd

Extra inname van vitamine A, maar niet van β-caroteen, halverwege de kindertijd geeft een toegenomen longfunctie op latere leeftijd en een afgenomen risico op astma.

Een genetische pleister die erfelijke doofheid moet voorkomen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben een genetische pleister ontwikkeld voor erfelijke doofheid, waarmee ze de problemen in de gehoorcellen kunnen opheffen.