DOQ

1e onderzoek wereldwijd naar cochleair implantaat bij tinnitus

Het tinnitus-implant onderzoek is wereldwijd de eerste gerandomiseerde klinische trial met een cochleair implantaat als mogelijke behandeling van tinnitus. Kelly Assouly, promovenda bij de afdeling KNO van het UMC Utrecht, denkt op basis van observationeel onderzoek dat een cochleair implantaat verlichting kan bieden aan mensen met ernstige tinnitus als primaire klacht. “We moeten nog veel stappen zetten om dit definitief te kunnen vaststellen, maar dit onderzoek is één stap verder.”

Tinnitus is volgens Assouly een sterk onderschatte aandoening. “Het wordt door artsen niet vaak erkend als een werkelijke ziekte.” Volgens Assouly is tinnitus echter wel degelijk een probleem. “15% van de algemene bevolking heeft er meer dan 5 minuten per dag last van, 3% lijdt er echt aan. Meestal gaat het om mensen met gehoorverlies, van wie 60 tot 80% ook tinnitus heeft.”

“Bij 70% van de patiënten die een cochleair implantaat kregen voor hun gehoorverlies, had het cochleair implantaat een positief effect op de tinnitus”

Promovenda KNO Kelly Assouly

Impact op kwaliteit van leven

De impact van tinnitus voor de patiënt verschilt. “Als de patiënt tinnitus alleen ervaart als een geluid in het hoofd, heeft het geen impact op de kwaliteit van leven. Maar tinnitus kan ook zorgen voor slaapproblemen, concentratieproblemen, stress, sociale isolatie, depressie en angst. Soms moet de patiënt zelfs stoppen met werken omdat hij of zij niet in een lawaaierige omgeving kan verblijven.”

Wat betreft depressie is het nog wel de vraag of deze tinnitus veroorzaakt of andersom. Eerder dit jaar bereikten onderzoekers wel al consensus over de onderzoeksdefinitie van tinnitus. Wanneer mensen langer dan 3 maanden last hebben, wordt het beschouwd als chronische tinnitus. Een klinische definitie laat nog op zich wachten.

Therapeutische opties beperkt

Tot op heden zijn de therapeutische opties voor patiënten die hulp zoeken voor tinnitus nog beperkt. Er bestaan alleen behandelingen om de last van tinnitus te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie in Nederland als standaard klinische zorg aangeboden. Het gebruik van een hoortoestel kan worden overwogen als patiënten met tinnitus tevens een gehoorverlies hebben.

“Bij 70% van de patiënten die een cochleair implantaat kregen voor hun gehoorverlies, had het cochleair implantaat een positief effect op de tinnitus”

Review

Een cochleair implantaat wordt bij volwassen met ernstig gehoorverlies gebruikt wanneer een gehoorapparaat niet of onvoldoende helpt. Assouly las in de onderzoeksliteratuur dat patiënten met een cochleair implantaat aangaven dat ze ook minder last hadden van tinnitus. Bij 70% van de patiënten die een cochleair implantaat kregen voor hun gehoorverlies, had het cochleair implantaat een positief effect op de tinnitus. 20% ervoer geen verandering en bij 10% verslechterde de tinnitus. Assouly kon niet uit de studieresultaten afleiden waarom een kleine groep een negatief effect ondervond op de tinnitus. “Daarvoor moeten we meer informatie hebben over de betreffende patiënten.” Deze observatie was voor haar de aanleiding om een systematische review te doen naar de resultaten na cochleaire implantatie voor mensen met tinnitus als hoofdzakelijke klacht. Ze selecteerde zeven prospectieve cohortstudies met 105 patiënten met een enkelzijdig of asymmetrisch gehoorverlies. Zij zag in deze studies op basis van vragenlijsten een significante afname van het leed door tinnitus. Overigens kon Assouly geen soortgelijke studies vinden bij mensen die lijden aan tweezijdig gehoorverlies.

“Als wij bij deze selecte groep een verlichting van de tinnitus kunnen aantonen, dan kunnen we de studie uitbreiden naar andere groepen patiënten”

Primaire tinnitus

De uitkomsten van het review brachten Assouly tot de hypothese dat elektrische stimulatie door een cochleair implantaat mogelijk ook een oplossing is voor patiënten met tinnitus als primaire klacht. Met haar onderzoeksteam startte zij daarvoor – als eerste in de wereld – een gerandomiseerde klinische trial. Het onderzoek loopt nog en nieuwe patiënten kunnen nog aansluiten. Het gaat om volwassenen met ernstige tinnitus en een tweezijdig matig ernstig gehoorverlies, die op basis van dit gehoorverlies nog geen indicatie voor een cochleair implantaat hebben. “Als wij bij deze selecte groep een verlichting van de tinnitus kunnen aantonen, dan kunnen we de studie uitbreiden naar andere groepen patiënten. We kunnen dan stap voor stap zoeken naar een manier om die tinnitus-patiënten te selecteren die baat hebben bij een cochleair implantaat.”  

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx