DOQ

Jenneke van de Streek

Ik ben al bijna 25 jaar werkzaam als journalist en redacteur bij media voor medisch professionals. Begonnen als freelancer, daarna in dienst van een uitgeverij, en sinds 2015 weer als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers. Sinds 2020 schrijf ik voor DOQ.nl; een fijne opdrachtgever waarvoor ik (meestal) met artsen spreek over diverse en vaak erg boeiende onderwerpen. Mij treft in interviews vaak het enthousiasme waarmee artsen over hun vak praten. Die betrokkenheid probeer ik in mijn artikelen te laten doorklinken.

Door mijn biomedisch-wetenschappelijke achtergrond ben ik goed thuis in diverse medische specialismen. Ik heb daarbij wel wat meer voorkeur voor de interne specialismen en het huisartsenvak. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de wetenschappelijke ontwikkelingen, kwaliteit van zorg, nieuwe visies op de zorg en het medisch vak en innovaties. Ik draag met mijn werk graag bij aan het verspreiden hiervan.

Naast mijn werk maak ik graag muziek. Een pianostudie en zangles brengen mij ook daarin steeds een stapje verder. Verder ben ik trots op mijn twee opgroeiende zonen die ook steeds meer de wereld verkennen.

Artikelen van Jenneke van de Streek

CombiConsult slaat brug tussen apotheker en huisarts

In een CombiConsult biedt de apotheker farmacotherapeutische zorg in de huisartspraktijk. Apotheker Valérie Meijvis vertelt over de voordelen. “Eerder zou ik een advies geven en de beslissing aan de huisarts overlaten. Nu leggen huisartsen die beslissing bij mij.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

Ouders horen bij het team dat besluit over behandeling

Rosa Geurtzen verdiepte zich in de waarden van ouders, en hoe die meespelen bij complexe medische beslissingen over hun kinderen. “De ene ouder wil zelf meer inbrengen en de ander legt het voortouw bij de arts. Maar niemand wil dat er niet naar hen geluisterd wordt.”

‘Denk bij problemen van ggz-aard ook aan de omgeving’

De huisartsenpraktijk van Henri Spaan sloeg de handen ineen met het mantelzorgloket en de POH-GGZ. Mantelzorgers van ggz-patiënten kregen hierbij actief informatie en zo nodig ondersteuning aangeboden. “Mantelzorgers melden zich pas als zich klachten ontwikkelen.”

‘We willen de besparing op zorgkosten terug­geven aan de burgers’

Huisarts Hans Peter Jung wil in Noord-Limburg een Blue Zone creëren. Burgers, boeren en natuurbeheerders investeren hier in de leefomgeving om de gezondheid te bevorderen. Een deel van de zorgkosten die worden bespaard kunnen dan worden geïnvesteerd in de leefomgeving.

Young GRAPPA: ‘Onze kracht is dat we laag­drempe­lig toe­ganke­lijk zijn’

Jonge dermatologen en reumatologen hebben binnen de internationale onderzoeksgroep GRAPPA een afdeling voor jonge professionals opgericht. Michelle Mulder vertelt: “Wij hebben bereikt dat bij alle nieuwe onderzoeksprojecten een Y-GRAPPA-lid wordt betrokken.”

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”

‘Stel agressietraining in de opleiding aan de orde’

Artsen weten niet altijd goed om te gaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag van patiënten. Jannie de Jong pleit voor agressietraining in de opleiding en legt enkele strategieën uit. “Er zijn maar drie minuten nodig om patiënten rustig te krijgen.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

‘Elk mens telt! Evenveel?’

Patiënten met een migratieverleden hebben nog meer dan anderen persoonsgerichte zorg nodig. Maria van den Muijsenbergh geeft concrete adviezen. “Vertrouwen opbouwen kost eerst meer tijd, maar dat krijg je later terug omdat de patiënt beter passende zorg krijgt.”

Mensgericht leiderschap: minder burn-out en betere zorg

Het arbeidsklimaat in de zorg bevindt zich in een crisis. Meer mensgericht leiderschap kan de zorgverlener inspireren en behouden voor de zorginstelling. “Voor het krijgen van signalen van de werkvloer is het niet genoeg om te zeggen ‘Mijn deur staat altijd open’”

‘De vraag is of de Nederlandse aanpak niet te voorzichtig is’

Het bevolkingsonderzoek darmkanker blijkt effectief, maar de opkomst bij de eerste oproep neemt sinds enkele jaren af. Iris Lansdorp reageert op deze ontwikkeling: “Mensen zijn kritischer op dingen die door de overheid zijn geïnitieerd.”

‘Het gaat om mensen die nog een heel leven voor zich hebben’

Jamie Verhoeven vond een verhoogde incidentie van kanker bij jongvolwassenen in de eerste paar jaar na een beroerte. Zij zoekt nu naar screeningsmogelijkheden. “Het herseninfarct is waarschijnlijk een eerste uiting van de kanker.”

Zwangere vrouw draagt jeugdtrauma over op baby

Carlinde Broeks vond dat moeders met jeugdtrauma’s dit al tijdens de zwangerschap aan het kind kunnen overdragen. “De verschillende mechanismes waardoor psychische problemen tijdens de zwangerschap kunnen worden overgedragen, moeten we veel beter ontrafelen.”

Potentiële bloedtest meet beloop en ernst IBD

Arno Bourgonje ging op zoek naar biomarkers met een klinische waarde in relatie tot IBD. De resultaten geven perspectief op een thuistest. “Als vrije thiolen nauwkeuriger zijn dan calprotectinetest, kunnen we deze biomarker doorontwikkelen.”

Geneeskundeopleiding VU laat dogma van de witte jas los

De VU wil artsen opleiden die kunnen werken in een veranderend zorglandschap. Dat vraagt om aanpassing van studie en studentenselectie. “De arts van nu is onvoldoende toegerust voor de veranderingen”, vindt vice-decaan Christa Boer.

Interventies voor en na slok­darm­operatie verbeteren herstel

Prehabilitatie voor een slokdarmresectie en direct erna starten met orale voeding verminderen postoperatieve complicaties. “We gaan nu naar de overleving kijken,” vertelt Laura Fransen. “Als we daar ook effect op zien, hebben we het helemaal strak onderbouwd.”

Verpleeg­kundigen aan het roer in het Radboudumc

In het Radboudumc zijn tien verpleegkundig directeuren benoemd. Angelien Sieben is er een van. “Verpleegkundige kennis en kunde in de bestuurslaag is essentieel voor duurzame zorg, onderwijs en onderzoek.”

Oude denkpatronen over hormoon­behande­ling zijn hardnekkig

“De aandacht voor de overgang is gelukkig wat aan het bewegen”, bemerkt Barbara Havenith, gynaecoloog bij de Hormoonpoli in Boxmeer. Zij ziet meer voor- dan nadelen van hormoontherapie, maar Nederland loopt nog ver achter op andere landen.

1e onderzoek wereldwijd naar cochleair implantaat bij tinnitus

Kelly Assouly, promovenda bij de afdeling KNO van UMC Utrecht, denkt op basis van observationeel onderzoek dat een cochleair implantaat verlichting kan bieden aan mensen met ernstige tinnitus als primaire klacht.

‘PSMA-therapie heeft de ziekte heel beperkt weten te houden’

Arts-onderzoeker Bastiaan Privé deed bij een kleine groep prostaatkanker- patiënten met gerecidiveerde ziekte en nog maar weinig metastasen een pilotonderzoek naar behandeling met Lutetium-PSMA. “Bij 3 heren konden we systemische behandeling met ± 29 maanden uitstellen.”

App helpt eerder complicaties signaleren na grote operatie

Een halvering van complicaties en sterfgevallen. Daarvoor zorgt de app waarmee patiënten na een Whipple-operatie nauwkeurig worden gemonitord op het ontwikkelen van complicaties. Promovenda Jasmijn Smits: “Heel bijzonder dat een appje de zorg zo goed kan verbeteren.”

‘Meer samenwerking nodig in preparatie op een toekomstige crisis’

Na haar overstap van RIVM naar het Radboudumc richt Aura Timen zich als hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde vooral op de voorbereiding op en omgang met een nieuwe infectieziektecrisis. “We zitten in een zorgtransitie. We gaan naar een type zorg dat we nog niet kennen.”

Magnesium ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënt met chronische nierziekte

Cohortstudies laten zien dat mensen met een hoog magnesiumgehalte in het bloed minder te maken hebben met hart- en vaatziekten. Jeroen de Baaij, fysioloog in het Radboudumc, ziet een enorme potentie in magnesiumsuppletie om hart- en vaatziekten bij patiënten met chronische nierziekte te voorkomen.

’Met deze manier van samenwerken hebben we goud in handen’

“Continu nieuwe waarde toevoegen aan de zorg. Dat is het resultaat van ruim 10 jaar samen werken aan meer openheid over de behandelresulaten”, zegt bestuurslid Nardo van der Meer over de kracht van Santeon.

Toekomstige arts leert meer over voeding en gezondheid

“We willen een nieuwe generatie artsen opleiden die anders met patiënten omgaat, breder kijkt dan alleen het probleem van de patiënt en die probeert deze fitter te houden”, zegt MDL-arts en onderwijsontwikkelaar Tanya Bisseling.

Zorg die geen waarde toevoegt: zó zet je er een streep doorheen

Hoe bouw ik als arts zorg af die geen waarde heeft? Dit is een uitdaging, want anders dan een implementatie van een innovatie brengt de-implementatie onzekerheid met zich mee. Onderzoeker dr. Eva Verkerk: “Het is ingewikkelder en tegennatuurlijk om minder te doen.” Het project Doen of Laten inspireert.

Diag­nostische snelstraat voor huisarts­patiënten met cardiale klachten

Nu de kalkscore sinds eind 2021 een prominente plek heeft in de richtlijn Diagnostiek bij stabiele angina pectoris van de Federatie van Medisch Specialisten, verwachten de pioniers uit Isala een opmars van deze methode. Technisch geneeskundige Joris van Dijk en cardioloog Mohamed Mouden vertellen.

‘Zorg­verzekeraars remmen soms “Samen Beslissen” door cardio­loog en patiënt’

De NVVC ontwikkelt tools die “Samen Beslissen” door cardioloog en patiënt ondersteunen. Cardioloog Gideon Mairuhu is erbij betrokken. Tegelijk ziet hij remmende invloed van zorgverzekeraars: “Soms wil een patiënt liever een hartklep via de lies en vergoedt de verzekeraar alleen een openhartoperatie.”

‘Samen Beslissen’ kan beter bij chirurgen en cardiologen

Net als andere specialisten kunnen cardiologen, chirurgen én hun patiënten baat hebben bij ‘Samen Beslissen’. Toch lopen deze disciplines niet voorop. Dirk Ubbink noemt daarom de voordelen: “Patiënten zijn bijvoorbeeld tevredener, ze houden zich trouwer aan de therapie en accepteren eerder complicaties.”

Ongewenst gedrag de zorg uit, met app van Amsterdam UMC

De campagne #zouikwatzeggen? van Amsterdam UMC om grensoverschrijdend gedrag op de zorgvloer uit te bannen, is uitgebreid met een app. Studenten kunnen zo makkelijker ongewenst gedrag anoniem bespreken. Vice-decaan onderwijs locatie VUmc Christa Boer: “Iemand moet zeggen: ik vind dat dit écht niet kan.”

Inclusieve geneeskunde: ‘Geef kleine duwtjes vanuit een positieve gedachte’

“De weg naar inclusieve geneeskunde waarin mannen en vrouwen gelijke kansen en een veilige werkomgeving hebben, is lang”, aldus prof. dr. Hanneke Takkenberg. Daarbij streeft zij naar organisaties waarin mannen en vrouwen optimaal samenwerken en optimale zorg+ kunnen verlenen.

Artsen praten nog écht te moeilijk voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

“We staan er niet bij stil dat niet iedereen durft te zeggen dat hij iets niet begrijpt”, zegt MDL-arts dr. Marjolijn Duijvestein. Speciale praatkaarten moeten artsen helpen om moeilijke onderwerpen, zoals overstap van biological op biosimilar, uit te leggen aan patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden.

‘Artsen kunnen patiënten explicieter uitnodigen om van samen beslissen een teamgesprek te maken’

Vilans-onderzoeker Ruth Pel en taskforceleider Marleen Hems gaan in op de pilot en training samen beslissen met kwetsbare ouderen in vijf ziekenhuizen, die wordt uitgebreid naar twintig ziekenhuizen. Deelnemers aan de pilot physician assistant William van Aalst en internist-ouderengeneeskunde dr. Didy Jacobsen vertellen wat het hen (en hun patiënten) heeft opgeleverd.

‘Met preventieve maatregelen is de grootste winst te bereiken in epidemie van chronische ziektes’

De aandacht voor preventie is toegenomen door de COVID-19-pandemie. Zo ondertekenden zo’n 8000 artsen de petitie ‘Stop de marktwerking, meer preventie’. Wat dragen deze medici daar zelf aan bij? Prof. dr. Anneke Kramer, dr. Eric van de Visse en dr. prof. Hanno Pijl geven hun visie.

‘Zorgprofessional, verbeter gezondheidsvaardigheden van mensen met lage SES’

Mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) doen vaker een beroep op acute zorg, zo blijkt uit onderzoek. Hier ligt een taak voor zorgprofessionals om deze patiënten te helpen hun gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen. Maar hoe je dat?