DOQ

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Binnen een half jaar na publicatie van het manifest ‘De huisarts van morgen’ zit de Lovah bij het Ministerie van VWS aan tafel om mee te praten over de toekomst van de huisartsenzorg binnen het Integraal Zorg Akkoord. “Dat is het maximale dat we op deze termijn eruit konden halen”, zegt de kersverse Lovah-voorzitter Ties Janssen. “Het gaat wel om 2400 toekomstige artsen. In het verleden zaten de LHV, NHG en Ineen wel bij het ministerie aan tafel, maar naar de mening van jonge toekomstige huisartsen werd nog te weinig gevraagd. Wij zijn heel blij dat wij nu met ze aan tafel zitten. Wij hebben toch een net wat andere kijk op de situatie, komen met andere denkrichtingen en oplossingen.”

“Wij hebben het manifest stellig geformuleerd”, vervolgt Janssen, waarbij hij de credits graag geeft aan Astrid Drijkoningen, secretaris van het landelijk bestuur van de Lovah. “Wij vinden namelijk dat er besluiten genomen moeten worden. Je kunt problemen wel voor je uit blijven duwen, maar wij willen actief handelen voordat problemen te groot zijn. Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort. Het zijn ook geen gemakkelijke kwesties en wij hebben niet dé oplossing. Wij geven onze visie en oplossingsrichtingen en gaan hier graag met beleidsmakers over in gesprek om te zien wat daarvan reëel is. Gelukkig is er met het IZA nu wel een momentum ontstaan dat dingen kunnen veranderen.”

“We moeten de problemen bij de wortel aanpakken, vóór mensen bij de huisarts komen”

Lovah-voorzitter Ties Janssen

Preventie en voorlichting

Janssen licht de belangrijkste punten uit het manifest toe. Op nummer één staat de vermindering van gezondheidsverschillen. Veel gezondheidsproblemen komen voort uit armoede, milieuvervuiling, en wonen in een ongezonde omgeving, wat leidt tot veel huisartsbezoeken. “We moeten problemen bij de wortel aanpakken, vóór mensen bij de huisarts komen. Zorg dat roken en vapen helemaal verboden wordt, maakt ongezonde en suikerhoudende producten duurder en subsidieer daarmee gezonde voeding, stimuleer bewegen.” En verder: “Informeer mensen beter over wat gezondheid is, wat ze zelf kunnen doen bij klachten en wanneer doktersbezoek nodig is. We zouden, bijvoorbeeld, in samenwerking met de NHG op basis van de informatie van Thuisarts.nl gezondheidsgerichte spotjes kunnen maken zoals de Postbus 51-spotjes over normen en waarden.” Dat alles met als doel om de druk op de huisartsenzorg te verminderen.  

“We moeten ervoor zorgen dat mensen zich minder onnodig zorgen maken”

Maakbaarheid

Als tweede stelt de Lovah de maakbaarheid in de zorg aan de kaak. Dat zorgt eveneens voor overbelasting van de huisartspraktijk. “Mensen zijn steeds sneller geneigd om naar de huisarts te gaan en vinden dat ze dan ook per direct zorg nodig hebben. Patiënten komen ook met problemen op de huisartsenpost waarvoor ze prima overdag terecht kunnen bij hun eigen arts. Ze hebben dan overdag geen tijd of moeten werken. Mensen zien de huisartsenpost als verlengstuk van de huisartspraktijk en niet meer als spoedpost.” De druk op de praktijk en de spoedpost lijkt een vicieuze cirkel te worden. “Door het overbelaste zorgsysteem is het soms niet mogelijk om op dezelfde dag of zelfs de dag erna een afspraak te maken. Mensen zien zich dan genoodzaakt om naar de huisartsenpost te gaan.”

De situatie is langzaam zo gegroeid, meent Janssen en ‘onterecht’ huisartsbezoek is een heel lastig begrip omdat mensen zich wel zorgen maken. “Maar misschien moeten we zorgen dat mensen zich minder onnodig zorgen maken en duidelijker uitleggen wanneer huisartsbezoek niet nodig is of tot de volgende dag kan wachten.”

“Moeten we niet zeggen: tot hier en niet verder?”

Ethisch ingewikkelde kwesties

De Lovah vindt bovendien dat niet alle ziektes altijd behandeld moeten worden. “Patiënten met hele zeldzame aandoeningen krijgen het allerbeste onderzoek en de duurste medicijnen. Mensen met kanker die eigenlijk uitbehandeld zijn, krijgen een medicijn dat het leven 1 tot 2 maanden verlengt, maar enorm veel geld kost. Dit zijn ethisch uiteraard zeer ingewikkelde kwesties, maar de situatie is nu wel zo dat we het erover moeten hebben. Moeten we niet zeggen: tot hier en niet verder? Daar moeten we wel over praten, want het gáát niet altijd meer. Het is krom om te zien hoeveel geld van het zorgbudget naar tweedelijnszorg gaat terwijl de eerste lijn veel meer zorg verleent met een veel kleiner budget.”

Negativisme in de media

Onder meer door het veranderde zorglandschap en de administratieve last komen veel huisartsen om in het werk en zitten in bepaalde gebieden steeds meer mensen zonder huisarts. Janssen hekelt ook het negativisme in de media, waardoor minder geneeskundestudenten kiezen voor een medische vervolgopleiding tot medisch specialist. Vanwege de uitdagingen waar de huisartsen voor staat, wil de Lovah met het manifest de continuïteit van de huisartsenzorg veiligstellen. “De jonge huisarts moet de huisartsenzorg draaiende houden. Wij zijn de opleiding gaan doen omdat we het fantastisch vinden om huisarts te zijn. Dan willen we niet over tien jaar zeggen: ‘Sorry, er zijn te veel problemen, voor ons hoeft het niet meer.’ Wij willen de huisartsenzorg zo sturen dat wij over 20 jaar nog steeds huisarts willen zijn.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”


0
Laat een reactie achterx