Internationale reumatologie-erkenning voor Maarten Boers

mm
Marten Dooper
Redactioneel,
19 januari 2022

Maarten Boers, reumatoloog bij Reade en hoogleraar klinische epidemiologie aan het Amsterdam UMC, is onlangs door het American College of Rheumatology (ARC) onderscheiden met de eretitel ACR-master. ‘Een hele eer en een erkenning voor de twee niet zo heel erg sexy onderwerpen waaraan ik mijn carrière heb gewijd: methodologie en prednison.’

De titel ‘ACR-master’ is een van de hoogste vormen van eerbetoon die iemand werkzaam in het reumatologieveld kan overkomen. In zijn dankwoord op de ACR-website zegt Boers dat hij vooral vereerd is met de titel, doordat de ACR hiermee het belang erkent van onderzoek dat niet zo in de schijnwerpers staat. Daarmee verwijst hij naar de twee rode draden in zijn carrière binnen de reumatologie.

Reumatoloog Maarten Boers

Uitkomstmaten

Over de eerste – methodologie – vertelt Boers: ‘Na mijn promotie in 1989 ben ik mij in Canada gaan verdiepen in de methodologie: hoe zet je klinisch onderzoek op en wat zijn goede meetpunten daarbij? Dat mondde niet alleen uit in het protocol van de COBRA-studie, die leidde tot de bekende COBRA-therapie, maar ook tot de oprichting van OMERACT. Dat is een organisatie die zich al sinds 1992 bezighoudt met het definiëren en uniformeren van uitkomstmaten voor het wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen en het ontwikkelen van meetinstrumenten daarbij.’

“Is de effectiviteit van een lagere dosis dan 5 mg prednison ook effectief?”

Inname op een ander tijdstip

Boers dankt de ACR-master ook aan zijn verdiensten op het vlak van een andere ‘liefde’: prednison. Hij zegt: ‘Het is, na de nu niet meer gebruikte goudinjecties, het oudste effectieve medicijn bij reuma, maar bepaald niet geliefd vanwege de bijwerkingen. Die zijn minimaal en goed hanteerbaar bij een lage dosis, maar het is bijna niet mogelijk om hier goed onderzoek naar te doen. Vanwege de lage prijs van prednison is de farmaceutische industrie er niet in geïnteresseerd. Via een subsidie uit Horizon 2020 hebben we uiteindelijk de GLORIA-studie kunnen starten. Die heeft inmiddels aangetoond dat een dagelijkse dosis van 5 mg prednison bij oudere RA-patiënten effectief is en weinig bijwerkingen heeft. Maar het veld heeft meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld of een nog lagere dosis ook effectief is en of inname op een ander tijdstip, bijvoorbeeld met behulp van een time-release formulering, nog effectiever is.’

“Als je met prednison het gebruik van een biological één jaar uitstelt, bespaar je duizenden euro’s”

Vergoeding

Boers vervolgt: ‘Maar het kost veel moeite om andere formuleringen van prednison dan de bestaande te laten maken. En vervolgens willen de zorgverzekeraars het niet vergoeden, want de tabletten zijn zeker duurder dan de bestaande formulering van vijf cent per tablet. Waarbij ik dan zeg: als je er het gebruik van een biological één jaar mee kunt uitstellen, heb je duizenden euro’s uitgespaard. Enfin, ik beschouw de toekenning van de ACR-master titel ook als een erkenning voor onze aanhoudende wetenschappelijke aandacht voor prednison.’

Wetenschappelijke datavisualisatie

Gevraagd naar zijn ambities als ACR-master, kan Boers kort zijn. ‘Ik ga eind 2023 met pensioen. Tot die tijd begeleid ik nog een promovendus die betrokken is bij de GLORIA-studie, en rond ik enkele projecten af. Daarna ga ik waarschijnlijk door met het promoten van mijn boek* over wetenschappelijke datavisualisatie dat in januari dit jaar uitkomt en bezoek ik misschien nog af een toe een ACR-meeting, Maar voor het overige wijd ik me met veel liefde aan mijn hobby: muziek maken.’

“Je moet aantonen tijdens je loopbaan een belangrijke en internationale bijdrage te hebben geleverd aan de reumatologie”

Carrière-onderscheiding

Wie krijgen een ACR-master? Wat is de status ervan? ‘Je komt ervoor in aanmerking als je 65 bent geworden’, legt Boers uit. ‘Collega’s kunnen je dan nomineren. Ziet de toewijzingscommissie de voordracht zitten, dan moet je een uitgebreid cv aanleveren waaruit moet blijken dat je tijdens je loopbaan een belangrijke en internationale bijdrage hebt geleverd aan de reumatologie. Dat kan zijn op het gebied van de wetenschap, patiëntenzorg, opleiding of educatie. De kans om ACR-master te worden, stijgt ook als je actief bent of bent geweest in het bestuur of werkgroepen van de ACR. De toekenning is zogezegd een carrière-onderscheiding.’

Mooie rij namen

De onderscheiding is vooral een eer en erkenning, stelt Boers. ‘De titel heeft status binnen de reumatologiewereld. Het is een mooie rij namen om tussen te staan, maar daar blijft het wel bij. Het is niet zo dat er nu deuren voor mij opengaan die vroeger gesloten bleven. Bovendien, je krijgt de titel als je 65 jaar bent geworden, dus aan het eind van je carrière. O ja, ik mag vanaf nu gratis deelnemen aan ACR-meetings.’

Geen receptie

Als gevolg van de coronarestricties kreeg Boers de titel niet persoonlijk uitgereikt en was er evenmin een receptie. ‘Ik sta samen met de andere nieuwe ACR-masters op de ACR-website vermeld en ze hebben me de bijbehorende plaquette opgestuurd.’

* Boers M. Data visualization for biomedical scientists: creating graphs and tables that work. Amsterdam: VU University Press; 2022.

, , , , , ,
Deel dit artikel