DOQ

Internationale reumatologie-erkenning voor Maarten Boers

Maarten Boers, reumatoloog bij Reade en hoogleraar klinische epidemiologie aan het Amsterdam UMC, is onlangs door het American College of Rheumatology (ARC) onderscheiden met de eretitel ACR-master. ‘Een hele eer en een erkenning voor de twee niet zo heel erg sexy onderwerpen waaraan ik mijn carrière heb gewijd: methodologie en prednison.’

De titel ‘ACR-master’ is een van de hoogste vormen van eerbetoon die iemand werkzaam in het reumatologieveld kan overkomen. In zijn dankwoord op de ACR-website zegt Boers dat hij vooral vereerd is met de titel, doordat de ACR hiermee het belang erkent van onderzoek dat niet zo in de schijnwerpers staat. Daarmee verwijst hij naar de twee rode draden in zijn carrière binnen de reumatologie.

Reumatoloog Maarten Boers

Uitkomstmaten

Over de eerste – methodologie – vertelt Boers: ‘Na mijn promotie in 1989 ben ik mij in Canada gaan verdiepen in de methodologie: hoe zet je klinisch onderzoek op en wat zijn goede meetpunten daarbij? Dat mondde niet alleen uit in het protocol van de COBRA-studie, die leidde tot de bekende COBRA-therapie, maar ook tot de oprichting van OMERACT. Dat is een organisatie die zich al sinds 1992 bezighoudt met het definiëren en uniformeren van uitkomstmaten voor het wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen en het ontwikkelen van meetinstrumenten daarbij.’

“Is de effectiviteit van een lagere dosis dan 5 mg prednison ook effectief?”

Inname op een ander tijdstip

Boers dankt de ACR-master ook aan zijn verdiensten op het vlak van een andere ‘liefde’: prednison. Hij zegt: ‘Het is, na de nu niet meer gebruikte goudinjecties, het oudste effectieve medicijn bij reuma, maar bepaald niet geliefd vanwege de bijwerkingen. Die zijn minimaal en goed hanteerbaar bij een lage dosis, maar het is bijna niet mogelijk om hier goed onderzoek naar te doen. Vanwege de lage prijs van prednison is de farmaceutische industrie er niet in geïnteresseerd. Via een subsidie uit Horizon 2020 hebben we uiteindelijk de GLORIA-studie kunnen starten. Die heeft inmiddels aangetoond dat een dagelijkse dosis van 5 mg prednison bij oudere RA-patiënten effectief is en weinig bijwerkingen heeft. Maar het veld heeft meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld of een nog lagere dosis ook effectief is en of inname op een ander tijdstip, bijvoorbeeld met behulp van een time-release formulering, nog effectiever is.’

“Als je met prednison het gebruik van een biological één jaar uitstelt, bespaar je duizenden euro’s”

Vergoeding

Boers vervolgt: ‘Maar het kost veel moeite om andere formuleringen van prednison dan de bestaande te laten maken. En vervolgens willen de zorgverzekeraars het niet vergoeden, want de tabletten zijn zeker duurder dan de bestaande formulering van vijf cent per tablet. Waarbij ik dan zeg: als je er het gebruik van een biological één jaar mee kunt uitstellen, heb je duizenden euro’s uitgespaard. Enfin, ik beschouw de toekenning van de ACR-master titel ook als een erkenning voor onze aanhoudende wetenschappelijke aandacht voor prednison.’

Wetenschappelijke datavisualisatie

Gevraagd naar zijn ambities als ACR-master, kan Boers kort zijn. ‘Ik ga eind 2023 met pensioen. Tot die tijd begeleid ik nog een promovendus die betrokken is bij de GLORIA-studie, en rond ik enkele projecten af. Daarna ga ik waarschijnlijk door met het promoten van mijn boek* over wetenschappelijke datavisualisatie dat in januari dit jaar uitkomt en bezoek ik misschien nog af een toe een ACR-meeting, Maar voor het overige wijd ik me met veel liefde aan mijn hobby: muziek maken.’

“Je moet aantonen tijdens je loopbaan een belangrijke en internationale bijdrage te hebben geleverd aan de reumatologie”

Carrière-onderscheiding

Wie krijgen een ACR-master? Wat is de status ervan? ‘Je komt ervoor in aanmerking als je 65 bent geworden’, legt Boers uit. ‘Collega’s kunnen je dan nomineren. Ziet de toewijzingscommissie de voordracht zitten, dan moet je een uitgebreid cv aanleveren waaruit moet blijken dat je tijdens je loopbaan een belangrijke en internationale bijdrage hebt geleverd aan de reumatologie. Dat kan zijn op het gebied van de wetenschap, patiëntenzorg, opleiding of educatie. De kans om ACR-master te worden, stijgt ook als je actief bent of bent geweest in het bestuur of werkgroepen van de ACR. De toekenning is zogezegd een carrière-onderscheiding.’

Mooie rij namen

De onderscheiding is vooral een eer en erkenning, stelt Boers. ‘De titel heeft status binnen de reumatologiewereld. Het is een mooie rij namen om tussen te staan, maar daar blijft het wel bij. Het is niet zo dat er nu deuren voor mij opengaan die vroeger gesloten bleven. Bovendien, je krijgt de titel als je 65 jaar bent geworden, dus aan het eind van je carrière. O ja, ik mag vanaf nu gratis deelnemen aan ACR-meetings.’

Geen receptie

Als gevolg van de coronarestricties kreeg Boers de titel niet persoonlijk uitgereikt en was er evenmin een receptie. ‘Ik sta samen met de andere nieuwe ACR-masters op de ACR-website vermeld en ze hebben me de bijbehorende plaquette opgestuurd.’

* Boers M. Data visualization for biomedical scientists: creating graphs and tables that work. Amsterdam: VU University Press; 2022.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx