Regionale en man-vrouwverschillen in ziektelast van (sub)cutane aandoeningen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
21 juni 2020

Recente gegevens van de Global Burden of Disease (GBD) wijzen op een grote ziektelast van (sub)cutane aandoeningen. De voor invaliditeit aangepaste levensjaren (DALY’s) tonen regionale verschillen. De impact van huidziekten in het algemeen is groter bij vrouwen en van huidkanker groter bij mannen. Gezien deze bevindingen is het nuttig om interventies te richten op de behoeften van de lokale bevolking.

Huidziekten kennen een grote ziektelast. In de GBD-studie worden de epidemiologische trends in de morbiditeit en mortaliteit van honderden ziekten in kaart gebracht en de risicofactoren gestratificeerd naar leeftijd, geslacht, jaartal en locatie. De GBD analyseert zowel de prevalentie van diverse aandoeningen, als de bijbehorende schade binnen een bepaalde populatie. Daarbij worden de DALY’s gemeten, de som van verloren levensjaren door een ziekte en de jaren die geleefd worden met een lichamelijke beperking. Eén DALY staat voor één verloren levensjaar in een goede gezondheid.

(bron foto iStock)

De GBD bevat de meest recente gegevens en epidemiologische studies, waardoor het een ideale bron is om inzicht te krijgen in de gezondheidstrends in de loop der tijd en op mondiaal, nationaal en lokaal niveau. 

Trends inzichtelijk maken

Het is essentieel om de incidentie, prevalentie en morbiditeit van (sub)cutane aandoeningen in de loop der tijd te volgen. Op deze manier kunnen namelijk modificeerbare risicofactoren die personen vatbaar maken voor bepaalde huidziekten, geïdentificeerd worden. Deze kennis kan helpen bij het identificeren van onderliggende oorzaken, het verminderen van gezondheidsverschillen verbeteren en het maken van gezondheidsbeleid.

Om de ziektelast van (sub)cutane aandoeningen in de Amerikaanse samenleving te identificeren, is in de landelijke en regionale gegevens onderzoek gedaan naar variaties en trends in de incidentie, prevalentie en DALY-tarieven van huidziekten in de Verenigde Staten gedurende de periode 1990-2017.

Voor deze cohortstudie zijn gegevens verkregen uit de GBD, een onderzoek met een online database waarin recente en eerdere epidemiologische studies naar ziektelast zijn verwerkt. Daarnaast is gebruik gemaakt van GBD 2017, die meer > 90.000 gegevensbronnen omvat, zoals systematische reviews, enquêtes, populatie-gebaseerde registers, ziekenhuisopname en poliklinische gegevens, cohortstudies en autopsiegegevens. 

DALY’s per regio

Over het algemeen namen de voor leeftijd gestandaardiseerde DALY-percentages van (sub)cutane aandoeningen toe in alle vijftig staten en het District of Columbia gedurende de periode tussen 1990 (821,6) en 2017 (884,2). 

De mate van deze stijging varieerde per regio, met de grootste procentuele verandering van 0,12% in New York en de kleinste procentuele verandering van 0,04% in Colorado, Nevada, New Mexico en Utah. 

Het voor leeftijd gestandaardiseerde DALY-percentage en de incidentie en prevalentie van specifieke huidziekten verschilden tussen de staten. New York had in 2017 het hoogste gestandaardiseerde DALY-percentage van (sub)cutane aandoeningen (1097,0), terwijl dit percentage het laagste was in Wyoming (672,9). 

Man-vrouwverschillen 

In alle vijftig staten en het District of Columbia waren de voor leeftijd gestandaardiseerde DALY-percentages van (sub)cutane aandoeningen in het algemeen hoger bij vrouwen dan bij mannen (971,20 versus 799,23). Mannen hadden echter hogere DALY-percentages dan vrouwen voor maligne melanoom (80,82 versus 42,74) en voor keratinocytencarcinomen (37,56 versus 14,42).


Laughter  MR, Maymone MBC, Karimkhani C, et al. The Burden of Skin and Subcutaneous Diseases in the United States From 1990 to 2017. JAMA Dermatol. 2020 Jun 10. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32520352/

Deel dit artikel