DOQ

Taboe rond vaginale bloedingen gevaarlijk voor gezondheid van vrouwen

Zwijgen over het onderwerp ‘vaginale bloedingen’ is gevaarlijk voor de gezondheid van vrouwen. Dat geldt voornamelijk in lage inkomenslanden met beperkte toegang tot schoon water, hygiëne, aldus een recent gepubliceerd artikel van dr. Marni Sommer assistent professor van sociaal medische wetenschappen et al., van de Columbia Universiteit in het online vakblad BMJ Global Health.

Volgens dr. Sommer is het belangrijk om bij vaginale bloedingen verder te kijken dan de maandelijkse ongemakken. De wetenschappers benadrukken in het artikel dat zonder de focus te leggen op het onderwerp er geen mogelijkheden zijn om gezond bloeden van abnormaal bloeden te kunnen onderscheiden.

Oorzaken
Een gemiddelde vrouw bloed zo’n 2.400 dagen tussen de leeftijd van 12 en 51. Dagelijks zijn er meer dan 800 miljoen meisjes en vrouwen ongesteld. Maar vaginaal bloeden kan volgens Sommer meerdere oorzaken hebben, zoals postpartum bloedingen, miskramen, endometriosis, poliepen, en baarmoederhals- en andere gynaecologische kankers. Tevens kunnen vrouwen een zware en pijnlijke menstruatie (menorragie) ervaren of perimenopauzaal onregelmatig bloeden. Langdurige of zware bloedingen kunnen leiden tot anemie, wat vooral schadelijk is voor vrouwen die ondervoed zijn of die co-morbiditeit hebben zoals een hiv- infectie.

Hygiëne
Toch is er volgens de wetenschappers nog geen open discussie over vaginaal bloeden gaande, wat impliceert dat veel jonge vrouwen niet eens te horen krijgen dat ze een maandelijkse menstruatie krijgen, en hoe ze dit qua hygiëne moeten managen. Dat geldt vooral in landen met weinig schoon water en producten zoals zeep en voor de hygiëne, aldus dr. Sommer. Schaarse sanitaire voorzieningen maken het mogelijk moeilijk voor vrouwen en meisjes om de vaginale bloedingen te managen. Ook geeft dit problemen bij taken zoals naar school gaan of naar de markt gaan of voor het halen van water.

Campagnes
Veel vrouwen in lage inkomenslanden krijgen geen toegang tot feitelijke informatie op school, of in klinieken met goed getrainde medewerkers. Dr. Sommer adviseert derhalve dat er meer bewustzijnscampagnes moeten worden gecreëerd zodat het verschil tussen normale en abnormale vaginale bloedingen is vat te stellen. Ook zoal er een evidence based wereldwijd beleid moeten komen om de gezondheid te bevorderen en de toegang tot sanitaire voorzieningen en producten te verbeteren.

Bron: BMJ Global Health, www.mailman.columbia.edu

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”