DOQ

Uitgeademde lucht voorspelt longontsteking

Een analyse van de uitgeademde lucht is bruikbaar om een longontsteking te voorspellen. Bij deze analyse worden deeltjes in de uitademingslucht van patiënten gemeten. Ook kan deze analyse een bepaalde bacteriële verwekker vaststellen. Dit blijkt uit het onderzoek van Pouline van Oort of uitademingsluchtanalyse bruikbaar is bij het stellen van de diagnose longontsteking.

Het onderzoek van Pouline van Oort, onderzoeker bij AMC-UvA, richtte zich op longontsteking in patiënten die op de Intensive Care aan de mechanische beademing liggen. Een beademingsgeassocieerde lagere luchtweginfectie is de belangrijkste complicatie van deze invasieve beademing. De huidige methoden om dit type luchtweginfectie vast te stellen, zijn tijdrovend. Hierdoor is het lastig om een snelle en accurate diagnose te stellen.

Pouline van Oortsen
(Bron foto: AUMC)

Uitademingsluchtanalyse

Uitademingslucht bevat honderden vluchtige organische componenten (VOC’s): kleine deeltjes die hun oorsprong kunnen hebben tijdens diverse metabole processen. Tijdens een infectie kunnen VOC’s enerzijds geproduceerd worden door metabole processen in bacteriën, anderzijds kunnen ze vrijkomen bij de reactie van het menselijk lichaam op deze pathogenen. De wetenschap naar uitademingsluchtanalyse is veelbelovend, omdat het een nieuw perspectief zou kunnen bieden voor het diagnosticeren van beademingsgeassocieerde longontsteking.

Gerichter antibiotica

Van Oort stelt dat er meer onderzoek nodig is, maar vermoedt dat artsen in de toekomst uitademingsluchtanalyse gaan gebruiken om ziektes zoals longontsteking (maar ook andere ziektes) vroeg en adequaat vast te stellen. Het grote voordeel is dat ze patiënten dan gerichter met antibiotica kunnen behandelen. Nu krijgen álle patiënten bij een verdenking van een longontsteking, direct antibiotica. Echter, vaak ten onrechte. Met een betere test kunnen artsen sneller en beter een goede diagnose stellen en zo wordt verkeerd gebruik van antibiotica voorkomen, dan wel ingeperkt. Deze benadering draagt ook een steentje bij aan het verminderen van het ontstaan van het wereldwijde probleem van antibioticaresistentie.

Klik hier voor het volledige proefschrift ‘Exhaled breath analysis for the diagnosis of pneumonia’

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx