DOQ

Verbindingen leggen om uitdagingen in de farmaceutische keten aan te pakken

Mensen en thema’s met elkaar verbinden, dat drijft apotheker Brigit van Soest-Segers. Sinds 1 december 2022 is zij directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA). De uitdagende thema’s waar ziekenhuisapothekers mee te maken hebben, zoals duurzaamheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen, kunnen alleen goed worden aangepakt in samenwerking met andere stakeholders.

Van Soest-Segers legt graag verbinding. Zo was zij sinds 2019 programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie. Zij zette zich daarbij in voor een gezondere wereld met initiatieven als de Inspiratiegids ‘Op weg naar een Duurzame Farmacieketen’ en ‘Verspil geen pil’. Ook werkte ze aan de opzet van het Consortium Antibiotica- en medicijnresten in het water. Het NVZA-bestuur merkte haar verbindende capaciteiten op en zo werd ze directeur. “Er ontstaat veel energie als je de juiste mensen met elkaar in contact brengt. Met die energie kunnen we vervolgens bouwen aan oplossingen. De ziekenhuisfarmacie biedt hiervoor veel kansen: de samenwerking met onder anderen medisch specialisten, openbaar apothekers, patiëntenverenigingen, overheid en stakeholders zoals de farmaceutische bedrijven, kunnen we nog verder uitbouwen.”  

“Er ontstaat veel energie als je de juiste mensen met elkaar in contact brengt”

Apotheker en directeur NVZA Brigit van Soest-Segers

‘Pareltjes’

Binnen de ziekenhuisfarmacie zijn veel ‘pareltjes’ van goede zorg terug te vinden, die ook maatschappelijk van grote betekenis zijn, zegt Van Soest-Segers. “Ik ben trots op de inzet van ziekenhuisapothekers tijdens de coronacrisis. Zij liepen zich het vuur uit de sloffen om medicatietekorten te voorkomen. Ze richtten een landelijk coördinatiecentrum voor ic-geneesmiddelen op dat er nog steeds is. Verder hebben ze in het ziekenhuis een spilfunctie: medicatie heeft op alle verpleegafdelingen een rol en ziekenhuisapothekers zijn van vele markten thuis. Zo zitten ze in multidisciplinaire teams en hebben allerlei specialisaties. Denk aan bereidingen, ict, intensive care-zorg, medicatieoverdracht, onderzoek, opleiding en duurzame farmacie.”

Vier uitdagingen

Ziekenhuisapothekers staan voor vier grote uitdagende thema’s, zo schetst Van Soest-Segers de huidige situatie binnen de ziekenhuisfarmacie. “Het beschikbaar en betaalbaar houden van geneesmiddelen en duurzaamheid en preventie, thema’s die ook de maatschappij raken. De beschikbaarheid van geneesmiddelen komt steeds meer onder druk te staan, onder andere omdat ons systeem is gericht op zo goedkoop mogelijke inkoop. Een actueel voorbeeld is het omvallen van Innogenerics, een fabrikant van generieke geneesmiddelen in Leiden.”

Dure geneesmiddelen

Van Soest-Segers: “Geneesmiddelentekorten zullen verder oplopen. Daar maak ik me echt zorgen over. Betaalbaar houden betekent onder meer het zo efficiënt en gericht mogelijk inzetten van dure geneesmiddelen – de juiste dosis bij de juiste patiënt – en het tegengaan van verspilling, ook bij goedkope, veelgebruikte generieke geneesmiddelen. Ziekenhuisapothekers op diverse plaatsen in het land nemen hiervoor initiatieven. Ze brengen medicijnverspilling in kaart, doen pilots waarin ongebruikte dure geneesmiddelen opnieuw aan patiënten worden verstrekt en stimuleren het continueren van thuismedicatie in het ziekenhuis.”

“Geneesmiddelentekorten zullen verder oplopen, daarover maak ik me zorgen.”

Waterschappen

Minder spillage betekent minder milieubelasting, wat bijdraagt aan duurzaamheid. Binnen de Coalitie Duurzame Farmacie overlegde Van Soest-Segers met onder meer waterschappen over mogelijkheden om de geneesmiddelemissie in het oppervlaktewater te beperken. “Waterschappen werken hier graag aan mee, maar verwachten ook dat de gezondheidszorg zich hiervoor actief inspant. In het ziekenhuis kunnen we bijvoorbeeld de top-10 van medicatie inventariseren en die kennis met waterschappen delen om te kijken of zuivering bij de bron nuttig kan zijn en welke technologieën hiervoor bruikbaar zijn.”

Preventie

Van Soest-Segers ziet graag dat ziekenhuisapothekers met al hun kennis en expertise meer in de maatschappij naar voren zouden treden, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over preventie. “Denk aan het voorkomen van antimicrobiële resistentie, waaraan mensen zelf ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Of voorlichting over de gevolgen van overmatig alcohol- of drugsgebruik. Ziekenhuisapothekers zien geregeld patiënten met intoxicaties. Verder zijn we bezig om samen met ziekenhuisapothekers podcasts te ontwikkelen over medicatiethema’s, gericht op het grote publiek.”

“Als je écht samenwerkt en onbevooroordeeld naar elkaar luistert, krijg je veel voor elkaar.”

Onbevooroordeeld

Van Soest-Segers verwacht dat over vijf jaar de ontwikkeling, productie, distributie, gebruik en afvalverwerking van geneesmiddelen veel vaker op duurzame wijze zal gebeuren. “Dat is een van mijn ambities. Ook zal medicatie beter gepersonaliseerd zijn aan de hand van labwaarden en individuele patiëntkenmerken. Echte stappen in duurzaamheid, een betere beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, kunnen pas worden gezet als alle partners in de hele farmaceutische keten goed samenwerken: van geneesmiddelfabrikant tot de patiënt. Als je écht samenwerkt en onbevooroordeeld naar elkaar luistert, krijg je veel voor elkaar.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx