DOQ

Voorkom een burn-out

Steeds meer huisartsen maken een burn-out door, staat in het proefschrift van huisarts Nico Verhoef. Hij onderzocht hoe dat komt, hoe je dat voorkomt en wat de belangrijkste gevolgen zijn voor (huis)artsen: “Ik ontdekte dat ik zelf ook een burn-out gehad heb.”

Het ziekteverzuim onder huisartsen steeg tussen 2010 en 2020 van 3,2% naar 5,2%.1 Dat is hoger dan het gemiddelde percentage van 4,9%. Met name burn-out speelt daarin een grote rol volgens het onderzoek van Nico Verhoef: “Indirecte patiëntenzorg, waaronder managementtaken zoals administratie, is mijns inziens de grootste oorzaak van de burn-outs. Ik heb bijna 25 jaar lang 70 uur per week gewerkt. Dat was niet leuk meer en het heeft me een gezin gekost. Ik was bijna zover dat ik mijn stethoscoop aan de kapstok hing, toen de huisartsenposten kwamen. Dat bracht verlichting, waardoor ik weer aan mijn privéleven toekwam.”

“Zorg ervoor dat je niet iedere avond pas na het avondeten thuis bent”

Huisarts Nico Verhoef

Zorg voor evenwicht

In de relatie tussen beïnvloedende factoren en burn-out blijkt de interactie tussen het werkdomein en het thuisdomein (WHI) een belangrijke rol te spelen als mediator. Dat betekent onder meer dat een positieve WHI het ontstaan van burn-out kan vertragen of voorkomen. “Probeer je zorgen zoveel mogelijk in de praktijk te laten en omgekeerd ook. Ik heb mezelf aangeleerd om gepast afstand te nemen. Als ik het dorp ’s avonds om zeven of acht uur uitreed, wist ik echt niet meer wie ik ’s morgens vroeg als eerste p

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.
🧦 Onder de aanmeldingen tot 6 mei 2024 verloten wij 20 paar Medsocks.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”

Zeven Routes naar een veerkrachtig zorgsysteem

Ons zorgstelsel kan duurzamer en menselijker terwijl ook kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd zijn, meent Steven de Waal in zijn boek. “De zorginstelling verandert in een platform: minder managers en meer horizontaal management tussen zorgprofessionals.”

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”


1
0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »