Ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn zeldzaam na COVID 19-vaccinatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 september 2021

Na een COVID 19-vaccinatie is de kans heel klein dat mensen in het ziekenhuis opgenomen worden of overlijden. Dit is gevonden in een prospectieve cohortstudie uit Schotland, die is uitgevoerd in de periode dat veel mensen geïnfecteerd raakten met SARS-CoV-2 ondanks uitgebreide maatregelen voor sociale afstand. De uitkomsten verschenen in The Lancet Respiratory Medicine.

Het Britse COVID 19-vaccinatieprogramma heeft prioriteit gegeven aan vaccinatie van degenen met het hoogste risico op ziekenhuisopnames en overlijden door COVID 19. Dit vaccinatieprogramma is in de winter van 2020-2021 in Schotland uitgerold. Op dat moment was het SARS-CoV-2-infectiepercentage het hoogst sinds het begin van de pandemie, ondanks de geldende maatregelen voor sociale afstand.

Weinig opnames en overlijdensgevallen

In deze prospectieve cohortstudie is de incidentie van ziekenhuisopnames en sterfte door COVID 19 geschat bij mensen die minstens één dosis van het vaccin kregen. Daarbij is gebruik gemaakt van een landelijk surveillanceplatform, genaamd het Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of COVID 19 (EAVE II). Dat platform bevatte de gekoppelde gegevens over de vaccinatie, eerstelijnszorg, RT-PCR-testen, ziekenhuisopnames en sterftecijfers van 5,4 miljoen mensen in Schotland (ongeveer 99% van de bevolking).

De mensen werden gevolgd vanaf het moment dat ze van hun eerste dosis van het COVID 19-vaccin kregen, tot aan een opname in het ziekenhuis vanwege COVID-19, overlijden of het einde van de onderzoeksperiode op 18 april 2021. Ze kregen BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) of ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca).

Tussen 8 december 2020 en 18 april 2021 kregen ruim 2,5 miljoen personen hun eerste dosis van het COVID 19-vaccin: 32,7% kreeg het Pfizer-BioNTech-vaccin en 67,3% kreeg en het Oxford-AstraZeneca-vaccin. Zo’n 1200 personen (< 0,1%) werden in het ziekenhuis opgenomen of overleden als gevolg van COVID 19 op dag 14 dag of later na hun eerste vaccinatie. Om precies te zijn: 883 personen werden opgenomen, van wie 228 overleden, en 313 mensen overleden als gevolg van COVID 19 zonder dat ze opgenomen geweest waren.

Sociaaldemografische en klinische risicofactoren

Er werd een verband gevonden tussen de volgende kenmerken en ernstige COVID 19-uitkomsten, dat wil zeggen ziekenhuisopnames of overlijden:

  • hogere leeftijd: ≥ 80 jaar versus 18-64 jaar: gecorrigeerde rate ratio (RR) 4,75; aanwezigheid van comorbiditeiten: vijf of meer risicogroepen versus minder dan vijf risicogroepen: RR 4,24;
  • ziekenhuisopname in de voorafgaande 4 weken: RR 3,00;
  • beroep met een hoog risico: tien of meer eerdere COVID 19-tests versus minder dan tien eerdere COVID 19-testen: RR 2,14;
  • woonachtig in een verzorgingstehuis: RR 1,63;
  • lage sociaaleconomische status: meest behoeftige kwintiel versus minst behoeftige kwintiel: RR 1,57;
  • man zijn: RR 1,27; en
  • ex-roker zijn: ex-roker versus niet-roker: RR 1,18.

Een voorgeschiedenis van COVID 19 voorafgaand aan de vaccinatie had juist een beschermend effect: RR 0,40.

Sociaaldemografische en klinische kenmerken waarvan bekend is dat ze het risico op ernstige COVID 19 bij niet-gevaccineerde populaties verhogen, gingen ook gepaard met ernstige uitkomsten bij mensen die hun eerste vaccinatie hadden gekregen. Deze gegevens zouden kunnen helpen bij het informeren van casemanagement en het formuleren van toekomstig vaccinatiebeleid.

Referenties:

  1. COVID 19 hospital admissions and deaths after BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccinations in 2·57 million people in Scotland (EAVE II): a prospective cohort study
  2. Agrawal U, Katikireddi SV, McCowan C, et al. Lancet Resp Med. Sept 29, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00380-5.
,
Deel dit artikel