Checkpoint-remming mogelijk bij pre-existente autoimmuunziekte

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
22 april 2020

Ondanks een risico op immuun-gerelateerde bijwerkingen zijn checkpoint-remmers een veelbelovende strategie tegen kanker. Deze geneesmiddelen moeten dan niet noodzakelijk vermeden worden bij patiënten met een solide orgaantransplantatie of pre-existente autoimmuunziekte, zo stellen enkele internationale experts in Annals of Oncology, met prof. John Haanen als eerste auteur.

CTLA-4, met als ligand CD80/CD86, en PD-1, met als liganden PD-L1 en PD-L2, zijn fysiologische remmers van geactiveerde T-lymfocyten, die een rol spelen bij het handhaven van de immunologische homeostase en het voorkómen dat in gezond weefsel schade ontstaat. Deze immunologische checkpoints kunnen ontregeld raken door tumorcellen, met name door de expressie van PD-L1. Dit vormt een van de mechanismen waardoor tumorcellen kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem.

bron: istock

Immuun-gerelateerde bijwerkingen

Checkpoint-remmers zijn de standaardbehandeling geworden bij verschillende vormen van kanker. Het blokkeren van deze checkpoints resulteert weliswaar in een beter antitumor immuunrespons, maar kan tegelijkertijd de tolerantie voor lichaamseigen cellen doorbreken. Dat laatste kan leiden tot immuun-gerelateerde bijwerkingen.

Deze inflammatoire en/of auto-immunologische manifestaties ontstaan bij maximaal 70% van de patiënten die een PD-1-remmer krijgen en maximaal 90% van de patiënten die een CTLA-4-remmer krijgen. Deze bijwerkingen zijn soms ernstig: bij ≤ 10% van de patiënten die een PD-1-remeer krijgen, en bij 20% van degenen die een CTLA-4-remmer krijgen. Vrijwel alle organen kunnen aangedaan worden,

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel