Dexmedetomidine vermindert niet AF en delier na bypassoperatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
8 september 2020

Dexmedetomidine-infusie, gestart bij anesthetische inductie en 24 uur postoperatief voortgezet, resulteerde niet in minder postoperatieve hartritmestoornissen of delier bij patiënten die herstelden van een cardiopulmonale bypassoperatie. De onderzoekers van de betreffende DECADE-studie, die onlangs in The Lancet verscheen, vinden dan ook dat in deze setting dexmedetomidine niet toegediend mag worden.

Bij patiënten die een cardiale en niet-cardiale operatie ondergaan, is het postoperatief optreden van AF en delier in verband gebracht met verschillende nadelige langetermijnresultaten, waaronder een toegenomen incidentie van cardiovasculaire, renale en cerebrale complicaties, verslechterd cognitief functioneren, toegenomen mortaliteit, langere opnameduur en hogere kosten. 

(bron foto pixabay)

Dexmedetomidine bij hartoperatie

AF en delier zijn veelvoorkomende complicaties van een hartoperatie. Dexmedetomidine is een kalmerend middel en zou het risico op deze complicaties verminderen. Daarom is het van groot belang om effectieve therapieën en modificeerbare factoren die de incidentie van postoperatief AF en delier kunnen verminderen, vast te stellen.

In de gerandomiseerde, placebogecontroleerde DECADE-studie uit de Verenigde Staten kregen de deelnemende patiënten een infuus met dexmedetomidine of een fysiologische zoutoplossing, gestart voorafgaand aan de chirurgische incisie met een snelheid van 0,1 μg/kg per uur, vervolgens verhoogd tot 0,2 μg/kg per uur aan het einde van de bypassoperatie en postoperatief verhoogd tot 0,4 μg/kg per uur en 24 uur gecontinueerd. Van de 3357 gescreende patiënten werden 798 patiënten gerekruteerd in de periode 2013-2018. 

AF en delier

Na de laatst geplande tussentijdse analyse werd het onderzoek conform het protocol stopgezet. Van de 798 willekeurig toegewezen patiënten werden de gegevens van 794 patiënten geanalyseerd. 

De coprimaire eindpunten was het optreden van AF en delier in de periode tussen de opname op de intensive care en postoperatieve dag 5 of ontslag uit het ziekenhuis. Bij 30% van de patiënten in de dexmedetomidine-groep was AF ontstaan, en bij 34% in de placebogroep. Dit verschil was niet significant (relatief risico 0,90; p = 0,34). De incidentie van delier was iets hoger in de dexmedetomidine- dan in de placebogroep, maar dit verschil was niet significant (17 vs. 12%; RR 1,48; 97,8%-BI 0,99-2,23). 

Ernstige adverse events

Veiligheidsresultaten waren klinisch relevante bradycardie waarvoor een behandeling was vereist, en hypotensie, myocardinfarct, beroerte, infectie op de operatieplaats, longembolie, diep-veneuze trombose en overlijden. Dergelijke ernstige adverse events traden op bij 5% van de patiënten in de dexmedetomidine-groep en bij 2% in de placebogroep. In beide groepen overleed één patiënt (< 1%).


Turan A, Duncan A, Leung S, et al. Dexmedetomidine for reduction of atrial fibrillation and delirium after cardiac surgery (DECADE): a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2020;396:177-185. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32682483/

, , ,
Deel dit artikel