DOQ

Diagnose en behandeling diepveneuze trombose vaker bij de huisarts

De ruim 500 artsen die zijn aangesloten bij NEO Huisartsenzorg, kunnen zich sinds maart bij twijfel over diepveneuze trombose laten ondersteunen door internisten uit Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. “We streven naar een dialoog tussen huisarts en medisch specialist om, als het verantwoord is, de patiënt in de eerste lijn te houden”, zegt huisarts Guido Adriaansens. Internist en vasculair geneeskundige Anne Esselink vult aan: “Deze formule past in de zorg van de toekomst.”

Donderdagmiddag vier uur. Een vrouw van 94 jaar wordt binnengebracht op de SEH van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Eerder die middag had mevrouw zich bij de huisarts gemeld met een dik onderbeen. Daarvan had ze al twee dagen last. De huisarts had aan een trombosebeen gedacht, maar twijfelde over de diagnose en behandeling en had haar naar de SEH verwezen.

“Te vaak komen mensen zonder bewezen diepveneuze trombose naar het ziekenhuis of mensen met bewezen DVT waarbij we de zorg optimaler hadden kunnen organiseren”

Internist en vasculair geneeskundige Anne Esselink

Prettiger

“Dit is heel belastend voor de patiënt”, vertelt internist en vasculair geneeskundige Anne Esselink uit CWZ. “Eerst vervoer naar het ziekenhuis en diagnose op de SEH. Daarna behandeling op de polikliniek. En vervolgens overleg tussen zorgverleners en mantelzorgers over de begeleiding van mevrouw in de komende periode. Het kan uren duren voordat zij het ziekenhuis verlaat. Het zou prettiger zijn geweest als de huisarts haar meteen had kunnen helpen.”

Meer regie huisarts

Dit is precies wat CWZ en NEO Huisartsenzorg, de huisartsenorganisatie voor Nijmegen en omgeving, nastreven met een in maart begonnen samenwerking. Esselink: “Te vaak komen mensen zonder bewezen diepveneuze trombose (DVT) naar het ziekenhuis of mensen met bewezen DVT voor wie we de zorg optimaler hadden kunnen organiseren. Dat moet patiëntvriendelijker kunnen en dat is mogelijk als de huisarts meer regie krijgt over deze zorg.”

“In het ziekenhuis blijkt vaak dat de klacht het gevolg is van een zweepslag of verrekking van de kuit”

Huisarts Guido Adriaansens

Zonde

Esselink nam het initiatief samen met Guido Adriaansens. Hij is praktijkhoudend huisarts in Beuningen en coördinator Juiste Zorg Juiste Plek bij NEO Huisartsenzorg. Adriaansens: “Slechts twintig procent van de gevallen van een pijnlijk been in de huisartsenpraktijk hangt samen met DVT. Na verwijzing naar internist of SEH-arts blijkt vaak dat bijvoorbeeld een zweepslag of verrekking van de kuit de oorzaak is. Dat is zonde van de tijd van de medisch specialist en zonde van de zorgkosten, die in het ziekenhuis nu eenmaal hoger zijn dan bij de huisarts.”

Angst voor longembolie

Adriaansens noemt de belangrijkste oorzaak van het huidige verwijsgedrag. “Traditioneel zien veel huisartsen een trombosebeen als een ingewikkeld ziektebeeld met een spoedkarakter. Een trombosebeen verhoogt het risico op een longembolie, en dus vinden huisartsen – terecht – dat haast is geboden met de diagnostiek. Maar de in 2021 aangepaste NHG-standaard Diepveneuze trombose en longembolie meldt dat directe verwijzing naar internist of SEH-arts vaak niet nodig is. De huisarts kan de patiënt met een hoge verdenking op een DVT-been alvast antistolling geven, waarna de radioloog in het ziekenhuis de volgende dag de echo kan doen.” Adriaansens benadrukt: “Niet zozeer de inhoud van ons samenwerkingsproject is dus nieuw, maar wel de implementatie ervan.”

Radioloog

Het project voorziet in een protocol: wie doet wat bij welke patiënt? Niet alleen de rollen van huisarts en internist staan beschreven, maar ook die van de radioloog in het ziekenhuis. De radioloog komt in actie als de huisarts denkt dat er een hoog risico is op DVT, het laboratorium doet een bloedtest wanneer het risico lager lijkt te zijn. Esselink: “In het protocol staat bijvoorbeeld dat de huisarts hoog-risicopatiënten wél onmiddellijk naar het ziekenhuis moet sturen, zoals zwangere vrouwen of mensen met een verdenking op longembolie. En de radioloog weet dat de patiënt na een echo met een bewezen trombosebeen kan worden teruggestuurd naar de huisarts. Voorheen ging die automatisch naar de SEH.”

Telefonisch consult

In de nieuwe manier van samenwerking ondersteunt de internist de huisarts via een telefonisch consult of teleconsult via ZorgDomein. Adriaansens: “Laten we teruggaan naar de casus van de 94-jarige vrouw. In de oude situatie zou de SEH-arts of internist al gauw tegen de huisarts hebben gezegd: Laat de patiënt maar naar het ziekenhuis komen. Nu ontstaat juist een dialoog om de patiënt in de eerste lijn te houden. Denk ook aan de huisarts die van de medisch specialist het advies krijgt eerst een D-dimeer te prikken.”

“Het is leuk en interessant om als huisarts deze somatische aandoening erbij te nemen”

Huisarts Guido Adriaansens

Weerstand

Na een voorlichtend webinar over de samenwerking op het vlak van diepveneuze trombosezorg stuitte Adriaansens bij sommige huisartsen op weerstand: Er komt nu nóg meer op ons bordje terecht. “Toch lijkt het me voor de huisarts leuk en interessant dit onderwerp erbij te nemen. Tijd en zorg hebben voor somatische aandoeningen kan betekenen dat andere taken van ons bordje moeten verdwijnen. Ik denk hierbij aan tweedelijns psychiatrische zorg en nuldelijns psychosociale problemen. De tekortschietende ggz en onvoldoende doorstroming naar de zorg- en welzijnsvoorzieningen van de gemeente dragen bij aan overbelasting van de huisarts. Hier valt nog een wereld te winnen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx