E-health: “ Hartwacht is een goed voorbeeld van value based healthcare en Triple Aim”

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
28 februari 2018

Betere cardiologische zorg leveren en tegelijk ook de zorg betaalbaarder maken, dat is wat Hartwacht beoogt. Bij dit e-health concept voor hartmonitoring houden ervaren cardiologen hartpatiënten via een wearable op afstand in de gaten. Niet alleen initiatiefnemer Cardiologie Centra Nederland (CCN) is enthousiast over Hartwacht, maar ook diverse grote zorgverzekeraars.

Hoewel wereldwijd inmiddels meer dan 259 duizend medische apps zijn ontwikkeld, zijn zorgverzekeraars maar mondjesmaat geïnteresseerd in vergoeding van de toepassing van deze apps.

Totaalconcept

Maar Zilveren Kruis, VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland vergoeden Hartwacht wél, en met de andere zorgverzekeraars lopen gesprekken. “Hartwacht is dan ook geen app maar een totaalconcept voor hartmonitoring, waarbij de patiënt op afstand bij Cardiologie Centra Nederland in de gaten wordt gehouden door ervaren cardiologen en verpleegkundigen”, zegt cardioloog Igor Tulevki, een van de initiatiefnemers.

Betaalbare zorg

“We kijken ook naar de schadelast op langere termijn”, zegt hij. “En we hebben met de zorgverzekeraars de afspraak dat wij het financiële risico dragen als de kosten hoger zijn dan de schadelast die nu wordt gedeclareerd. Dat we die afspraak konden maken, komt doordat we de ruimte zagen om op die kosten te besparen. Daarvoor moet je een schaalbaar concept hebben en je moet toegevoegde waarde kunnen leveren. En dat kan ons concept, want wij zijn echt bezig om de zorg betaalbaarder te maken.”

Hartwacht: monitoring op afstand

Inmiddels zijn al meer dan zeshonderd patiënten geïncludeerd. “Al een vrij groot cohort dus”, zegt Tulevski. “Voor het einde van het jaar zullen het er tweeduizend zijn. De resultaten zijn echt veelbelovend.”

De kern van het succes, stelt Tulevski, is eenvoud en een robuust systeem. “De patiënt krijgt een wearable”, legt hij uit. “We hebben een koppeling met het elektronisch patiëntendossier en dat bepaalt de relevantie van de data. De cardioloog kan daaruit trends afleiden en als het nodig is beleid uitzetten en doorgeven aan de patiënt welke actie nodig is.”

Van tweede naar nulde lijn

In recente berichtgeving stelde Tulevski dat de eerste resultaten uit onderzoek naar de waarde van Hartwacht dermate positief zijn, dat bewezen is dat e-health geen belofte meer is maar écht werkt in de praktijk. “Dat zoveel patiënten nu op deze manier kunnen worden geholpen, scheelt heel veel poli- en SEH-bezoeken”, zegt hij. “Het scheelt ook kosten voor de patiënt. Die hoeft geen vrij te nemen van zijn werk voor ziekenhuisbezoek, hoeft niemand mee te nemen, geen parkeergeld te betalen. De patiënt gaat rechtstreeks van tweede naar nulde lijn. Hartwacht is hiermee een duidelijk voorbeeld van value based healthcare en van Triple Aim, maar het belangrijkste is natuurlijk dat vooral de patiënt beter af is. Die heeft veel meer gevoel van controle. En hij heeft een groter gevoel van veiligheid omdat de cardioloog voortdurend meekijkt. Het concept polikliniek is niet meer van deze tijd”, stelt Tulevski. “Daar kom je als de cardioloog tijd heeft, niet als je klachten hebt. Dan is de cardioloog er niet en de huisarts weet niet wat hij moet doen. Dus gaat de patiënt naar de SEH, waar heel veel patiënten zitten te wachten. Met Hartwacht kunnen we dit systeem op zijn kop zetten.”

Toenemende acceptatie

De meeste cardiologen zijn positief over Hartwacht, zegt Tulevski. “We staan open voor kritiek, want dat helpt alleen maar om het systeem beter te maken. Maar we zijn natuurlijk heel blij met collega’s die het nu al omarmen. En vooral met patiënten die dit doen. Begrijpelijkerwijs zitten er op dit moment nog mensen tussen die niet vertrouwd zijn met de techniek, maar dat is niet erg. Aan e-mail en internet hebben mensen ook moeten wennen. De acceptatie zal in de komende jaren vanzelf verder toenemen.”

, , ,
Deel dit artikel