DOQ

Frank van Wijck


Artikelen van Frank van Wijck

Pleidooi voor wettelijk verankerde gezond­heids­doelen

“Als je gezondheidsdoelen stelt, dwing je jezelf ertoe om te blijven innoveren. Het beperkt zich dan niet tot een inspanning. Het gaat om het resultaat waarop verantwoordelijke partijen kunnen worden afgerekend”, aldus prof. dr. Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid (RUG).

De straatdokter als duizendpoot: zelden een patiënt met slechts één probleem

De aandacht voor het vak van straatdokter groeit langzaam. Gelukkig, stelt Marlieke Ridder, die zelf zo’n arts is in Rotterdam. “Je ontmoet bijzondere mensen met bijzondere verhalen, echte overlevers.” De circa dertig straatdokters in ons land zijn bijna allemaal huisarts.

‘We wilden de bubbel van de burn-outepidemie doorprikken’

Afgaand op de berichten uit de samenleving zou er sprake zijn van een burn-outepidemie in ons land. Zonder de ernst van het probleem burn-out te onderschatten, plaatsen Wilmar Schaufeli en Jan Jaap Verolme hier kritische kanttekeningen bij. Ze schreven er een boek over: ‘De burn-out bubbel. Het échte verhaal’.

Empathie in de spreekkamer: authentiek zijn is belangrijk

Waar begint empathie bij de arts en wat doet het met de patiënt? Kun je het leren of komt het vanzelf? Hoe is empathie in te passen in je professionele identiteit? In het boek ‘Empathie in de spreekkamer’ geeft ex-huisarts Frans Derksen informatie en praktische tips over verschillende aspecten van empathie in de communicatie tussen arts en patiënt.

‘Meer tijd voor de patiënt’: huisarts­consult van 15 of 30 minuten

Huisarts Vincent Coenen krijgt de kans gesprekken van vijftien of zelfs dertig minuten te voeren met patiënten. Hij is blij met zijn deelname aan een pilot waarin mag worden afgeweken van het tien-minutenconsult: ‘Meer tijd hebben houdt in dat je meer voor de patiënt kunt betekenen.”

Oorlogsverklaring aan het compromis in de zorg

In het recent verschenen boek ‘Geheelmeesters’ betogen auteurs Egge van der Poel, Nart Wielaard en Martijn Buitenhuis dat het tijd is voor radicale verandering in de zorg. “Ik geloof er eigenlijk niet meer in dat de huidige generatie leiders de zorgverandering gaat brengen die nodig is”, aldus auteur Egge van der Poel.

Erg of niet? Huisarts behandelt man anders dan vrouw, ondanks gelijke klachten

Krijgen vrouwen en mannen dezelfde onderzoeken en behandelingen als zij met gelijke klachten bij de huisarts komen? Nee, zo blijkt uit onderzoek. “Het wordt al snel politiek gemaakt”, zegt promovenda Aranka Ballering. “Er wordt snel uitgegaan van ongelijkheid, terwijl ook gewoon sprake kan zijn van verschillen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde.”

Jonge artsen op de bres voor mentale fitheid en meer werkplezier

Bijna 1 op de 7 a(n)iossen krijgt te maken met burn-outklachten. Een kwart overweegt om te stoppen met de opleiding. Arts-onderzoeker Timon Vercoulen en jonge huisarts Noor Hamstra vertellen over hun ’challenge’ bij de beweging ‘Zin in Zorg’. En hoe dit moet leiden tot meer werkplezier, mentaal fitte dokters en méér tijd voor de patiënt.

Melatonine op recept: ‘Niet elk slaapprobleem is een melatonineprobleem’

Melatonine is momenteel vrij verkrijgbaar. Volgens huisarts Daniëlle Laumen (huisartsenpraktijk De Notenboom in Roermond) zelfs in onnodig hoge doseringen. Volgens haar is melatonine een geneesmiddel dat alleen op doktersrecept verkrijgbaar zou moeten zijn. “Een schildklier- of bijnierschorshormoon breng je toch ook niet vrij op de markt?”

Artificial intelligence-modellen beter begrijpbaar maken voor artsen

“Artsen beseffen niet altijd wat er met AI bereikt kan worden”, zegt CWI-onderzoeker Peter Bosman. “Daarom ontwikkelen we nieuwe technieken die helpen om de black box die AI nu voor ze is, te openen”, vult LUMC-projectleider Tanja Alderliesten hem aan. Begrijpbare AI-modellen moeten artsen enthousiasmeren om ze ook in de praktijk toe te passen.

Prangende vragen én antwoorden over artificial intelligence in de zorg

Wat moet ik weten om in mijn zorgpraktijk te werken met AI? Hoe is AI veilig te gebruiken? Hoe weet ik of een algoritme betrouwbaar is (en blijft)? Veel vragen. Promovenda Anne de Hond en internist-oncoloog Rudolf Fehrmann gaan hierop in. “We gaan niet harder dan de zorgvuldigheid toelaat”

Pleidooi voor congruent maken zorgkantoor- en veiligheidsregio’s

“De coronapandemie leert ons hoe belangrijk het is dat we medisch en sociaal domein territoriaal congruent maken”, zegt Paul van der Velpen, voormalig algemeen directeur van GGD Amsterdam. “Dan heeft elke veiligheidsregio met één zorgkantoorregio te maken, in plaats van met meerdere partijen.” Drie zorgverzekeraars ondersteunen dit.

Ondansetron via de huisarts voor kind met buikgriep is veel efficiënter

Als bij een kind met buikgriep uitdroging dreigt, kan het in het ziekenhuis ondansetron toegediend krijgen. “Maar het is veel efficiënter wanneer dit kan via de huisarts”, concludeert promovenda Anouk Weghorst. “Ze knappen sneller op en het leidt tot lagere kosten.”

Reflecteren op doodsangst levert oudere artsen méér op dan jongere artsen

“Het is heel belangrijk voor artsen om meer reflectie te hebben op hoe ze zelf naar de dood kijken”, zegt prof. dr. Enny Das. “Vooral ouderen staan er meer voor open om hun doodsangst te omarmen. Voor jongeren werkt het juist averechts. De vraag is dus of het slim is hen erop te laten reflecteren.”

Huisarts Leusink: ‘Laat huisarts de abortuspil verstrekken’

“Logisch om de abortuspil via de huisarts te verstrekken”, vindt huisarts en arts seksuele gezondheid Peter Leusink. “Het is veilig en de autonomie van de vrouw moet voorop staan.” Verstrekking via de drogist gaat echter volgens hem nu nog een stap te ver.

Prof. dr. Bleeker: ‘Corona was an accident waiting to happen’

“Uitbraken van infectieziekten zijn niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wél beter op voorbereiden”, stelt internist-infectioloog prof. dr. Chantal Bleeker-Rovers. Zij is benoemd tot hoogleraar uitbraken van infectieziekten (Radboudumc).

De wijk in om vaccinatiebereidheid inwoners te vergroten

Huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters ondernamen actie om mensen in kwetsbare wijken te overtuigen van het belang van coronavaccinatie en met succes! “We vinden dat een informatiekloof niet mag leiden tot een gezondheidskloof.”

Anderhalvelijnszorg: het gevoel van urgentie groeit

Het concept anderhalvelijnszorg gaat niet meer weg, verwacht PhD Esther Van den Bogaart. “Ziekenhuizen voelen met de druk van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg steeds meer noodzaak om zorg te verplaatsen naar buiten het ziekenhuis”

Zilveren Zinnige Zorg Award voor nieuwe vorm van pijnstilling na dikkedarmoperatie

Met een nieuwe lokale vorm van continue pijnstilling voor patiënten na een darmoperatie won VieCurie de Zilveren Zinnige Zorg Award. Chirurg-oncoloog dr. Jeroen Vogelaar: “Patiënt, ziekenhuis én zorgverzekeraar hebben er voordeel bij.”

Benut de crisis in ziekenhuizen om loopbaanperspectief te verbeteren

De zorg moet werk maken van goed werkgeverschap. Anders stuwt zij af op een ‘zorginfarct’. “Er is geen tekort aan ic-artsen, maar als er te weinig ic-verpleegkundigen zijn, kan de ic op slot”, zegt Jaap Kappert (V&VN). “De werkdruk is niet de kern van het probleem, hebben we van de coronacrisis geleerd”, vult prof. dr. Ian Leistikow (IGJ) hem aan.

Prof. dr. Bonjer: ‘Zet alles op alles om stuwmeer inhaalzorg weg te werken’

“Er moet haast worden gemaakt met het wegwerken van het stuwmeer aan inhaalzorg, vindt chirurg prof. dr. Jaap Bonjer van Amsterdam UMC. “Als we zes maanden ook op de zaterdagen opereren, moet dit probleem voor de kerst kunnen zijn opgelost.”

Erkenning voor expertise-ontwikkeling in de behandeling van sclerodermie

De afdeling reumatologie van het HagaZiekenhuis kreeg een erkenning van STZ voor de ontwikkelde expertise in het behandelen van sclerodermie. “Veel werk zat in de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten”, aldus reumatoloog Anne Schouffoer.

Huisarts Blanker: ‘Kritiek of niet: geen vaccin mag in de prullenbak belanden’

Huisartsen willen géén vaccins tegen COVID-19 weggooien. Toch gebeurt het nog te vaak dat aan het eind van een prikdag vaccins overblijven. De initiatiefnemers van prullenbakvaccin.nl hebben bedacht hoe verspilling van vaccins is te voorkomen.

Dr. Meeder, nieuwe voorzitter NVVC: ‘Wij willen een stem behouden in inrichting van het zorglandschap’

Cardioloog dr. Joan Meeder, nieuwe voorzitter van de NVVC, wil de inhoud en het rendement van zijn vakgebied verbeteren. Hij is voorstander van keuzes op basis van medische inhoud en bewezen effectiviteit. En niet alleen op basis van kosten.

‘Wij pleiten voor een preventiewet die meer initiatieven mogelijk maakt over kabinetsperiodes heen’

Als het over preventie gaat, bestaat al jarenlang discussie over de vraag wie daarin welke rol vervult. Wat is het nut van gezondheidsplicht, naast de al bestaande zorgplicht? En wat kan een preventiewet opleveren? Dirk Jan van den Berg van ZN en René Héman van KNMG geven hun visie.

Huisarts Ter Haar: ‘Ik zie een toekomst voor de huisartsenzorg met een kleinere rol voor de assistente’

Nieuwbakken praktijkhouder huisarts Joep ter Haar is volgens het concept van de Flexdokters zónder eigen praktijkruimte en zónder assistente gestart in Babylon Hotel in Den Haag.

Huisarts Hellinga: ‘Goed dat huisartsen gevaccineerd worden, maar het grotere probleem blijft’

Huisarts Heleen Hellinga uit haar ongenoegen dat huisartsen werden vergeten in de acute zorgketen. En eerst niet direct voor coronavaccinatie aan bod kwamen. “Politiek en maatschappij hebben blijkbaar geen goed beeld van wat wij doen.”

Onrust over nieuw VGZ-preferentiebeleid: ‘Het is penny wise pound foolish om voor goedkoopste product te gaan’

VGZ heeft sinds dit jaar haar preferentiebeleid astma/COPD aangepast, waardoor de Turbohaler wordt verruild voor de Easyhaler. Diverse huisartsen en longartsen maken bezwaar. “Het gaat echt om een andere inhalator en om een andere wijze van voorbereiden en toedienen.”

Kobes en Groeneveld: ‘Kankerpatiënt met restklachten wil actieve ondersteuning van eerstelijn’

Verpleegkundig specialisten Mary Groeneveld en Saskia Kobes pikten van kankerpatiënten het signaal op dat zij ondersteuning misten in de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij hebben een project opgezet om dit ‘gat’ te dichten.

Huisarts Voerknecht: ‘Nu snel tot proportionele coronamaatregelen komen’

Huisarts Martin Voerknecht toont zich kritisch over het overheidsbeleid in de coronacrisis. “De maatregelen moeten bijdragen aan de volksgezondheid op korte en lange termijn. Een langetermijnvisie ontbreekt echter volledig.”

Oud-huisarts Jonas: ‘De marktwerking zou alles efficiënter maken, maar leidde tot enorme bureaucratie’

De marktwerking in de zorg heeft zijn belofte niet waargemaakt. Daarom heeft oud-huisarts Paul Jonas (tevens econometrist) namens ruim zevenduizend zorgcollega’s een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om de zorg anders in te richten.

Van Pinxteren over inzet ict bij corona-informatiebehoefte: ‘Veel patiënten gebruiken de telefoon en dat kost de praktijk veel tijd en energie’

Welke digitale middelen kunnen huisartsen inzetten om de grote informatiebehoefte van patiënten over corona te stroomlijnen, zodat de praktijk bereikbaar blijft? Huisarts Van Pinxteren zocht het uit.

Prof. dr. Das: ‘Woordkeus en nonverbale communicatie hebben veel invloed op hoe de patiënt een boodschap ontvangt’

Bij het overbrengen van een boodschap aan een patiënt gaat het niet alleen om wát er wordt gezegd, maar ook om hóe dat wordt gedaan. Prof. dr. Das geeft communicatietips aan artsen.

Huisarts De Vries: ‘Anderhalvelijns spreekuur bewegingsapparaat kan verwijzingen voorkomen’

Huisarts Marijke de Vries houdt als pilotproject een anderhalvelijns spreekuur voor patiënten met algemene spier- en gewrichtsklachten in haar regio. Ze heeft hierbij steun van en zo nodig ruggespraak met een reumatoloog. Hierdoor kan de patiënt snel gezien worden zonder dat het zijn of haar eigen risico kost. De pilot moet uitwijzen in hoeverre het ook zorgkosten verlagend werkt.

Huisarts Laumen: ‘Tref maatregelen voor palliatieve zorg thuis in deze coronacrisis’

Hoe ga je als arts om met een acute palliatieve sedatie in de thuissituatie bij een oudere vrouw waarbij vrijwel zeker corona in het spel is? Huisarts Daniëlle Laumen werd ermee geconfronteerd. “Artsen moeten voorbereid zijn op een acute situatie.”

Dr. Kuijpers: ‘Een gesprek waarin zingeving en doel aan de orde komen, kan de behandelkeuze van de patiënt enorm beïnvloeden’

De pilot MedGezel leert geneeskundestudenten zich beter in te leven in de patiënt. Het helpt de patiënt – door het nagesprek met die student – om de informatie goed door te laten dringen, zodat een stevige basis wordt gelegd voor shared decision making.

Cardioloog i.o. Berger: ‘Meer aandacht nodig voor preventie om atriumfibrilleren te voorkomen’

Ablatie van de zenuwcomplexen op de boezems van het hart heeft geen toegevoegde waarde bij de behandeling van atriumfibrilleren. Aangezien boezemfibrilleren steeds vaker voorkomt, is preventie dan ook het belangrijkste.

Huisarts Pijbes: ‘De training geeft mensen met een migrantenachtergrond regie over hun lijf en hun klachten en het besef dat ze daar wat aan kunnen doen’

Huisarts Frederieke Pijbes merkte dat ze mensen met een migrantenachtergrond niet altijd de juiste zorg kon bieden. Hier blijkt de wij-cultuur waarin zij zijn opgegroeid een belangrijke rol in te spelen. Een doelgroepgerichte training kan vaak uitkomst bieden.

Huisarts Merlijn: ‘Minder 65-plus vrouwen met heupfracturen dankzij bevolkingsonderzoek’

Screening in de huisartspraktijk van vrouwen vanaf 65 jaar zou veel osteoporose-gerelateerde botreuken kunnen voorkomen. Dit is de belangrijkste conclusie uit onderzoek van huisarts Thomas Merlijn.

Prof. dr. Nanayakkara pleit voor betere ondersteuning van de eerste lijn: ‘Huisartsen hebben het veel te druk’

Internist prof. dr. Nanayakkara pleit voor betere ondersteuning van de eerste lijn en voor een betere regionale samenwerking bij de acute zorg van ouderen.

Huisarts Wieldraaijer: ‘Nazorg van patiënten met dikkedarmkanker potentieel bij de huisarts’

Huisartsen kunnen een grotere rol spelen in de nazorg voor patiënten met dikkedarmkanker, stelt huisarts Thijs Wieldraaijer die recent promoveerde op onderzoek hiernaar.

Aios cardiologie Woudstra: ‘Toepassing stent bij atherosclerose zal steeds patiënt-individueler worden’

De recente promotie van aios cardiologie Pier Woudstra heeft nieuwe kennis toegevoegd aan de interventiecardiologie over de pathofysiologie van atherosclerose, maar vooral ook over de stenttechnologie.

Dr. Heineman: ‘Veel ruimte voor verbetering in stadiëring van longkankerpatiënten’

De overeenkomst tussen pathologisch en klinisch stadium bij niet-kleincellig longkanker is in Nederland rond de 53 procent, blijkt uit onderzoek. Maar waardoor heeft bijvoorbeeld Denemarken een veel betere uitkomst?

Huisarts Ephraïm: ‘Positieve gezondheidsgesprek biedt “hotspotters” onder patiënten betere levenskwaliteit en laat zorgkosten dalen’

Als de huisartsen van SGZ ontdekken dat de zorgkosten in Zoetermeer hoger zijn dan het regionale gemiddelde, besluiten ze om dit aan te pakken met pilot Hotspotters.

Longchirurg i.o. Van Gool: ‘Snel zichtbaar of behandeling longkanker effect heeft met PET/CT-scan’

Al vroeg na het starten van de voorbehandeling met erlotinib is een PET/CT-scan informatief voor de respons na drie weken. Ook is er een correlatie tussen de responsevaluatie met een PET/CT-scan en de hoeveelheid necrose in de weggenomen longkwab.

Onderzoeker Overbeek: ‘Verhoogd risico op kanker bij diabetes type-2 komt niet door diabetesmedicatie’

Zowel mannen als vrouwen met type-2 diabetes hebben groter risico op bepaalde soorten kanker. In hoeverre hangt dit samen met bloedglucose verlagende medicatie en leefstijl?

Dr. Surendran: ‘Voor genezing type II diabetes is leefstijlverandering én medicatie nodig’

Verandering van leefstijl speelt voor patiënten met type II diabetes een belangrijke rol om de ziektelast te beperken, maar om tot volledige genezing te komen is gerichte geneesmiddelontwikkeling ook nodig.

Prof. dr. Bosch: ‘Echografie heeft grote meerwaarde bij acuut zieke patiënten’

Hoogleraar acute interne geneeskunde prof. dr. Frank Bosch merkte dat er veel te weinig gebruik wordt gemaakt van echografie in de opvang en behandeling van acuut zieke patiënten en besloot hier wat aan te doen.

Prof. dr. Heijerman: ‘Bij CF overgang tussen kinder- en volwassenzorg versoepelen door samenwerking’

In zijn recent uitgesproken oratie ‘Een leven lang de beste zorg’ pleit longarts prof. dr. Heijerman voor een betere organisatie van de zorg voor kinderen – onder andere met CF – die de overstap naar volwassenzorg moeten maken.

Huisarts Schellingerhout: ‘Het hangt veel meer af van de dokter dan van de patiënt of zo’n app slaagt’

Het Huisartsenteam De Keen heeft de app “Check je moedervlek” op haar digitale portaal gezet als aanzet om een blauwdruk te ontwikkelen voor een breder online aanbod.

Huisarts Geersing: ‘Bij kleine kwalen biedt big data waardevolle kennisbron voor huisartsen’

Huisarts Geert-Jan Geersing heeft een Vidi-beurs ontvangen om met big data een voorspellend model te ontwikkelen dat aangeeft bij welke patiënten met een aderontsteking complicaties kunnen optreden.

Huisarts Van Pinxteren: ‘Huisarts moet rol pakken in bepalen meerwaarde van apps’

Gezondheidsapps dienen aantoonbaar medisch iets toe te voegen. En (huis)artsen moeten patiënten ‘de weg wijzen’ in de wildgroei van apps.

Huisarts Paul Kemps: ‘Goede wetgeving nodig voor euthanasie bij dementie’

Een discussieavond waarbij huisarts Kemps in gesprek zou gaan met buurtbewoners over dementie, en ook over euthanasie, zorgde voor een onverwacht grote opkomst.

Felle reacties op Alliantie Rookvrij: ‘Terecht dat De Kanter en Dekker activistisch zijn’

Alliantie Nederland Rookvrij wees longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker de deur vanwege hun activistische toon. Dit is veel partijen in het verkeerde keelgat geschoten.

Huisarts den Heijer: ‘Thuismeting bij hoge bloeddruk in voordeel van patiënt én praktijk’

Pilot met thuismeting bloeddruk bij patiënten met een ongecompliceerde hoge bloeddruk leidt niet alleen tot kostenbesparing voor de huisartsenpraktijk.

Prof. dr. Te Pas: ‘Beter ademhaling van prematuren stimuleren dan overnemen’

Eigenlijk moet voor opvang van prematuren een aparte richtlijn komen. De redenen voor problemen bij de geboorte, zijn vaak compleet anders dan bij voldragen pasgeborenen.

Prof. huisartsgeneeskunde Frans Rutten: ‘We moeten huisartsen overtuigen van het belang om COPD-patiënten jaarlijks te onderzoeken op hartziekten’

Huisartsen moeten COPD-patiënten jaarlijks checken op hartfalen, stelt professor huisartsgeneeskunde Frans Rutten. Dit is al langer bekend, maar er wordt toch onvoldoende naar geluisterd. In de praktijk worden klachten door hartfalen nogal eens onterecht aangezien als gevolgen van de COPD.

Cardiothoracaal chirurg Hindori: ‘Patiënt herstelt sneller dankzij minimaal invasieve techniek voor vervanging aortaklep’

Dankzij de minimaal invasieve techniek die het OLVG inzet voor vervanging van de aortaklep herstellen hartpatiënten sneller. De ingreep op zich is duurder, maar patiënten hebben minder hersteltijd nodig en liggen beduidend korter in het ziekenhuis.

Neuroloog prof. dr. Dippel: ‘Patiënten die trombectomie ondergaan, herstellen duidelijk beter van acuut herseninfarct’

Gezamenlijk onderzoek van neurologen en radiologen laat zien dat patiënten die een trombectomie krijgen beter herstellen van het herseninfarct. Samenwerking tussen verschillende disciplines speelt hierbij een steeds belangrijkere rol, stelt neuroloog prof. dr. Dippel.

Internist dr. Özcan: ‘Vraag naar diabetes-specifieke distress, want het beïnvloedt de diabetesregulatie’

Etniciteit speelt een rol bij de mate waarin diabetici diabetes-specifieke distress ervaren, zo blijkt uit onderzoek. Een vragenlijst helpt internisten en andere zorgprofessionals helpen om distress bespreekbaar te maken en de diabetesregulatie te verbeteren.

Promovendus neurologie Frank Wolters: ‘Kans op dementie neemt onder meer af door betere preventie HVZ en meer aandacht voor leefstijl’

De kans op dementie is afgelopen dertig jaar afgenomen dankzij betere voeding, betere behandeling van hart- en vaatziekten en de toegenomen aandacht voor leefstijl, blijkt uit onderzoek. Ook komende decennia blijft een gezonde leefstijl een belangrijke manier om dementie te voorkomen, of in elk geval uit te stellen.

Reumatoloog prof. dr. Van der Horst over genderverschillen: ‘Adam is geen Eva, ook niet als het om reumatologische aandoeningen gaat’

Ook bij reumatische aandoeningen spelen genderverschillen een rol. Zo duurt het bij vrouwen met Bechterew vaak langer voordat medicatie aanslaat dan bij mannen. Prof. dr. Van der Horst wil collega-reumatologen hier meer bewust van maken.

Huisarts Boekhout: ‘Behandelwensgesprek waarborgt beter handelen naar de wens van de oudere zodra zich wél een crisis voordoet’

Huisartsen die oudere patiënten uitnodigen voor een behandelwensgesprek op het moment dat zij nog midden in het leven staan, maar wel al kwetsbaar zijn, weten precies hoe te handelen als er zich wél een gezondheidscrisis bij zo’n patiënt voordoet. Huisarts Inez Boekhout vertelt over deze pilot in haar regio.

Promovenda Garritsen: ‘Screen vaker op huidkanker bij behandeling ernstig constitutioneel eczeem met orale immunosuppressiva’

Promovenda Floor Garritsen onderzocht welke orale immunosuppressiva worden voorgeschreven bij ernstige of moeilijk behandelbare constitutioneel eczeem. Ook bekeek ze de veiligheid hiervan op langere termijn.

Goede communicatie met RA-patiënten bij overstap van dure biological naar goedkopere biosimilar vermindert nocebo-effect

Goede communicatie naar RA-patiënten bij overstap van dure biological naar goedkopere biosimilar kan nocebo-effect verminderen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van AIOS reumatologie Lieke Tweehuysen.

Prof. dr. Kops: ‘Sneller ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen door samenwerking Oncode instituut met farmacie’

Artsen en patiënten ‘in de oncologie’ staan er vaak om te springen dat potentieel veelbelovende medicatie uit fundamenteel onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar komt. Het Oncode instituut zet zich daarom in om het ontwikkeltraject naar nieuwe oncologische geneesmiddelen te verkorten en medicatie betaalbaarder te maken. Haar eigen valorisatieteam beoogt om zo snel mogelijk klinische toepassingen van ‘proof of concepts’ voor elkaar te krijgen.

Huisarts Van Loenen: ‘Onderzoek kan meerwaarde gezondheidscheck aantonen, zodat er een betaaltitel kan komen’

Met de Persoonlijke gezondheidscheck kunnen huisartsen hun patiënten nu een preventieve test aanbieden die wél betrouwbaar is. Volgens huisarts Van Loenen biedt deze test zowel huisartsen als patiënten veel voordeel. Het is daarom belangrijk dat onderzoek de meerwaarde aantoont, zodat de test onder verzekerde zorg gaat vallen.

Vaatchirurg dr. Meerwaldt: ‘Veel ruimte voor kwaliteitsverbetering organisatie wondzorg’

De nieuwe ‘Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland’ beoogt verbetering van de kwaliteit van wondzorg en van samenwerking tussen tweede en eerste lijn. Dat was hard nodig, concludeerde onderzoek.

Yvonne Engels: ‘Ga bij hartfalen tijdig in gesprek over levensverwachting en palliatieve zorg’

De vernieuwde richtlijn ‘Palliatieve zorg bij hartfalen’ adviseert tijdige communicatie over toekomstscenario’s en palliatieve zorg. Artsen stellen deze gesprekken soms te lang uit vanwege het grillige verloop van hartfalen. De levensverwachting kan soms namelijk nog heel lang zijn, maar soms ook onverwacht kort.

Cardioloog dr. Simmers: ‘Data uit ICD op afstand monitoren geeft patiënt gevoel van veiligheid’

De nieuwe remote care-afdeling van het Catharina Ziekenhuis monitort hartpatiënten met een ICD thuis. Cardioloog dr. Simmers vertelt over de opzet hiervan.

Neurogeneticus prof. Van Bokhoven: ‘Activiteit bij Dravet met individuele medicatie normaliseren’

Neuronen op een chip kunnen helpen om snel tot de juiste medicijnkeuze voor jonge patiënten met ernstige epileptische aanvallen door het syndroom van Dravet te komen, laat onderzoek zien.

Reumatoloog dr. Vonkeman: ‘Door zorguitkomsten vergelijkbaar te maken kunnen we van elkaar leren’

Reumatologen van Medisch Spectrum Twente hebben een methode ontwikkeld die verschíllende zorguitkomsten met elkaar vergelijkt. Dit geeft inzicht in welke behandeling het beste aanslaat bij patienten en het vergelijkt de prestaties van artsen. Ook andere specialismen kunnen de methode gebruiken.

Neuroloog prof. dr. Van Laar: ‘Onderzoek naar Parkinson is opmaat naar personalized medicine’

De ziekte van Parkinson is ingewikkeld en de uiteenlopende symptomen zijn voor iedereen anders. Grootschalig onderzoek moet het mogelijk maken om behandeling meer op de individuele Parkinsonpatiënt af te stemmen.

E-health: “ Hartwacht is een goed voorbeeld van value based healthcare en Triple Aim”

De eerste resultaten van elektronisch totaalconcept Hartwacht zijn zeer positief. Hiervoor krijgt de patiënt een wearable die is gekoppeld aan het EPD. Uit de binnenkomende data kan de cardioloog trends afleiden en aan de patiënt doorgeven welke actie nodig is.

Internist-hoogleraar vasculaire geneeskunde dr. Visseren: ‘Verantwoord kiezen voor intensief of juist níet behandelen met bloeddruk- en cholesterolverlagers’

Een nieuwe methodologie maakt het mogelijk om voor een individuele patiënt uit te rekenen of bloeddruk- en cholesterolmedicatie veel, nauwelijks of zelfs schadelijk effect heeft. Dit helpt om weloverwogen behandelkeuzes te maken.

Kinderarts dr. Verhagen: ‘Verdiep je tijdig in kinderpalliatieve zorg, of contact een ervaren collega-arts’

Artsen die met een kinderpalliatieve situatie te maken krijgen, ervaren dit als een zeer ingrijpend traject. Hierbij moeten ze in goed overleg met de ouders de regie kunnen voeren en helpen bij het maken van levenseindebeslissingen. Inmiddels is hier steeds meer nuttige kennis over beschikbaar.

Longarts dr. Goosens over betere overdracht patiëntinformatie: ‘Concept Gezonde Longen verbetert de longzorg enorm’

Om zinnige en zuinige zorg aan chronisch longpatiënten te kunnen bieden, is het nuttig als longartsen inzage hebben in de huisartsendossiers. Vooral met het oog op het stijgende aantal longpatiënten in de toekomst. Reden voor longarts Martijn Goosens om het concept Gezonde Longen te ontwikkelen.

Niet de ziekte, maar de mens: ‘Steeds meer artsen omarmen het concept positieve gezondheid’

Het concept positieve gezondheid stelt de patiënt en diens gezondheidsbeleving centraal. Dit heeft gevolgen voor behandelingskeuzes en kan onnodige zorg voorkomen. Voldoende reden voor vier zorgverzekeraars om dit concept ook financieel te faciliteren.

Cardioloog prof. dr. Maas: ‘De patiënt heeft zich méér geëmancipeerd dan onze beroepsgroep’

Een genderspecifieke benadering van cardiologiepatiënten zou aparte vrouwenpoli’s overbodig maken. De beroepsgroep lijkt echter nog niet klaar voor meer aandacht voor genderspecifieke opleiding in de cardiologie. Lopen cardiologen in emancipatie achter op de patiënten?

Selectie of loting: ‘Bereid studenten goed voor op wat het artsenvak écht inhoudt’

Veel mensen die zich aanmelden voor de studie geneeskunde zijn daar in feite ook geschikt voor. Daarom voegt selectie aan de poort nauwelijks iets toe vergeleken met loting, stelt onderzoek. Realistische beeldvorming van het artsenvak in de nabije toekomst draagt méér bij.

‘Evidence based? Het is simpelweg onmogelijk om alles te onderzoeken’

Het zou meer moeten gaan om goede zorg, en minder om evidence based zorg. Want zaken zoals ervaringsdeskundigheid, communicatie-skills, verantwoordelijkheidsgevoel en het inzetten van het placebo-effect zijn eveneens relevant. Daarvan valt zelfs nog wat te leren van alternatieve genezers.

‘Communicatie is het kernwoord voor medicatieveiligheid, zowel voor aankomende als huidige artsen’

Het is belangrijk dat geneeskundestudenten door beter onderwijs vroegtijdig therapeutisch leren redeneren én actiever leren communiceren met apothekers. Dat komt de medicatieveiligheid ten goede. Maar ook de huidige generatie artsen kan daar nog wel wat winst behalen.

‘School bij op elkaars vakgebied en op discipline-overstijgende onderwerpen’

Van superspecialist naar generalist? Niet helemaal natuurlijk, maar artsen mogen best meer over de grenzen van hun eigen specialisme kijken, stelt hoogleraar Wiepke Cahn. Vooral gezien de vergrijzing en toenemende multimorbiditeit. Bij- of nascholing op een ander vakgebied is geen overbodige luxe.