‘Meer tijd voor de patiënt’: huisartsconsult van 15 of 30 minuten

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
12 januari 2022

Steeds meer huisartsen doen mee aan pilots die zijn gebaseerd op het concept Meer tijd voor de patiënt. Zo ook Vincent Coenen. Hij is enthousiast: ‘Je wilt tot de kern van het probleem komen en niet de zaak aan het ziekenhuis overlaten.’ Coenen adviseert collega-huisartsen zich aan te sluiten. Investeer tijd om het tot een succes te maken, zo zegt hij, samen met het ziekenhuis en de zorgverzekeraar.

Het begon in 2016 met een gesprek tussen huisartsen, het Beatrixziekenhuis (Gorinchem) in de regio en zorgverzekeraar VGZ. Het onderwerp: hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren zonder dat de kosten omhooggaan?

Huisarts Vincent Coenen

Niet altijd optimaal zorg

Vincent Coenen, huisarts in Werkendam: ‘Uit de gesprekken kwam voor het ziekenhuis een meerjarencontract met de opdracht alle niet-zinnige zorg buiten het ziekenhuis te houden, samen met de huisartsen. Voor ons als huisartsen was het belangrijk dat we niet gebonden zouden zijn aan het standaard-tien-minutenconsult met de patiënt. Die consulten bezorgden ons veel druk en leidden ertoe dat we niet altijd optimaal zorg konden verlenen. We wilden voor het consult de tijd kunnen nemen die daarvoor nodig was. Als standaard vijftien minuten en als het om complexe zaken gaat dertig minuten.’

42 praktijken

VGZ maakte deze opzet financieel mogelijk in een pilot. Daarna gingen de eerste vijf huisartspraktijken in de regio op deze grondslag aan het werk. Na verloop van tijd werden dit twaalf praktijken en inmiddels zijn het er 42 bij deze pilot. Landelijk bestaan meer pilots.

“Ik ben veel blij

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel