DOQ

Huisarts Geersing: ‘Bij kleine kwalen biedt big data waardevolle kennisbron voor huisartsen’

Bij een aderontsteking is het ondoenlijk voor de huisarts om goed te voorspellen bij welke patiënt wel of niet complicaties kunnen optreden. Toch is dit wel essentieel, want die complicaties kunnen ernstig zijn. Denk aan een trombosebeen of een longembolie. Bij dit laatste is een ziekenhuisopname nodig. Geert-Jan Geersing, huisarts en onderzoeker in het UMC Utrecht, heeft een Vidi-beurs van NWO ontvangen om met behulp van big data tot een bruikbaar voorspellend model te komen.

“We weten wel dat patiënten die een kankerbehandeling ondergaan een verhoogd risico hebben op complicaties van een aderontsteking”, vertelt huisarts Geert-Jan Geersing. “Een eerdere trombose is ook een risicofactor. Bij een spatader is het risico juist lager, want een eventuele aderontsteking wordt daardoor uitgelokt en blijft dan ook tot dat gebied beperkt. Kortom: we kunnen wel wát inschatten, maar in het één-op-één contact met de patiënt heeft de huisarts toch onvoldoende handvaten. En het is typisch zo’n gebied waarnaar geen onderzoek wordt gedaan omdat het risico relatief laag is. Maar de huisarts wil wel weten hoe hij moet handelen. Hij wil bijvoorbeeld weten of hij bij pijn bloedverdunners moet voorschrijven, die heel goed werken om de pijn te verminderen. Of dat hij voorbereid moet zijn op doorgroei van het stolsel, wat de ernstigste complicatie is.”

Huisarts Geert-Jan Geersing
(Bron: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde)

Big data: geneeskunde en wiskunde verbinden

Wat Geersing daarom wil ontwikkelen, is een hulpmiddel dat de huisarts in staat stelt om heel gericht te weten welke vragen hij aan de patiënt moet stellen en met welke risicofactoren hij rekening moet houden. “De manier om dat te doen is geneeskunde en wiskunde met elkaar verbinden”, vertelt hij. “Gebruik maken van de big data uit de routine huisartsenzorg. Die data is er, die zit in alle HIS’sen. Wat het lastig maakt om er gebruik van te maken is dat er heel veel vrije tekst bij zit. Dat is een brij waar je met een stofkam doorheen moet. Vandaar dat ik voor dit project samenwerking zoek met wiskundigen. Juist die combinaties van een klinische en wiskundige blik maakt dit project bijzonder.”

In het HIS

De ontwikkeling in de techniek maakt het heel goed mogelijk om dergelijk onderzoek nu te doen, stelt Geersing. Het eindproduct dat eruit kan komen, kan bijvoorbeeld een app zijn, denkt hij. “Op cardiovasculair gebied vind ik www.u-prevent.nl een mooi voorbeeld”, vertelt hij. “Behalve een app is dit ook een online tool en het laatste is, voor wat ik aan het ontwikkelen ben, misschien nog wel interessanter voor huisartsen. De toekomst is natuurlijk dat het gewoon in Chrome gaat meedraaien in hun HIS.”

Opstapje voor andere kwalen

Geersing ziet het onderzoek dat hij nu doet om een voorspellend model te ontwikkelen voor aderontsteking als een opstapje om soortgelijke oplossingen te bieden voor veel andere kleine kwalen. “Denk bijvoorbeeld aan oorbuisjes, schimmelnagels, verstopping van de darm of blaasontsteking”, zegt hij. “Typisch van die gezondheidsklachten waar mensen veel last van hebben, die veel aan de orde komen in de spreekkamer van de huisarts. Die in de kern simpel zijn maar soms toch ook tot ernstige klachten kunnen leiden, en waarover niet heel veel informatie beschikbaar is. Big data maakt het mogelijk om de huisarts hierover van praktische informatie te voorzien.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx