DOQ

Oorlogsverklaring aan het compromis in de zorg

In hun boek ‘Geheelmeesters’ verklaren auteurs Egge van der Poel, Nart Wielaard en Martijn Buitenhuis de oorlog aan het compromis in de zorg. Wat nodig is, is een radicale verandering. En daarin moeten de zorgverleners de weg wijzen, stellen ze.

Het boek Geheelmeesters nog niet gelezen? Dan is de volgende passage zowel een passende samenvatting van de erin geschetste problematiek als een open uitnodiging om het meteen wél te gaan lezen:
‘In deel 1 van dit boek beschreven we de ideale wereld van de zorg. Een wereld waarin dode data niet bestaan en waarin elke behandeling in de zorg een collectieve leerervaring wordt. Een wereld waarin we daadwerkelijk ruim baan geven aan nuttige innovaties, ook als die niet direct in het bestaande systeem passen; een wereld waarin artsen ook transparant durven te zijn als ze iets niet goed doen. Een wereld waarin we (patiënt)data efficiënt laten stromen en tegelijkertijd de privacy geen geweld aandoen.’

Auteur Egge van der Poel

Geen luxedoel

De zin die hierop volgt is: ‘Deze ideale wereld is geen luxedoel. Het is de wereld die we moeten realiseren’. Met de nadruk op moeten dus. “Oorlog aan het compromis verklaren klinkt misschien nogal idealistisch, maar het is wel nodig”, zegt coauteur Van der Poel. “Kijk naar de ongebreidelde groei van de zorgkosten en het steeds verder oplopende personeelsgebrek in de zorg. En kijk ook naar de les die de coronacrisis ons leert, namelijk dat kennisdeling een absolute voorwaarde is om vooruit te komen.”

“De noodzaak tot kennisdeling staat centraal in ons boek en het is zaak dat de zorgverleners daartoe alle ruimte krijgen en nemen”

Noodzaak tot kennisdeling

Die noodzaak tot kennisdeling beperkt zich niet tot de coronacrisis, benadrukt Van der Poel. “Er is in de zorg nog heel veel niet benut potentieel aan kennis”, zegt hij, “en ook aan data. De noodzaak tot kennisdeling staat centraal in ons boek en het is zaak dat de zorgverleners daartoe alle ruimte krijgen en nemen. Data kunnen daarbij helpen, dus tot op zekere hoogte is ons boek ook best te beschouwen als een ode aan het gebruik van data in de zorg. Maar wel met de kanttekening dat data je ook op het verkeerde been kunnen zetten en dat het dus altijd zaak is te blijven nadenken, de data goed te interpreteren.”

Verwondering

De drie auteurs hebben het boek geschreven uit verwondering. Ze zijn geen medische wetenschappers maar mensen uit de praktijk. Martijn Buitenhuis is technisch bestuurskundige. Hij houdt zich bezig met ict in de zorg en met ondernemerschap en medisch leiderschap van medisch specialisten. Nart Wielaard is journalist en auteur, onder andere van Wij zijn big data (2014). En Van der Poel is deeltjesfysicus en filosoof. “Ik verwonder mij over het feit dat data in de zorg vaak als last worden gezien terwijl ze voor fysici juist een lust zijn”, zegt hij.

“Bij het ministerie van VWS krabden sommigen zich achter de oren over het boek, net als bestuurders deden”

Visie ontbreekt

Bij de presentatie van het boek hebben zij bewust eerste exemplaren uitgereikt aan medisch specialisten en verpleegkundigen. “Van hen moet de verandering komen”, zegt Van der Poel. “Ons pleidooi is: geef ze de tools en de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. Controle is goed, maar vertrouwen is beter. Bij het ministerie van VWS krabden sommigen zich achter de oren over het boek, net als bestuurders deden. Snap ik, want we zeggen dat het ontbreekt aan visie om de verandering in de zorg te bewerkstelligen die nodig is. Verrassend genoeg reageerden ze daarop met de vraag ‘Wat moeten we dan doen?’. Veelzeggend natuurlijk.”

“Ik geloof er eigenlijk niet meer in dat de huidige generatie leiders de zorgverandering gaat brengen die nodig is”

Deelbelang boven individueel belang

Verklaart dit waarom een oorlog tegen het compromis nodig is? “Een beladen term natuurlijk, dus daar hebben we lang over nagedacht”, zegt Van der Poel. “Maar de titel moet weerstand oproepen want anders is hij meteen zelf weer een compromis. We moeten vanuit een fundamenteel andere invalshoek de zorg herontwerpen. Vandaar die oorlogsverklaring. Nu is het pappen en nathouden door mensen die hun eigen posities veiligstellen. Dit terwijl het leervermogen van de zorg drastisch moet worden vergroot, wat vraagt om het deelbelang boven het individueel belang stellen. Ik geloof er eigenlijk niet meer in dat de huidige generatie leiders de zorgverandering gaat brengen die nodig is.”

“Misschien is de vijver waaruit we nu putten wel de verkeerde en moeten we juist kijken naar de jonge generatie”

Inspirerend boegbeeld

Wie dan wel? Een oorlog vraagt om een generaal die de troepen aanvoert. “Die generaal moet komen uit de zorgverleners”, zegt Van der Poel. “Bijvoorbeeld Marcel Levi die no-nonsense beelden bij de zorg heeft. Of Maarten van Rixtel van Sensire die bereid is het organisatiebelang ondergeschikt te maken aan het organiseren van de zorg. Maar tegelijkertijd: het gaat niet om figuren maar om rollen. Een inspirerend boegbeeld zijn, de werkvloer kunnen verbinden met het beleidskader, kunnen uitdagen om kritische vragen te stellen. Misschien is de vijver waaruit we nu putten wel de verkeerde en moeten we juist kijken naar de jonge generatie. Wat we daarbij van de overheid nodig hebben, is handelen naar het besef dat de zorg grote uitdagingen kent en dat data een belangrijke rol spelen om die aan te pakken. Ze kan datasolidariteit verankeren in wetten. Maar dat is voorwaardenscheppend. De praktische invulling moet vanuit de zorg zelf komen. ‘Ik weet het nog niet, zullen we het samen gaan uitzoeken?’, is daarbij een goede eerste vraag.”

Referentie: Boek: Geheelmeesters

Egge van der Poel, Nart Wielaard en Martijn Buitenhuis
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum (november 2021)

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx