DOQ

Huisarts De Vries: ‘Anderhalvelijns spreekuur bewegingsapparaat kan verwijzingen voorkomen’

Mensen met klachten van het bewegingsapparaat kunnen in Zwolle terecht bij het anderhalvelijns spreekuur van huisarts Marijke de Vries, een pilotproject. Hun eigen huisarts kan hen daarvoor verwijzen als deze onzeker is over de aard van de klacht en over de vraag of hij of zij de patiënt al dan niet naar de reumatoloog moeten verwijzen. De Vries is kaderhuisarts bewegingsapparaat en kan daarom veel vragen wél beantwoorden zonder de patiënt te hoeven verwijzen. Het voordeel voor de patiënt is dat die snel wordt gezien en dat dit niet ten koste van zijn eigen risico gaat. 

Huisarts Marijke de Vries

Het anderhalvelijns spreekuur is bedoeld voor patiënten met algemene spier- en gewrichtsklachten. “Bijvoorbeeld als twijfel bestaat of klachten te diagnosticeren zijn als fibromyalgie of artrose”, zegt huisarts Marijke de Vries, “of als er een verdenking op jicht is. Indien nodig kan ik een diagnostische punctie doen en een patiënt ook een injectie met een corticosteroïde toedienen. Hetzelfde geldt voor injecties in het duim- of vingergewricht. Een huisarts heeft daar – in tegenstelling tot injecties in de schouder – meestal weinig ervaring mee. Heb ik zelf vragen, dan kan ik direct even ruggenspraak houden met de reumatoloog. En als een verwijzing aan de orde is, kan ik bepalen of dit naar de reumatoloog moet of naar een andere specialist, zoals naar de orthopeed of sportarts.” 

“Heb ik zelf vragen, dan kan ik direct even ruggenspraak houden met de reumatoloog. Bij verwijzing kan ik bepalen of dit naar de reumatoloog moet of naar een orthopeed of sportarts” 

Zorgvernieuwingsproject 

Hoe is dit tot stand gekomen? “Dat is een beetje een lang verhaal”, zegt ze. “Huisartsgeneeskunde is een heel breed vakgebied en ik wilde na ruim twintig jaar huisarts zijn meer verdieping zoeken, vandaar de kaderopleiding. Ook gaf ik mij op bij MCCKlik, een samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten in de Zwolse regio, om een kijkje in de keuken van een specialist te nemen. Een reumatoloog heeft toen een dag in mijn huisartspraktijk meegedraaid en ik heb een dag met hem in het ziekenhuis meegelopen. Als gevolg hierop zijn we samenwerking gestart, waarbij de reumatoloog samen met een groep huisartsen een aantal patiënten ziet in de huisartsenpraktijk. De huisartsen krijgen zo extra kennis over het lichamelijk onderzoek en aandoeningen van het bewegingsapparaat, zodat ze minder vaak patiënten hoeven te verwijzen of dit in ieder geval gerichter kunnen doen. Toen er een vacature in het ziekenhuis vrij kwam voor een reumatoloog die niet direct kon worden ingevuld, stelde ik voor om mijn diensten aan te bieden in het ziekenhuis. Ik heb mijn huisartsenopleiding in Engeland gedaan en daar is het gebruikelijk voor huisartsen om bijvoorbeeld een dag in de week in het ziekenhuis te werken. Ik werd aangesteld als ANIOS reumatologie voor drie dagen in de week voor anderhalf jaar en dat gaf me de basis voor het kunnen opzetten van het anderhalvelijns spreekuur, wat als zorgvernieuwingsproject bij de regiotafel in onze regio werd goedgekeurd.” 

“Mijn boodschap aan collega’s die zoiets overwegen: zorg dat je een goed netwerk hebt in de regio en goede contacten met de regionale zorggroep en de zorgverzekeraar” 

Zorgkosten verlagend 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de behandeling over te nemen, aldus De Vries, en veel huisartsen reageren positief op het initiatief. “Op dit moment is het nog een pilot, gestart op 1 januari met een looptijd van twee jaar”, vertelt ze. “Die twee jaar gebruik ik om te onderzoeken of er continuïteit zit in de patiëntenstroom, of het verwijzingen voorkomt en of het zo uiteindelijk zorgkosten verlaagt. De reumatologen houden ook bij hoeveel patiënten naar hen worden verwezen die eigenlijk hadden kunnen volstaan met een anderhalvelijns consult. Als blijkt dat de behoefte structureel is, zal onder andere gekeken moeten worden naar de toekomstbestendigheid van het project en zal het als een voorstel voor een regioplan kunnen worden ingediend. Voor nu is mijn boodschap aan collega’s die zoiets overwegen: zorg dat je een goed netwerk hebt in de regio en goede contacten met de regionale zorggroep en de zorgverzekeraar. Heb ook vooral geduld en zet door.” 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx