Empagliflozine verbetert uitkomsten patiënt die is opgenomen wegens acuut hartfalen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
2 maart 2022

De SGLT2-remmer empagliflozine bij patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen, wordt goed verdragen en resulteert in een significant klinisch voordeel gedurende de 90 dagen na aanvang van de behandeling. Deze bevindingen van de internationale EMPULSE-studie, met een inbreng vanuit Groningen en Den Haag, verschenen in Nature Medicine.

Acuut hartfalen is de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnames bij 65-plussers en gaat gepaard met significante morbiditeit, sterfte en een slechte kwaliteit van leven. Hoewel meerdere farmacologische interventies zijn onderzocht bij patiënten die waren opgenomen vanwege acuut hartfalen, verbeterden die behandelingen niet de uitkomsten na ontslag. Daarom is er voor deze patiëntencategorie een kritieke onvervulde behoefte.

SGLT2-remmers bij hartfalen

De natrium-glucose-cotransporter 2- (SGLT2)-remmers empagliflozine en dapagliflozine resulteerden in een significant afgenomen risico op cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopnames vanwege hartfalen bij patiënten met chronisch hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF, HFrEF). Bovendien resulteerde empagliflozine in een significant afgenomen risico op deze nadelige uitkomsten bij patiënten met chronisch hartfalen met een behouden LVEF (HFpEF).
De gecombineerde SGLT1/2-remmer sotagliflozine verbeterde de klinische uitkomsten bij patiënten met diabetes en een recente achteruitgang van het hartfalen. Het was nog niet bekend of empagliflozine ook de klinische uitkomsten verbetert wanneer het wordt gestart bij patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen.

EMPULSE-studie<
 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel