DOQ

Geïnspireerd door dankbare patiënten

De warmte van de Arubaanse bevolking spreekt apotheker Sabine Brown-van der Wal aan in haar werk. “Vriendelijkheid is er bij hen met de paplepel ingegoten.” Als poliklinische apotheker in het Horacio Oduber Hospital op het toeristische Aruba vormt ze de verbindende schakel tussen de eerste en tweede lijn. 

Wie denkt dat de farmacie op Aruba op een houtjes-touwtjes-manier plaatsvindt, zoals op sommige andere eilanden in het Caraïbisch gebied, vergist zich. Dat wordt wel duidelijk uit het gesprek met Sabine Brown-van der Wal. “Ons werk lijkt veel op dat van Nederlandse apothekers. Zo gebruiken we dezelfde apotheekinformatiesystemen. Een collega is volgens Nederlandse normen gecertificeerd om apothekers op te leiden tot specialist openbare farmacie. Daarin lopen we voor op de andere eilanden om ons heen.” 

“Je kunt hier in de supermarkt iemand tegenkomen, die zegt: mijn buurvrouw was zo tevreden over jouw apotheekservice!”

Apotheker Sabine Brown-van der Wal

Warmte van de mensen

Kenmerkend voor Aruba is de warmte van de mensen, zegt Brown-van der Wal. “Iedereen groet elkaar. Dat maakt mijn werk zo leuk. Mensen zijn dankbaar voor je hulp. Alles is hier kleinschalig, Aruba is net zo groot als Texel. Daarom kun je iemand in de supermarkt tegenkomen, die zegt: mijn buurvrouw was zo tevreden over jouw apotheekservice! Dat motiveert. Die vriendelijkheid is er met de paplepel ingegoten, want Aruba is sterk afhankelijk van het toerisme. Dagelijks komen hier duizenden toeristen de zon opzoeken. Sinds het einde van de COVID-19-pandemie, is het hier alleen nog maar hoogseizoen geweest.”

Brug slaan

Brown-van der Wal groeide op in Aruba; haar ouders emigreerden in de jaren ’70 vanuit Nederland naar dit Caraïbische eiland. Na haar middelbare schoolperiode studeerde ze in Nederland, zoals vrijwel alle Arubanen doen die een universitaire opleiding willen volgen. Na haar studie farmacie werkte ze een aantal jaren in een apotheek in Gouda. “Maar mijn geliefde geboorte-eiland begon te trekken en er was daar een leuke vacature in de openbare apotheek. Daar werkte ik enkele jaren. Toen kwam er in het Horacio Oduber Hospital behoefte aan een poliklinische apotheker die een brug kon slaan tussen de eerste en tweede lijn en ging ik daar aan de slag. Als poliklinische apotheker draag ik zorg voor de medicatie van patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar poliklinisch behandeling krijgen.”

“In de ziekenhuisapotheek heb ik een balie ingericht waar ik de patiënten voorlicht over hun medicatie”

Medicatieoverdracht

Een van de speerpunten van Brown-van der Wal is verbetering van de medicatieoverdracht tussen de eerste en de tweede lijn. “Op Aruba is geen landelijk schakelpunt waarlangs medische gegevens eenvoudig tussen zorgverleners kunnen worden gedeeld. Ik zorg er daarom voor dat medicatie die in het ziekenhuis voorgeschreven wordt, ook bekend is bij de ‘buitenapotheken’ of ‘botica’s’, zoals wij de openbare apotheken ook wel noemen. Ook heb ik in de ziekenhuisapotheek – wij hebben geen aparte poliklinische apotheek zoals in Nederland – een balie ingericht waar ik de patiënten voorlicht over hun medicatie.”

Uitvoerig onderzoek

De mentaliteit rondom behandeld worden is in Aruba duidelijk anders dan in Nederland, zegt Brown-van der Wal. “Aruba is een multiculturele samenleving, met mensen van Nederlandse afkomst, maar ook uit Amerika en Zuid-Amerika. Patiënten zijn meer dan in Nederland gewend om direct actief te worden behandeld. Afwachtend beleid accepteren ze niet zomaar. Ook willen ze uitvoerig worden onderzocht, wat voor artsen wel eens lastig is. Patiënten voelen zich daartoe gerechtigd omdat de premie voor de algemene zorgverzekering van hun salaris wordt ingehouden.”

“Het eiland is te klein om ruzie met elkaar te maken. Integendeel: met onderlinge samenwerking zetten we onszelf op de kaart”

Niet concurreren

Haar werk op Aruba lijkt veel op dat van poliklinische apothekers in Nederland, zegt Van der Wal. “Via de poliklinische apotheek worden vooral orale oncolytica en biologicals verstrekt, net als in Nederland. We zouden meer ziekenhuisverplaatste zorg willen. In Nederland is dit een duidelijke trend: antibiotica-infusen en morfinepompen worden vaak thuis toegediend door thuiszorg. In Aruba gebeurt dat nog steeds in het ziekenhuis; intensieve thuiszorg hebben we hier niet.”
“Een ander verschil met Nederland is dat wij enkel medicatie mogen leveren die openbare apotheken niet mogen verstrekken, zoals orale oncolytica en biologicals. Andersom betekent dit dat wij geen herhaalmedicatie en ontslagrecepten afleveren. Patiënten moeten daarvoor naar hun eigen ‘botica’. Wij kunnen dus niet concurreren met de ‘botica’s’. Het eiland is te klein om ruzie met elkaar te maken. Integendeel: met onderlinge samenwerking zetten we onszelf op de kaart.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx