Gevalideerd predictiemodel voor eindstadium nierziekte bij diabetes type 1

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
13 april 2021

Een nieuw gevalideerd model blijkt goed te kunnen voorspellen of volwassenen met diabetes mellitus type 1 eindstadium nierziekte (ESKD) zullen ontwikkelen. Dit model kan de klinische besluitvorming verbeteren en mogelijk een leidraad zijn voor een vroege interventie.

De incidentie van ESKD bij mensen met diabetes type 1 is in de afgelopen decennia gestabiliseerd of afgenomen, waarschijnlijk dankzij een toegenomen gebruik van renine-angiotensine-systeem (RAS)-blokkers. De afname van het ESKD-risico is echter aanzienlijk lager in vergelijking met het risico op andere veelvoorkomende diabetes-gerelateerde complicaties, zoals hart- en vaatziekten. ESKD is nog steeds een levensbedreigende complicatie van diabetes type 1 en resulteert in een 10-voudig verhoogd overlijdensrisico.

Predictie en preventie

Gelukkig kan ESKD worden voorkomen of vertraagd door een intensieve glucose- en bloeddrukverlagende behandeling. Een vroege detectie is daarom essentieel. ESKD ontwikkelt zich vaak bij mensen met gecompliceerde en slecht gecontroleerde diabetes type 1. Deze groep wordt ook zonder ESKD geconfronteerd met een hoog overlijdensrisico, vooral op oudere leeftijd. De beslissing om een preventieve ESKD-behandeling te starten, wordt vaak gebaseerd op het absolute risico op het ontwikkelen van ESKD. Daarom is het essentieel om het individuele ESKD-risico nauwkeurig te kunnen schatten.

eGFR-beloop

Er zijn weinig modellen voor de predictie van ESKD bij diabetespatiënten, zeker niet specifiek voor diabetes type 1. Een verandering in de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) is een voorspeller voor het

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel