DOQ

Gevalideerd predictiemodel voor eindstadium nierziekte bij diabetes type 1

Een nieuw gevalideerd model blijkt goed te kunnen voorspellen of volwassenen met diabetes mellitus type 1 eindstadium nierziekte (ESKD) zullen ontwikkelen. Dit model kan de klinische besluitvorming verbeteren en mogelijk een leidraad zijn voor een vroege interventie.

De incidentie van ESKD bij mensen met diabetes type 1 is in de afgelopen decennia gestabiliseerd of afgenomen, waarschijnlijk dankzij een toegenomen gebruik van renine-angiotensine-systeem (RAS)-blokkers. De afname van het ESKD-risico is echter aanzienlijk lager in vergelijking met het risico op andere veelvoorkomende diabetes-gerelateerde complicaties, zoals hart- en vaatziekten. ESKD is nog steeds een levensbedreigende complicatie van diabetes type 1 en resulteert in een 10-voudig verhoogd overlijdensrisico.

Predictie en preventie

Gelukkig kan ESKD worden voorkomen of vertraagd door een intensieve glucose- en bloeddrukverlagende behandeling. Een vroege detectie is daarom essentieel. ESKD ontwikkelt zich vaak bij mensen met gecompliceerde en slecht gecontroleerde diabetes type 1. Deze groep wordt ook zonder ESKD geconfronteerd met een hoog overlijdensrisico, vooral op oudere leeftijd. De beslissing om een preventieve ESKD-behandeling te starten, wordt vaak gebaseerd op het absolute risico op het ontwikkelen van ESKD. Daarom is het essentieel om het individuele ESKD-risico nauwkeurig te kunnen schatten.

eGFR-beloop

Er zijn weinig modellen voor de predictie van ESKD bij diabetespatiënten, zeker niet specifiek voor diabetes type 1. Een verandering in de geschatte glomerulaire fi

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »

Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »