DOQ

Is de zorg klaar voor behandeling op maat alzheimer?

Het aantal patiënten met dementie, veroorzaakt door Alzheimer, neemt toe. Gelukkig geldt dat ook voor de hoeveelheid kennis over deze ziekte. Het ABOARD-project wil in kaart brengen hoe de zorg er op dit gebied uit moet komen te zien, zegt Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam en projectleider van ABOARD. “Als we klaar willen zijn voor de toekomst, moeten we de zorg op een andere manier gaan inrichten.”

In Nederland lijden ruim 300 duizend mensen aan dementie, grotendeels veroorzaakt door alzheimer. Door de vergrijzing wordt dit aantal mensen steeds groter. Daarmee vormt dementie een groeiende uitdaging voor de gezondheidszorg. Hoewel er nog geen geneesmiddel beschikbaar is tegen alzheimer, neemt de kennis over ontstaan en herkennen van de ziekte wel toe. Steeds meer initiatieven richten zich op de aanloopfase van alzheimer, die wel 20 jaar kan duren.

“Alzheimer kent een lange aanloopfase, en uiteindelijk moeten we ingrijpen in een vroeger stadium om dementie te voorkomen”

Wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam prof. dr. Wiesje van der Flier

ABOARD

Een van de meest recente initiatieven om deze nieuwe kennis te implementeren in de landelijke zorg is het ABOARD (A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease)-project. Dit is een landelijk multidisciplinair consortium, dat bestaat uit publieke en private partijen: van academie tot zorginstellingen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De missie van ABOARD is om binnen vijf jaar zicht te hebben op behandelingen op maat voor alzheimer, en hiervoor voorbereidende stappen te treffen.
“Alzheimer kent een lange aanloopfase, en uiteindelijk moeten we ingrijpen in een vroeger stadium om dementie te voorkomen”, aldus Wiesje van der Flier. “Daarom willen we alzheimer vroeger herkennen. Daarnaast kijken we naar preventie: de rol van leefstijl, maar ook van toekomstige medicijnen.” Tenslotte zijn er veel individuele verschillen tussen patiënten aan te wijzen, zowel op biologisch vlak als persoonlijke voorkeuren, zegt Van der Flier. “Die factoren willen we meenemen door een zo persoonlijk mogelijke vorm van zorg en behandeling aan te bieden. Preventie en het meenemen van individuele verschillen en voorkeuren is een belangrijk onderdeel van een verschuiving naar behandeling op maat.”

“Behandelaars moeten kunnen herkennen welke patiënt baat heeft bij een interventie. Zo kunnen we de zorg op de juiste manier inrichten”

Diagnostiek

Een van de onderdelen die de toekomst zal bepalen, is de komst van nieuwe geneesmiddelen tegen alzheimer. Deze medicijnen zijn nog niet voorhanden, maar de hoop en de verwachting is dat die er wel zullen komen, zegt Van der Flier. “De eerste generatie geneesmiddelen kan de ziekte niet stoppen, maar wel remmen. Zodra dat aan de orde is, zal dat de zorg veranderen.”
Daardoor zal een groter beroep worden gedaan op diagnostiek, voorspelt Van der Flier. “Om te beginnen zal dat op de geheugenpoli gebeuren bij de neuroloog of geriater, maar op termijn ook bij de huisarts. Behandelaars moeten dan kunnen herkennen welke patiënt, en welke juist niet, baat heeft bij een interventie. Daarbij is onderzoek, bijvoorbeeld naar een bloedtest, belangrijk. Zo kunnen we de zorg op de juiste manier inrichten.”

Cohort

Deel van ABOARD is een campagne om mensen te werven voor een cohortonderzoek naar veroudering en ontstaan van alzheimer. Onder de titel ‘Uurtje voor Alzheimer’ werft ABOARD deelnemers die eens per jaar vragen willen beantwoorden over (mentale) gezondheid, leefstijl en zorggebruik.1 “We zoeken mensen met de ziekte, met een voorstadium, of met risico op de ziekte. En omdat leeftijd de belangrijkste risicofactor is, mag iedereen boven de 45 meedoen”, zegt Van der Flier. “Met de kennis uit dat cohort hopen we het hele verloop van de ziekte in beeld te brengen en begrijpen.”
Inmiddels hebben zich sinds de start in september 2022 al meer dan 2000 mensen aangemeld voor de online vragenlijsten. Maar hoe meer hoe beter, benadrukt Van der Flier. “Daarom zoeken we nog steeds zorgprofessionals die hun patiënten willen wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan dit cohort. De vragenlijsten gaan direct naar de patiënt, dus de behandelaar is geen extra tijd kwijt aan het invullen. Maar hij of zij kan hiermee wel een wezenlijke bijdrage leveren aan toekomstig onderzoek naar dementie en alzheimer.”

“Als we weten voor welke mensen nieuwe geneesmiddelen beschikbaar zijn, kunnen we de zorgkosten blijven dragen”

Toekomst

De ontwikkelingen op het gebied van alzheimer gaan razendsnel. Deel daarvan is een bloedtest, die kan voorspellen wie – en wie juist niet – in aanmerking komt voor een behandeling. In de toekomst kunnen ook huisartsen deze test mogelijk afnemen, zegt Van der Flier. “Het is belangrijk om dit soort onderzoek op een goede manier in te richten, zodat we met die informatie de zorg op een goede manier kunnen inrichten. De bloedtest wordt op dit moment ontwikkeld en gevalideerd in de setting van de geheugenpoli. In de toekomst kan de setting mogelijk verschuiven naar de huisarts.”
Ook de kennis over diagnostiek en interventies in het kader van alzheimer neemt snel toe. Het doel van ABOARD is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de zorg voor mensen met alzheimer, legt Van der Flier uit. “Hiermee hopen we de komende vijf jaar meer zicht te krijgen op een behandeling op maat: wat werkt voor welke patiënt en hoe kunnen we het zorgsysteem gereed krijgen voor toekomstige geneesmiddelen? Daarvoor moeten we meer te weten komen over subtypes van alzheimer, zodat we weten voor welke mensen de middelen werkzaam zijn, zodat we de kosten kunnen blijven dragen.”

Huisartsen die interesse hebben in het deelnemen aan onderzoek naar de implementatie van een bloedtest voor alzheimer in het kader van ABOARD kunnen zich melden bij aboard@amsterdamumc.nl.  

Referentie: 1 ABOARD cohortonderzoek

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?