DOQ

Jonge artsen over de Zorg van Morgen

“Als coassistent observeer je de zorg van een afstand en krijg je een goed beeld van hoe die zorg georganiseerd is”, zegt Amber Boot, die dit voorjaar afstudeerde als basisarts aan de Universiteit van Amsterdam. “Je ziet dan dat de zorg niet lekker loopt, dat de houdbaarheid, toegankelijkheid en menselijkheid in het gedrang komen.” Samen met drie collega’s stimuleert Boot de discussie over verandering.

Amber Boot en drie andere coassistenten besloten op zoek te gaan naar oplossingen die het vastlopen van de zorg moeten voorkomen. “We zagen de obstakels en wilden niet stilzitten, klagen over de gang van zaken of alleen de symptomen bestrijden.” Als eerste gingen de vier op zoek naar zorgverleners die zelf hun probleem met de vastlopende zorg oplosten. “We vonden zulke mooie voorbeelden dat we ze een podium wilden geven”, zegt Boot.

“Er is geen ruimte of tijd om deze mensen echt beter te maken”

Basisarts Amber Boot

Podium

Dat podium werd een documentaire. Met een crowdfunding haalden de vier genoeg geld binnen om zelf, met professionele hulp, een documentaire te maken waarin ze artsen, patiënten en bestuurders aan het woord laten om over hun oplossingen voor de zorg te praten.

De documentaire signaleert twee grote problemen. Boot: “Een steeds groter aantal patiënten komt met chronische klachten in het ziekenhuis. Vaak is de oorzaak van de klachten leefstijlgerelateerd. We helpen de patiënt met pillen of een operatie, voor meer is meestal geen tijd. Met zo’n behandeling pak je echter de diepere oorzaak van bijvoorbeeld de slechte leefstijl niet aan. Er is geen ruimte of tijd om deze mensen echt beter te maken. Daarnaast zien we dat door de toenemende werkdruk in de zorg steeds meer medewerkers uitvallen, wat natuurlijk niet meehelpt.”

Meer concreet noemt Boot twee voorbeelden van artsen die in de documentaire vertellen hoe ze meer tijd voor hun patiënten kunnen vrijmaken. “Een arts die voor patiënten met kanker zorgt, past integrative medicine toe. Naast de reguliere oncologische zorg heeft deze aandacht voor de slaap, voeding, beweging en ontspanning van de patiënt. Met deze holistische benadering ondersteunt de arts de algemene gezondheid van de patiënt. Wie goed slaapt, eet en ontspant, krijgt een sterker lichaam en kan een chemotherapie of operatie beter doorstaan.”

Haalbare doelen

Het tweede voorbeeld dat de jonge arts noemt gaat over pijngeneeskunde. Een arts helpt patiënten anders met hun pijn om te gaan. “Tijdens een 12 weken durend programma probeert deze de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren door naar andere doelen te zoeken dan alleen pijnvrij zijn. In de documentaire vertelt de arts over een vrouw die haar kleinkind weer zonder pijn vast wilde houden. Dit soort doelen motiveren mensen om bijvoorbeeld een betere leefstijl na te streven.”

“Als mens zijn we geïndoctrineerd om pas gebruik van de gezondheidszorg te maken als we zorg nodig hebben”

Preventie

De voorbeelden die Boot noemt kosten meer tijd. Is dit wel realistisch in de overbelaste zorg? “De grootste winst zit in het verplaatsen van een deel van de zorg richting preventie. Op de korte termijn levert dat meer werk op maar op de langere termijn leidt het tot minder patiënten in het ziekenhuis. Je vergroot immers de zelfredzaamheid van mensen. Om dit te bereiken moet wel de knop richting de transitie naar een haalbare zorg om. Het is makkelijk om te wijzen op grote keuzes die de politiek moet maken, bijvoorbeeld over het aanbod van ongezonde voeding in de supermarkt. Maar, als arts kunnen we zelf aan de slag. Preventie gaat immers ook over gezondheidszorg. Als mens zijn we geïndoctrineerd om pas gebruik van de gezondheidszorg te maken als we zorg nodig hebben. Waar blijft het stukje gezondheid in het woord gezondheidszorg dan?”

De documentaire Zorg van Morgen wordt op diverse plekken in het land vertoond. De film is een startpunt voor een discussie over de Zorg van Morgen aansluitend aan de vertoning. Zelf een voorstelling met discussie organiseren is mogelijk. Kijk voor meer informatie op LinkedIn of Instagram.
www.linkedin.com/company/zorgvanmorgendocumentaire/
www.instagram.com/zorg.van.morgen

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: ‘Niet het stelsel, maar onze menta­liteit moet op de schop’

Naar dit artikel »