Langere levensverwachting na bariatrische chirurgie bij obesitas

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
23 oktober 2020

Bariatrische chirurgie van mensen met obesitas resulteerde in een langere levensverwachting in vergelijking met gebruikelijke obesitaszorg. Desalniettemin was de mortaliteit in beide groepen hoger dan in de algemene bevolking. Deze bevindingen van de Swedish Obese Subjects (SOS)-studie verschenen in NEJM. 

Obesitas gaat gepaard met levensbedreigende ziekten en een afname van de levensverwachting met 5 tot 20 jaar. Bariatrische chirurgie resulteert in een aanhoudend gewichtsverlies en een afgenomen risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes mellitus en kanker.  

(bron foto pixabay)

Lager overlijdensrisico 

Een eerdere analyse van de SOS-studie, die in 2007 verscheen, toonde aan dat bariatrische chirurgie resulteert in een 29% afgenomen overlijdensrisico na een follow-up van gemiddeld 10,9 jaar. Een afgenomen overlijdensrisico in relatie tot bariatrische chirurgie werd tevens gevonden in retrospectieve cohortstudies. In een recente meta-analyse bleek het overlijdensrisico op de lange termijn (≥ 2 jaar) met 41% af te nemen. Een recente retrospectieve studie toonde echter dat het overlijdensrisico hoger was bij patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen, in vergelijking met de algemene bevolking. 

Adviezen en openstaande vragen 

Ondanks de gunstige effecten van bariatrische chirurgie, ondergaat een minderheid van de patiënten die hiervoor in aanmerking komen, een dergelijke operatie. Er wordt geadviseerd om aan patiënten bij wie bariatrische chirurgie wordt overwogen, goed te informeren om een ​​weloverwogen keuze te kunnen maken. Een belangrijk argument om bariatrische chirurgie te ondergaan, is dat na deze interventie de risico’s op een verslechtering van de gezondheid en vroegtijdig overlijden verminderen. Het is echter onduidelijk in welke mate het relatief afgenomen overlijdensrisico na bariatrische chirurgie resulteert in een langere levensverwachting van mensen met obesitas. 

SOS-studie 

In deze studie is gedurende een periode van ruim twee decennia de mortaliteit onderzocht bij patiënten die werden behandeld met bariatrische chirurgie (operatiegroep; n=2007) of die de gebruikelijke obesitaszorg kregen (controlegroep; n=2040). De uitkomsten zijn vergeleken met die bij deelnemers aan de SOS-referentiestudie (referentiecohort; n=1135), een willekeurige steekproef uit de algemene bevolking. Na een mediane follow-up van 20-24 jaar waren 457 patiënten (22,8%) in de operatiegroep en 539 patiënten (26,4%) in de controlegroep overleden (hazard ratio 0,77; p < 0,001). De bijbehorende HR was 0,70 voor overlijden door hart- en vaatziekten en 0,77 voor overlijden door kanker. De gecorrigeerde mediane levensverwachting in de operatiegroep was 3,0 jaar langer dan in de controlegroep, maar 5,5 jaar korter dan in de algemene populatie. De postoperatieve mortaliteit na 90 dagen was 0,2%. Van de patiënten in de operatiegroep onderging 2,9% een heroperatie. 

Conclusies 

Bariatrische chirurgie van mensen met obesitas resulteerde in een langere levensverwachting in vergelijking met de gebruikelijke obesitaszorg. Desalniettemin was de mortaliteit in beide groepen hoger dan in de algemene bevolking.  


Referentie: Carlsson LMS, Sjöholm K, Jacobson P, et al. Life Expectancy after Bariatric Surgery in the Swedish Obese Subjects Study. N Engl J Med. 2020;383:1535-1543. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002449?query=featured_home 

, , , , ,
Deel dit artikel