DOQ

Prof. dr. De Jaegere: ‘TAVI overtreft chirurgie, ook bij patiënten met laag operatierisico’

Patiënten met ernstige aortaklepstenose en een laag operatierisico hebben een jaar na de interventie een significant lager risico op overlijden, beroertes of heropname na toepassing van een transkatheter-aortaklepvervanging (TAVI) dan na een chirurgische aortaklepvervanging (SAVR).

Gezien deze recente uitkomsten vindt interventiecardioloog prof. dr. Peter de Jaegere dat TAVI als eerstekeusbehandeling overwogen zou moeten worden bij patiënten met een aortaklepstenose, mits deze ingreep via de liesslagader uitgevoerd kan worden en geen andere ingreep nodig is. TAVI is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een ernstige aortaklepstenose en een intermediair of hoog risico op complicaties en overlijden als gevolg van een SAVR.

Prof. dr. Peter De Jaegere

Laag operatierisico

De PARTNER 3-trial is uitgevoerd bij 950 patiënten met ernstige aortaklepstenose en een laag operatierisico (Society of Thoracic Surgeons risicoscore van 1,9%), waarbij de meerderheid in aanmerking kwam voor SAVR. In vergelijking met de eerdere PARTNER-studies, waren de deelnemers aan PARTNER 3 gemiddeld jonger (73 jaar) en hadden minder comorbiditeit en minder symptomen.

De deelnemers aan PARTNER 3 kregen willekeurig TAVI met een ballon-expandeerbare klep of SAVR met een bioprothetische klep. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie tijdens het ACC-congres in NEJM.

Minder vaak samengestelde eindpunt

Het samengestelde primaire eindpunt bestond uit all-cause mortaliteit, optreden van beroertes en heropnames die gerelateerd waren aan de klep, procedure of hartfalen, gedurende het eerste jaar na de interventie.

Dit eindpunt trad bijna twee keer zo vaak op in de SAVR-groep vergeleken met de TAVI-groep, namelijk bij 15,1 vs. 8,5% (p<0,001 voor inferioriteit; hazard ratio 0.54; p=0,001 voor superioriteit). Dit verschil was groter dan verwacht en is volgens prof. De Jaegere opmerkelijk, temeer gezien het feit dat SAVR tot op heden als standaardbehandeling wordt (werd) beschouwd voor laag-risicopatiënten met aortaklepstenose.

Totaal 16 patiënten overleden tijdens het eerste jaar na ingreep: 11 personen (2,5%) in de SAVR-groep en vijf personen (1%) in de TAVI-groep. Twintig patiënten hadden een beroerte: 14 gevallen in de SAVR- (3,1%) en zes in TAVI-groep (1,2%). Bovendien werden patiënten in de SAVR-groep vaker opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met de TAVI-groep (respectievelijk 11 en 7,3%).

Kortere opname en sneller herstel

Na een TAVI waren patiënten gemiddeld drie dagen opgenomen, terwijl na een operatie de opnameduur gemiddeld zeven dagen was. Daarnaast waren patiënten na een TAVI sneller hersteld, zoals naar voren komen uit analyses van de zesminuten-wandeltest en andere zelfgerapporteerde metingen voor kwaliteit van leven. Overigens bereikten de geopereerde patiënten uiteindelijk een vergelijkbaar functioneel herstel en kwaliteit van leven als degenen in de TAVI-groep, maar dat duurde enkele maanden.

Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen wat betreft het optreden van majeure cardiovasculaire complicaties, nieuwe pacemakerimplantaties of matige tot ernstige paravalvulaire regurgitatie.

Reactie van prof. De Jaegere

Tijdens het NVVC-voorjaarscongres gaf prof. De Jaegere, bijzonder hoogleraar Interventiecardiologie in het Erasmus MC en voorzitter van de werkgroep Transcatheter Hartklep Interventies (THI), een toelichting op deze studie. De resultaten van de PARTNER 3-trial sluiten naar zijn mening aan bij de eerder uitgevoerde PARTNER-studies naar patiënten met een hoog of intermediair risico. Een verschil met de eerdere onderzoeken is dat in PARTNER 3 ondubbelzinnig superioriteit van TAVI is aangetoond, vindt prof. De Jaegere.

Niet alleen was het risico op overlijden en beroertes lager in de TAVI- vs. SAVR-groep, maar dat gold ook voor enkele andere complicaties en eindpunten die inherent zijn verbonden aan iedere ingreep zoals postoperatieve ritme- en nierfunctiestoornissen.

Conclusies en implicaties

Recente uitkomsten van de PARTNER 3-trial tonen dat een jaar na een TAVI 46% minder sterfgevallen, beroertes of ziekenhuisbezoeken zijn opgetreden dan een jaar na SAVR. Prof. De Jaegere vindt dan ook dat TAVI de eerstekeusbehandeling zou moeten worden voor patiënten met ernstige aortaklepstenose, ook voor degenen met een laag operatierisico, mits besproken en behandeld in een multidisciplinair hartteam van een ervaren hartchirurgisch centrum


Referenties:

Leon M. Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients: Results of the PARTNER 3 Trial. ACC.19, oral presentation 404-08.

Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, et al. Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Balloon-Expandable Valve in Low-Risk Patients. New Engl J Med. March 17, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1814052.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx