DOQ

Prof. dr. Van der Lely: ‘Zonder zoveel initiatieven was het aantal alcoholvergiftigingen onder kinderen toegenomen’

Het aantal kinderen dat met alcoholintoxicatie in het ziekenhuis wordt opgenomen is niet gedaald tussen 2007 en 2019, blijkt uit nieuwe cijfers. Ook is er vaker sprake van een combinatie met drugs (vooral cannabis). Geen prettig nieuws, vindt kinderarts prof. dr. Nico van der Lely van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Al ziet hij gelukkig ook een aantal positieve ontwikkelingen. Hij pleit ervoor dat artsen het onderwerp regelmatiger aankaarten bij jongeren. “Vaak helpt het door te vragen: hoe ziet jouw week eruit?” 

Kinderarts prof. dr. Nico van der Lely heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt als bestrijder van alcoholgebruik onder minderjarigen. De kinderarts stond bijvoorbeeld mede aan de basis van de alcoholpoli’s in ons land, pleitte in politiek Den Haag voor meer bewustzijn van de problematiek en bekleedt vanaf 1 januari 2021 de ‘Reinier de Graaf leerstoel Jeugd en Alcohol’ aan Universiteit Antwerpen. “En tegenwoordig sta ik met mijn boodschap ook in biologieboeken voor middelbare scholieren”, voegt hij er lachend aan toe. 

Kinderarts prof. dr. Nico van der Lely

Cijfers niet gedaald 

Die boodschap luidt, kort geformuleerd, dat alcoholgebruik voor het achttiende levensjaar hersenschade kan veroorzaken en dat het daarom moet worden vermeden. Op alle mogelijke manieren en op de meest uiteenlopende podia bracht Van der Lely deze boodschap in de afgelopen vijftien jaar onder de aandacht. Hoe kijkt hij aan tegen de in november door hemzelf gepubliceerde onderzoekscijfers die duidelijk maken dat desondanks het aantal kinderen dat met een alcoholintoxicatie in een ziekenhuis wordt opgenomen, niet is gedaald tussen 2007 en 2019? Bovendien werd vaker een combinatie gezien van alcoholinname en gebruik van drugsmiddelen (vooral cannabis): van acht procent in 2017 tot ruim achttien procent twee jaar later. 

“De de gemiddelde leeftijd van kinderen met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis is wel gestegen van 14,97 in 2007 tot 15,69 in 2019” 

Minder hersenschade 

“De stabilisatie stemt natuurlijk niet tot tevredenheid, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen”, zegt hij. “Allereerst ben ik blij met deze data van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde, want deze kennis vormt de basis voor verbetering. Verder is de gemiddelde leeftijd van kinderen met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis gestegen van 14,97 in 2007 tot 15,69 jaar in 2019. Zij waren verder in hun hersenontwikkeling, wat betekent dat er minde hersenschade is veroorzaakt. Verder is bekend dat hoe later iemand begint met alcohol drinken, hoe minder hij zal nuttigen in de rest van zijn leven.” 

“Een meerderheid van de ouders staat negatief tegenover alcoholgebruik door minderjarigen. Een paar jaar geleden was dit nog een minderheid” 

Rechtszaken tegen andere ouders  

Van der Lely wijst ook op de winst onder ouders. “Het bewustzijn over de risico’s is toegenomen. Tegenwoordig staat een meerderheid van de ouders negatief tegenover alcoholgebruik door minderjarigen. Een paar jaar geleden was dit nog een minderheid. Een teken van deze ontwikkeling is dat ouders rechtszaken zijn gaan aanspannen tegen andere vaders en moeders die het niet zo nauw hebben genomen. Alleen al in de regio Delft lopen vijf zaken. Zo is er een meisje dat dronken is geworden en voor wie medische kosten moesten worden gemaakt. Haar ouders zeggen tegen de andere ouders: ‘Het is op uw terrein gebeurd, u bent ervoor verantwoordelijk dat onze dochter alcohol heeft kunnen drinken.’” 

Samenvattend zegt Van der Lely: “Als we in het afgelopen decennium niet zoveel initiatieven hadden genomen om het bewustzijn over alcoholrisico’s voor jongeren te vergroten, zou het aantal alcoholvergiftigingen niet zijn gestabiliseerd, maar toegenomen.” 

Vaker bij bepaalde groep 

Binnen welke groepen komen relatief de meeste jongeren met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis terecht? Van der Lely: “Het Westland, West-Friesland, Oost-Brabant, Twente en de Achterhoek. Opvallend is dat de jongeren met een alcoholvergiftiging voorheen een afspiegeling vormden van de maatschappij, maar dat het in de laatste jaren meer wordt gezien bij kinderen met ADHD of autisme. Tegenwoordig worden er dus na de ziekenhuisopname meer verwezen naar een centrum voor autisme.”  

Opschaling primaire preventie 

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft onder meer het Westland als verzorgingsgebied. Van der Lely ziet deze streek als proeftuin voor de hem beoogde opschaling van primaire preventie in ons land. “Ik denk dan vooral aan huisartsen en verloskundigen die hun populatie bewustmaken van de risico’s van alcoholgebruik. Zie jij als huisarts een jongen van vijftien die in de afgelopen periode leerproblemen heeft ontwikkeld? Vraag bijvoorbeeld niet alleen of hij wordt gepest, maar kaart ook het thema alcohol aan. Vaak helpt het door te vragen: hoe ziet jouw week eruit?” 

“Kinderen van moeders die alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap, maken een grotere kans op ADHD of autisme” 

Zwangerschap 

Diezelfde vraag kan gezondheidswinst opleveren bij zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens, zegt Van der Lely. “Kinderen van moeders die alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap, maken een grotere kans op ADHD of autisme. Dat is gebleken uit een onderzoek onder 150.000 zwangere vrouwen van wie de ene helft niet dronk en de andere wel. Het is belangrijk dat verloskundigen van dit soort kennis doordrongen zijn en die delen met de vrouwen tegenover zich.” 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx