DOQ

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Praat en luister. Compacter zou onderzoeker Judith Meijers haar advies voor zorgverleners en naasten van iemand met dementie niet kunnen verwoorden. En heel belangrijk: praat en luister in een vroeg stadium, vrij snel na de diagnose dus. “Voor goede palliatieve zorg moet je iemand goed kennen.”

De diagnose dementie is ingrijpend, voor de patiënt en de naasten. De diagnose vraagt om een open gesprek over hoe iemand in het leven staat en waar iemand bang voor is. Zorgverleners doen dat nu te weinig, stelt Judith Meijers. “Als we het doen, dan doen we het vaak te laat, bijvoorbeeld pas bij een verhuizing naar het verpleeghuis.”

“Zorgprofessionals kennen hun patiënt met dementie meestal niet goed genoeg”

Onderzoeker Judith Meijers

Patiënten leren kennen

Meijers is universitair hoofddocent bij de Universiteit van Maastricht, maar ook beleidsmaker bij Zuyderland. Van oorsprong is ze verpleegkundige. Met onderzoeksprojecten bij ZonMw brengt ze in kaart hoe palliatieve zorg bij dementie beter kan. Beginnen met praten en luisteren dus, is haar devies. “Voor goede palliatieve zorg moet je iemand goed kennen. Zorgprofessionals kennen hun patiënt met dementie meestal niet goed genoeg. Wat weten ze van iemands geschiedenis? Van het familieverhaal? Wat weten ze echt over de band die iemand heeft met de kinderen?
Met een open gesprek kun je iemand leren kennen. Vraag wat belangrijk is, hoe iemand wil wonen en leven. Zeker bij dementie moet je die vragen in een vroeg stadium stellen. Je weet dat de cogn

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”

Casus: patiënt met gehoor­vermindering

Uw patiënt klaagt over gehoorvermindering rechts, die steeds hinderlijker wordt. Er zijn geen klachten van oorsuizen of duizeligheid. Als kind, weet hij te vertellen, is hij wel eens aan de oren geopereerd in zijn jeugd. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »