DOQ

Zet ook een STIP op de horizon

Met de innovatieve STIP-methode weet specialist ouderengeneeskunde Vincent von Meijenfeldt probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis met maar liefst 55% te voorkomen en bij 30% te verminderen. Bovendien neemt het werk- en leefplezier van medewerkers en bewoners navenant toe. En de methode is goed te implementeren in allerlei zorgsettings.

Agressie bij het wassen en aankleden. Bewoners die ernstig verward gingen dwalen of angstig werden. Of probleemgedrag vertoonden, zoals roepen, tikken en tegen muren bonken. “We zagen dit soort ernstige incidenten steeds vaker en merkten: we lopen achter de feiten aan”, vertelt Vincent von Meijenfeldt, die werkt bij het verpleeghuis in Vlissingen. “Dat was voor ons reden om met de raad van bestuur van WVO Zorg om de tafel te gaan. Het moest anders.”

“De basis is: wat maakt iemand gelukkig? Als die basis goed is, voorkom je al 55% van het probleemgedrag.

Specialist ouderengeneeskunde Vincent von Meijenfeldt

Gecombineerde aanpak

De raad van bestuur raakte overtuigd en besloot alles uit de kast te trekken. “Dat is een voorwaarde voor succes”, ziet Von Meijenfeldt. “Je hebt een integrale visie nodig op menswaardige zorg, zodat er ook budget en praktische ondersteuning voor is.” Al snel werd psychogeriater Ton Bakker, lector Functiebehoud bij ouderen, erbij betrokken. “Ik kende Ton al van een eerdere effectieve methodiek, de Integratieve reactivering en rehabilitatie (IRR). Samen zijn we gaan kijken naar een nieuwe, complete aanpak van probleemgedrag op basis van wat er al is. Denk aan de richtlijn Probleemgedrag van Verenso, maar ook andere effectieve methodieken als Sta op! en GRIP. Die hebben we samengebracht in STIP: de STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag.”

Geluk voorop

Het geheim van de methodiek? “De nadruk ligt op preventie en begeleiding. Pas als dat onvoldoende effect heeft, gaan we behandelen”, vertelt Von Meijenfeldt. “De basis is: wat maakt iemand gelukkig? Daarvoor moet je iemands levensverhaal kennen. Dan hoef je ook niet meer taakgericht te werken, maar werk je relatiegericht. Je houdt bijvoorbeeld rekening met gevoeligheden en trauma’s uit het verleden als oorzaak voor probleemgedrag, maar ook met wat voor iemand een plezierige of zinvolle dagbesteding is. Als die basis goed is, voorkom je al 55% van het probleemgedrag door neuropsychiatrische symptomen zoals agressie, angst en wanen.”

“We zien dat het investeren in deskundigheid en steun niet alleen de bewoners veel oplevert: medewerkers kiezen bewust voor ons vanwege de STIP-methode”

Deskundigheid en steun

Een ander ingrediënt voor succes is de deskundigheid in het team. “Zo hebben we gedragscoaches die op basis van het profiel een begeleidingsplan opstellen voor de begeleiding in stap 3. Validatie is daarin een belangrijk element: wil iemand ‘naar zijn ouders’, dan gaan we wandelen en verschuiven we de aandacht langzaam naar iets anders. Zo voorkomen we dat iemand steeds de emotie van rouw, verdriet of woede ondergaat. Verder hebben we wekelijks overleg in het consultatieteam, zodat we meteen actie kunnen ondernemen als dat nodig is bij complexe gedragsproblematiek. Daarnaast krijgen medewerkers bijscholing met bijvoorbeeld video’s waarin zij hun interactie met de bewoner terugzien. Zo zie je de invloed van je eigen gedrag.”

Minder medicijnen

In de laatste stap kan het team terugvallen op psychotherapeutische interventies en medicatie. “Maar die interventies hebben we veel minder nodig”, schetst Von Meijenfeldt. “Het gebruik van psychofarmaca is afgenomen van 20 naar 5%. Ook wel logisch: net als iedereen hebben mensen met dementie gewoon de behoefte om lekker in hun vel te zitten. Daar beantwoorden we met deze aanpak aan. Verder zien we dat het investeren in deskundigheid en steun niet alleen de bewoners veel oplevert: medewerkers kiezen bewust voor ons vanwege de STIP-methode.”

“We werken aan een STIP-app, waarmee hulpverleners eenvoudig en regelmatig testen kunnen afnemen”

Niet meer anders

Voor wie denkt ‘dat wil ik ook’ heeft Vincent von Meijenfeldt goed nieuws: de STIP-methode is gratis te gebruiken, er zijn trainingen voor en iedere organisatie kan de methode naar eigen wensen implementeren. “Wel kost dat een paar jaar tijd. Maar wat het oplevert is onbetaalbaar. Want de STIP-methode is uitgegroeid tot een kwaliteitskader waarmee je de effecten van je interventies meetbaar kunt maken. Bovendien werken we aan een STIP-app, waarmee hulpverleners eenvoudig en regelmatig testen kunnen afnemen. Zelf gebruiken we STIP niet alleen meer voor mensen met dementie, maar ook voor patiënten met somatische klachten.”

Referentie: http://www.stipmethode.nl/

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”