Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
14 januari 2022

Patiënten met ernstig astma, gekenmerkt door frequentere exacerbaties en meer medicatiegebruik, hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care opgenomen te worden of te overlijden. Dit verband is niet gevonden met type 2-ontsteking. Het risico op een opname vanwege COVID-19 bleek vergelijkbaar met het risico bij influenza met een longontsteking. Dit is gevonden in een Britse studie die in het blue journal verscheen.

Virusinfecties zijn een belangrijke risicofactor voor exacerbaties bij patiënten met alle astma-fenotypes. Het risico op een virale exacerbatie lijkt groter te zijn bij patiënten met type 2-ontsteking.

Verband tussen astma en COVID-19

De eerste rapportages tijdens de COVID-19-pandemie wezen erop dat astma, net als bijvoorbeeld COPD, een risicofactor zou kunnen zijn voor een COVID-19-infectie en een ernstig beloop daarvan. Bij aanwezigheid van sommige kenmerken, zoals type 2-ontsteking en het gebruik van corticosteroïden, leek dit risico kleiner te zijn. Daarentegen kunnen patiënten met ernstig astma, die systemische corticosteroïden of meerdere medicijnen nodig hebben, slechtere uitkomsten hebben.

Britse studie

In een Britse studie, die onlangs in het blue journal verscheen, is gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide en sterk geïntegreerde benadering, om te proberen het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vast te stellen bij astmapatiënten met diverse fenotypes. Om dit doel te bereiken, gebruikten de onderzoekers onder andere een grote, gevalideerde database van elektronische patiëntendossiers uit de eerstelijnszorg en gegevens over ziekenhuisopnames en COVID-19.
De onderzoekers identificeerden ruim 430.000 astmapatiënten, een vergelijkingscohort met allergische rhinitis, om de mogelijke invloed van atopie of type 2-ontsteking zonder een longziekte te evalueren, en een gematchte groep van bijna 750.000 patiënten die geen astma of allergische rhinitis had.

Risicofactoren voor opname

Astmapatiënten hebben meer kans dan controlepersonen om hun huisarts te raadplegen vanwege COVID-19-gerelateerde zorgen en om deze ​​diagnose te krijgen. Ook hadden astmapatiënten een groter risico om opgenomen te worden vanwege COVID-19 in vergelijking met de algemene bevolking. De toename van dit risico was vergelijkbaar met eerder gevonden risico op ziekenhuisopnames vanwege influenza en longontsteking onder astmapatiënten. De volgende variabelen toonden een significant verband met het risico op ziekenhuisopnames:

  • regelmatig gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS): hazard ratio 1,27;
  • intermitterend ICS-gebruik plus gebruik van aanvullende astmamedicatie: HR 2,00;
  • regelmatig ICS-gebruik plus add-on medicatie: HR 1,63;
  • en frequente exacerbaties: HR 1,82.

Bevindingen

Interessant is dat de hazard ratio’s niet duidelijk een consistent dosisafhankelijk effect van inhalatiesteroïden toonden. Dit verband was het meest uitgesproken bij intermitterend en – in grotere mate – bij regelmatig gebruik van ICS plus aanvullende therapie.
Deze bevindingen wijzen erop dat er een drempel kan zijn voor de ernst van astma, of een fenotype dat wordt aangegeven door het gebruik van aanvullende therapie, waarvoor dit risico het grootst is. Noch atopie, noch het eosinofielengetal had een significante invloed op het risico op COVID-19, ziekenhuisopname of overlijden.

Comorbiditeiten en confounders

Comorbiditeiten en andere confounders, zoals mannelijk geslacht en sociaal-economische deprivatie, werden opgenomen in de modellen. Ook in dit cohort patiënten met astma en allergische rhinitis hadden de bekende comorbiditeiten, waaronder obesitas, vaatziekten, diabetes, nierfalen, dementie en kanker, een negatieve invloed op het risico op en beloop van COVID-19.

Referenties:

  1. Bloom CI, Cullinan P, Wedzicha JA. Asthma Phenotypes and COVID-19 Risk: A Population-based Observational Study. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:36-45. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669568/ , https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202107-1704OC
  2. Carr TF, Kraft M. Gaining Insights into Asthma-related COVID-19 Risk. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:1-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34813725   https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202111-2473ED?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
,
Deel dit artikel