DOQ

‘Deltaplan moet hartfalenzorg toekomstbestendig maken’

“De behandeling van patiënten met hartfalen moet beter”, vindt Jozine ter Maaten. Zij is cardioloog in het UMCG en medisch leider van het Deltaplan Hartfalen. In dit project hebben drie partijen de handen ineengeslagen. Het doel: de hartfalenzorg optimaliseren en de maatschappelijke bewustwording van hartfalen verbeteren.

Er zijn naar schatting 600 duizend Nederlanders met hartfalen en het aantal neemt snel toe. Als we niets doen, zal de prevalentie in 2030 met 42% zijn gestegen. “De manier waarop we de hartfalenzorg momenteel organiseren, is niet toekomstbestendig”, zegt Jozine ter Maaten. “Er liggen nu al heel veel mensen met hartfalen in onze ziekenhuizen. We behandelen patiënten met acuut hartfalen sinds de jaren tachtig op dezelfde manier en hebben weinig vooruitgang geboekt. Dat moet anders.”

“Mensen weten niet wat ze zelf kunnen doen om hartfalen te voorkomen en vroeg te herkennen”

Cardioloog Jozine ter Maaten

Meer bekendheid, minder leed

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Hartstichting dat maar een op de vijf Nederlanders kan omschrijven wat hartfalen is. “Mensen weten niet wat de ziekte inhoudt, hoe ernstig die is en wat ze zelf kunnen doen om hartfalen te voorkomen”, aldus Ter Maaten. “Dat terwijl meer bekendheid met de ziekte veel leed kan voorkomen.”

Het Deltaplan Hartfalen, dat 1 mei 2023 van start is gegaan, wil de hartfalenzorg optimaliseren en de maatschappelijke bewustwording verbeteren. Het initiatief sluit aan bij de missie van de DCVA om de ziektelast van cardiovasculaire aandoeningen in 2030 te verminderen met 25 procent.

Het Deltaplan Hartfalen is een gezamenlijk initiatief van de DCVA (Dutch CardioVascular Alliance), de Nederlandse Hartstichting en het Netherlands Heart Institute (NLHI). De drie partijen financieren het project. Daarnaast is er een stuurgroep met afgevaardigden van deze partijen en van (onder andere) de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), patiëntenvereniging Harteraad, CCU-verpleegkundigen, de huisartsen en geriaters.

“Het Hartfalenplatform maakt samenwerking gemakkelijker”

Platform en Hartfalenweek

Als eerste stap is onlangs de website van het Deltaplan Hartfalen gelanceerd. “Daarmee hebben we een plek gecreëerd die ons zichtbaar maakt”, vertelt Ter Maaten. “Een belangrijk onderdeel van de site is het Hartfalenplatform. Hierop verzamelen we alle lopende onderzoeken, projecten en best practices op het gebied van hartfalen. Op die manier maakt het Hartfalenplatform samenwerking gemakkelijker en hiaten in de hartfalenzorg en onderzoek inzichtelijk. Ik nodig collega-cardiologen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen, uit om ontbrekende onderzoeksinitiatieven en best practices aan ons te melden.”

Een tweede stap is de organisatie van de Hartfalenweek van 22 tot en met 28 april 2024. “In die week willen we de bewustwording van hartfalen verbeteren bij zowel beleidsmakers als het grote publiek. Voor die eerste groep komt er een landelijk symposium. Daarnaast worden op regionaal niveau hartfalendagen georganiseerd met informatie en activiteiten voor patiënten, familie en andere geïnteresseerden.”

“Het is belangrijk dat we over de grenzen van de eerste en tweede lijn heen kijken”

Juiste Zorg op Juiste Plek

Als derde stap werkt het Deltaplan Hartfalen, samen met NVVC Connect, aan de juiste hartzorg op de juiste plek. Ter Maaten: “Veel patiënten met hartfalen zijn onder behandeling in de huisartsenpraktijk. De vraag is of dat voor al deze mensen de juiste plek is. Wellicht moet er meer ruimte komen voor anderhalvelijnszorg. Voor optimalisatie van hartfalenzorg is het, naar mijn idee, belangrijk dat we over de grenzen van de eerste en tweede lijn heen kijken. De huidige financieringsstructuur maakt dat op dit moment niet altijd makkelijk.”

Het Deltaplan Hartfalen werkt daarom nauw samen met NVVC Connect in de initiatieven die al lopen voor de juiste hartzorg op de juiste plek. “Hopelijk kunnen we uit die regionale initiatieven best practices identificeren die geschikt zijn om op grotere schaal te implementeren.”

Betere uitkomsten

Met de genoemde stappen hopen de partijen in het Deltaplan Hartfalen de hartfalenzorg efficiënter en meer toekomstbestendig te organiseren. Plannen voor de langere termijn zijn er ook. “Er gaat nog heel veel komen”, belooft Ter Maaten. “Zo zou ik in de toekomst bijvoorbeeld graag een onderzoekconsortium willen opzetten.”

Wanneer het Deltaplan Hartfalen voor haar geslaagd is? “Als we hartfalen beter op de kaart hebben kunnen zetten. Maar vooral als ik mijn patiënten met hartfalen betere uitkomsten kan bieden door ze op de beste – misschien een meer gepersonaliseerde – manier te behandelen.”

Meer informatie: www.deltaplanhartfalen.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”


0
Laat een reactie achterx