Gunstige CV-uitkomsten na bariatrische operatie bij ouderen

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
29 april 2022

Tot nu toe was er weinig onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van een bariatrische operatie op de cardiovasculaire (CV-) uitkomsten bij ouderen. Uit onderzoek onder Medicare-begunstigden met obesitas blijkt een bariatrische operatie gepaard te gaan met een lager risico op overlijden, nieuw ontstaan hartfalen of een myocardinfarct. Deze resultaten verschenen in JACC.

In de afgelopen vijftig jaar is de wereldwijde last van obesitas exponentieel toegenomen. Van de talrijke effecten van obesitas op de wereldwijde gezondheid is de toenemende incidentie van hart- en vaatziekten (HVZ) een van de gevaarlijkste. Het onafhankelijke causale verband tussen obesitas en HVZ is goed vastgesteld. Naast dit directe effect resulteert obesitas ook in metabole veranderingen, waaronder hyperlipidemie, insulineresistentie en hypertensie, die op een onafhankelijke wijze het risico op HVZ verhogen.

Gewichtsreductie staat centraal

De huidige primaire en secundaire preventiemaatregelen voor aan obesitas gerelateerde aandoeningen zijn gebaseerd op het centrale paradigma van gewichtsreductie. Dit principe wordt ook gebruikt voor de primaire preventie van HVZ.
Het bewijs over de werkzaamheid van leefstijlinterventies en medicatie voor gewichtsreductie op de langetermijnverbetering van de cardiovasculaire (CV-) uitkomsten is echter tegenstrijdig. Tot nu toe is geen duidelijk en betrouwbaar klinisch voordeel aangetoond.
Daarentegen is er solide bewijs dat bariatrische chirurgie een betrouwbaardere methode voor gewichtsreductie is dan leefstijlinterventies en medicatie. Daarom wordt in de afgelopen jaren steeds

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel