DOQ

Meiden die ‘aan de pil’ zijn hebben vaker depressieve gevoelens

Zestienjarige meisjes die de anticonceptiepil gebruiken, hebben vaker depressieve klachten dan leeftijdsgenoten die niet aan de pil zijn, zo laat onderzoek zien.

Dit blijkt uit een studie van onderzoekers van het UMCG, LUMC en Brigham and Women’s Hospital (verbonden aan Harvard Medical School). Arts-onderzoeker in opleiding Anouk de Wit van het UMCG en haar collega’s onderzochten daartoe de gegevens van ruim 1.000 meisjes. Ze hebben hun resultaten gepubliceerd in wetenschappelijk magazine JAMA Psychiatry.

(bron: Pixabay)

Bidirectioneel verband

Uit het onderzoek blijkt dat zestienjarige meisjes meer depressieve symptomen hebben als ze de pil gebruiken dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van ruim duizend meisjes tussen de 16 en 25 jaar en vonden geen verband tussen pilgebruik en depressieve symptomen in de gehele onderzoeksgroep. Symptomen die de zestienjarigen met namerapporteerden zijn vaker huilen, overmatig slapen en eetproblemen. Vanwege de studieopzet is het niet mogelijk om te bepalen of het pilgebruik de depressieve gevoelens veroorzaakt. De onderzoekers vermoeden een ‘bidirectioneel’ verband tussen pilgebruik en depressie bij de zestienjarige meisjes. Oftewel: het pilgebruik leidt bij hen tot meer depressieve symptomen én het hebben van depressieve symptomen op deze leeftijd voorspelt meer pilgebruik.

Klinische depressie

De onderzoekers bekeken of er een verband is tussen pilgebruik en de ernst van depressieve symptomen tijdens dat pilgebruik en of tieners een hogere kans hebben op meer depressieve symptomen dan volwassen vrouwen als ze de pil gebruiken. Eerder onderzoek bracht pilgebruik namelijk al in verband met een klein verhoogd risico op het ontwikkelen van een klinische depressie. Dit risico was het hoogst bij vrouwen die de pil gebruikten als tiener.

Anticonceptie

De onderzoekers benadrukken dat het kleine risico op een eventuele toename van depressieve klachten moet worden afgewogen tegen het veel grotere risico op een ongewenste zwangerschap (en potentiële postnatale depressie). Ook andere vormen van anticonceptiezijn een overweging waard. Artsen bevelen langwerkende anticonceptiva, zoals spiraaltjes, aan vanwege hun grote betrouwbaarheid en de enkel lokale blootstelling aan hormonen in plaats van door het hele lichaam, inclusief het brein.

Depressieve gevoelens

Bijna alle vrouwen gebruiken ooit in hun leven de pil en de meesten van hen starten het gebruik als tiener. De pubertijd is een kwetsbare periode waarin psychische klachten veel voorkomen. Daarom is het belangrijk om het welbevinden van tieners in de gaten te houden. Depressieve symptomen komen vaak voor en kunnen de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Inzicht verkrijgen in de ernst van depressieve symptomen van pilgebruiksters biedt de mogelijkheid om het risico op dergelijke klachten beter te kunnen inschatten. Een toename van depressieve symptomen als gevolg van pilgebruik is een van de meest voorkomende zorgen bij vrouwen die starten met de pil.

Dit onderzoek heeft gegevens gebruikt van de langlopende TRAILS-studie, waarbij ruim 2.000 jongeren vanaf hun 11e jaar zijn gevolgd in hun adolescentie en jongvolwassenheid. De TRAILS-studie richt zich onder andere op overgewicht, alcohol en drugsgebruik, depressie en pesten. Onderzoekers bestudeerden de gegevens van ruim duizend meisjes tussen 16 en 25 jaar.

Bron: UMCG

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx