DOQ

Minder COPD-exa­cerbaties door biological dupilumab

Het biological dupilumab leidt, bij COPD-patiënten met een type-2-inflammatie, tot minder exacerbaties, een betere longfunctie, een betere kwaliteit van leven en minder ernstige luchtwegsymptomen. Dat blijkt uit een fase 3 klinische studie die Europese en Amerikaanse onderzoekers in mei 2023 publiceerden in The New England Journal of Medicine.

Bij 20 tot 40% van de COPD-patiënten zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een type-2-inflammatie. Dit gaat gepaard met een verhoogd risico op exacerbaties. Cytokines die een belangrijke rol spelen bij type-2-inflammatie zijn IL-4, IL-5 en IL-13. Er zijn verschillende biologicals die aangrijpen op deze cytokines en hun receptoren. Deze worden onder andere voorgeschreven voor patiënten met ernstig astma en/of ernstige chronische rinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP).
De huidige studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van het biological dupilumab (anti-IL4R/anti-IL13R) bij patiënten met COPD die aanwijzingen hebben voor een type-2-ontsteking, ondanks dat zij triple-inhalatietherapie gebruiken.

“Het primaire eindpunt van de studie was het aantal matig tot ernstige COPD-exacerbaties per jaar”

Fase 3-studie

De onderzoekers verrichtten een fase 3, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische trial (de BOREAS-trial; NCT03930732). De deelnemers bestonden uit COPD-patiënten die een concentratie eosinofiele granulocyten in het bloed hadden van ten minste 300 cellen per microliter en die in het jaar voorafgaand aan de studie ten minste één ernstige of twee matige COPD-exacerbaties hadden doorgemaakt. Zij werden gedurende 52 weken behandeld met dupilumab (n=468, elke twee weken 300 mg subcutaan) of een placebo (n=471).

Het primaire eindpunt van de studie was het aantal matig tot ernstige COPD-exacerbaties per jaar. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere de verandering in longfunctie (pre-bronchodilator FEV1), de kwaliteit van leven (St. George’s Respiratory Questionnaire; SGRQ) en symptomen (Evaluating Respiratory Symptoms in COPD; E-RS–COPD).

“Deelnemers in de interventiegroep hadden 30% minder matig tot ernstige exacerbaties”

Minder exacerbaties

Deelnemers in de interventiegroep hadden 30% minder matig tot ernstige exacerbaties dan deelnemers in de placebogroep. Ook de longfunctie nam sterker toe in de interventiegroep. Na 12 weken follow-up was de FEV1 in de interventiegroep toegenomen met 160 ml. In de placebogroep was dit 77 ml (p<0.001). Dit verschil hield stand tot het einde van de follow-up na 52 weken.
Ook de kwaliteit van leven verbeterde sterker in de interventiegroep. De SGRQ-score in de interventiegroep was na 52 weken afgenomen met 9,7 punten. In de placebogroep was deze afname 6,4 punten (p=0,002). Hetzelfde gold voor de symptomen (afname in E-RS–COPD score na 52 weken: 2,7 versus 1,6 punten in de dupilumab versus placebogroep, p=0,001). Het aantal deelnemers dat ernstige bijwerkingen ervaarde was gelijk in beide studie-armen.
De onderzoekers concluderen dat, bij COPD-patiënten met type-2-inflammatie, de behandeling met dupilumab leidt tot minder exacerbaties, een betere longfunctie, een betere kwaliteit van leven en minder ernstige symptomen.

Referentie: Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with type 2 inflammation indicated by eosinophil counts. N Engl J Med. 2023 May 21. doi: 10.1056/NEJMoa2303951.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Het Landelijk zorgpad COPD: een kapstok voor verbetering

Naar dit artikel »