DOQ

Jessica Brussee

Ik studeerde Biomedische Wetenschappen, volgde een masterprogramma in de Epidemiologie en promoveerde op een onderzoek naar astma bij kinderen. Na ruim 18 jaar als onderzoeker besloot ik in 2019 mijn kennis op een andere manier in te zetten. Sindsdien werk ik met veel plezier als medisch tekstschrijver.
Het vakgebied longziekten is altijd een ‘oude liefde’ gebleven. Maar ook voor andere vakgebieden schrijf ik graag. Denk bijvoorbeeld aan huisartsgeneeskunde, cardiologie, maag-, darm- en leverziekten, reumatologie, transplantatiegeneeskunde en zorgbrede onderwerpen.
Het meest trots ben ik dat ik de moeder mag zijn van mijn lieve, vrolijke en slimme adoptiezoon van 7 jaar.

Artikelen van Jessica Brussee

Therapietrouw bij COPD: goede begeleiding is het halve werk

Ellen Ricke ontwikkelde een tool die therapietrouw bij COPD-patiënten voorspelt én geeft advies om therapietrouw te stimuleren. “Het bevorderen van therapietrouw vraagt niet alleen een gedragsverandering van de patiënt, maar ook van de therapeut.”

Spirometrie bij subglot­tische stenose: kleine moeite, groot effect

Patiënten met idiopatische subglottische stenose lopen vaak jarenlang rond met benauwdheidsklachten voordat zij de juiste diagnose krijgen. Juliëtta Schuering onderzocht de waarde van spirometrie bij de diagnose. “Wees als arts alert als de astmamedicatie niet goed werkt.”

Waar ligt de grens? Rekenmethode bij keuzes rondom centralisatie van zorg

Is centralisatie nodig bij bepaalde risicovolle cardiovasculaire ingrepen? Michal Kawczynski bestudeerde het optimale patiëntvolume voor een ingreep. “Er is een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor volumenormen waaraan hoog-volume centra moeten voldoen.”

Meer aandacht voor serrated po­liepen kan het risico op darm­kanker ver­lagen

Het risico op metachrone darmkanker bij mensen met hoogrisico serrated poliepen is hoger dan verwacht, vertelt David van Toledo. “Door artsen te trainen in het opsporen van serrated poliepen kun je het risico op metachrone darmkanker verlagen.”

Minder COPD-exa­cerbaties door biological dupilumab

Bij COPD-patiënten met type-2-inflammatie leidt het biological dupilumab tot minder exacerbaties. Dit blijkt uit een fase 3 klinische trial. “Deelnemers in de interventiegroep hadden 30% minder matig tot ernstige exacerbaties dan deelnemers in de placebogroep.”

Het Landelijk zorgpad COPD: een kapstok voor verbetering

Het Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname dient als kapstok om verbeteringen in de zorg voor COPD-patiënten aan op te hangen, vertelt Lisette van der Velden: “Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het zou zijn om zonder dit zorgpad te werken.”

Algoritme onderscheidt astma en COPD beter dan arts

De verschillende diagnoses astma en COPD zijn in de klinische praktijk soms lastig vast te stellen. Een machine learning-algoritme dat is ontwikkeld om deze diagnoses te stellen, blijkt hierin inmiddels beter te scoren huisartsen en longartsen.

Screening op leverproblemen bij ouderen: zinvol?

Laurens van Kleef onderzocht de relatie tussen leververvetting, leverstijfheid, hart- en vaatziektes en mortaliteit. Zijn conclusie: screening op leververvetting en leverfibrose leidt waarschijnlijk niet tot betere gezondheidsuitkomsten bij ouderen.

De huid als spiegel van de ziel

Willemijn Bos verdiept zich, naast de fysieke laag van de huid, ook in de mentale, emotionele en energetische laag. “Ik zoek in mijn consulten niet alleen naar de lichamelijke oorzaak van het huidprobleem, maar ik kijk ook naar wat er nog meer speelt.”

Status astmaticus: stoppen met roken en goede nazorg

Onderzoek van Shelley Boeschoten laat zien dat oudere kinderen, kinderen die al langer klachten hebben, en kinderen die zijn blootgesteld aan sigarettenrook een hoger risico hebben op IC-opname. “Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van vermijdbare risicofactoren.”

Nieuwe techniek spoort vroege longkanker beter op

Erik van der Heijden ontwikkelde de cone beam CT-geleide navigatiebronchoscopie. Het doel: biopten nemen uit kleine longnodules. Zijn ambitie: de methode verder ontwikkelen en in heel Nederland implementeren. De stip op de horizon: diagnose en behandeling in één procedure.

Als je beweegt, wanneer kun je dat dan het beste doen?

Lichaamsbeweging in de late ochtend verkleint het risico op coronaire hartziekten en beroertes. Dat blijkt uit een onderzoek van Gali Albalak uit het LUMC. “Mijn uiteindelijke doel is om, met mijn onderzoek, een extra component toe te voegen aan de beweegrichtlijn.”

IL-17-remmers verhogen risico candida-infectie

IL-17-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op candida-infecties. Het betreft vooral infecties van de mond-keelholte en de slokdarm en in iets mindere mate van de huid. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek op basis van gegevens uit vier verschillende real-world datasets.

ACT voor zorgprofs: vergroot je psychologische flexibiliteit

Acceptance and Commitment Therapy kan nuttig zijn voor zorgprofessionals. In de spreekkamer én bij de begeleiding van jonge collega’s. “ACT maakt psychologisch flexibeler, je kunt meer leven vanuit je waarden”, aldus neuro-chirurg en ACT-trainer Peter Willems.

Over-/onder­diagnostiek voorkomen na hersen­infarct

Na een herseninfarct/TIA hoef je niet altijd een cardiologisch echografisch onderzoek te ondergaan. Toch wordt zo’n onderzoek regelmatig ten onrechte wel/niet aangevraagd. Sandra ter Braak onderzocht hoe je de aanvraag van onderzoek stroomlijnt en over-/onderdiagnostiek voorkomt.

Een goed gesprek kan kwaliteit palliatieve zorg verbeteren

“Zowel artsen als patiënten doen veel aannames over de laatste levensfase; die kloppen lang niet altijd”, aldus verpleegkundig specialist Lenny Kuper. Zij onderzocht hoe Advance Care Planning verloopt in praktijk voor patiënten met ernstige COPD.

Pre-HEART-score kan acuut coronair syndroom uitsluiten bij pijn op borst

Pijn op de borst is een van de belangrijkste redenen om patiënten te verwijzen naar de spoedeisende hulp. Toch is lang niet altijd sprake van een acuut coronair syndroom (ACS). Een betere triage van patiënten kan ervoor zorgen dat minder patiënten verwezen worden en de druk op de SEH verlagen.

Mechanische trombectomie: ernstig trombosebeen in enkele uren schoon

Sinds kort is er een nieuwe techniek waarbij trombi niet met medicatie worden verwijderd, maar via mechanische trombectomie. Interventieradioloog Adriaan Moelker vertelt over zijn ervaring met deze nieuwe techniek.

Borstkanker: erken klachten, ook lange tijd na behandeling

“Wees je als huisarts ervan bewust dat vrouwen – ook na genezing – nog klachten kunnen ervaren die mogelijk samenhangen met de behandeling van borstkanker”, zegt huisarts en onderzoeker Accord-Maass. “Denk aan vermoeidheidsklachten, depressieve klachten en milde cardiale disfunctie.”

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.

Hoe beïnvloedt pre-eclampsie de werking van de hersenen?

“Vrouwen die pre-eclampsie doormaakten, hebben op lange termijn vaker cardiovasculaire en cerebrale problemen dan vrouwen met een gezonde zwangerschap”, zegt biomedisch technoloog Lisanne Canjels.

Intra-arteriële trombectomie: steeds beter door samenwerking en onderzoek

“Het allerbelangrijkste bij IAT is en blijft de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio. Zeker bij dit soort acute zorg speelt de hele keten een rol”, aldus vasculair neuroloog Staals en interventieradioloog Van der Leij van Maastricht UMC+.

Long­revali­datie op hoogte: waarde­volle optie bij ernstig astma

“Door de snelle verbetering van klachten ervaren mensen vaak na lange tijd weer hoe het is om hun astma onder controle te hebben”, zegt onderzoeker dr. Karin Fieten van het Nederlands Astmacentrum Davos en SIAF.

Vitamine C verbetert de pompfunctie van het hart

Vitamine C verbetert de linkerventrikel-ejectiefractie met 5 tot 12%. Het effect is het grootst bij patiënten die op baseline al een slechte linkerventrikelfunctie hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse van dr. Angélique de Man, intensivist in het Amsterdam UMC.

De online huisarts: toegankelijke zorg voor iedereen

Het huisartsentekort maakt het steeds moeilijker om alle inwoners in Nederland huisartsenzorg te bieden. Online huisartsenpraktijk Arene probeert dit probleem innovatief op te lossen. Een van de initiatiefnemers, huisarts Lennard van Dongen: “Uiteindelijk moeten we, met alle huisartsen in Nederland, gezamenlijk zorgen dat we ook in de toekomst alle inwoners goede zorg kunnen bieden.”

‘Maak bij patiënt met PDS meer gebruik van positieve diagnose’

Een andere benadering van het prikkelbare darmsyndroom. Een benadering die uitgaat van een positieve diagnose. Dat is wat prof. dr. Daniel Keszthelyi nastreeft. “De MDL-arts bevestigt allereerst dat de klachten reëel zijn. Daarnaast kun je meteen behandelopties aanbieden.”

Werkdruk en werkgeluk: elke keuze heeft een prijs

Lange werkdagen, met tientallen patiënten, vergaderingen, vele e-mails en telefoontjes. En daarnaast draai je nog een dienst. Voor veel artsen dagelijkse kost. Maar ook een bron van werkdruk en stress. Dat kan anders. “Dat je een goede dokter bent als je 60 tot 80 uur per week werkt en zoveel mogelijk patiënten ziet is maar een concept”, zegt arts/coach Juriaan Galavazi.

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.