DOQ

Waar ligt de grens? Rekenmethode bij keuzes rondom centralisatie van zorg

Voor zeldzame, risicovolle medische ingrepen kan het zinvol zijn om de zorg te centraliseren. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ demonstreren een rekenmethode waarmee zij de relatie bepalen tussen het aantal ingrepen dat een ziekenhuis per jaar verricht en de klinische uitkomsten. Op die manier kunnen zij het optimale patiëntvolume voor een ingreep berekenen. De rekenmethode is gebaseerd op een meta-analyse en is toepasbaar voor weinig voorkomende, risicovolle cardiovasculaire interventies.

Centralisatie van de zorg krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het idee hierbij is dat als een ziekenhuis per jaar meer patiënten behandelt met een specifieke interventie de kwaliteit van de zorg mogelijk toeneemt. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ demonstreren een rekenmethode om de relatie te bepalen tussen het aantal ingrepen dat een ziekenhuis per jaar verricht (patiëntvolume) en de uitkomsten van de zorg. Hiervoor gebruiken zij het ziektebeeld acute aortadissectie type A (ATAAD; een splijting in de wand van de aorta ascendens of aortaboog) als voorbeeld.

“De acute mortaliteit nam af naarmate het aantal behandelde patiënten toenam”

Literatuurreview en meta-analyse

De onderzoekers verrichtten een systematische literatuurreview en meta-analyse. Hierin includeerden zij 140 studies met in totaal 38.276 patiënten. Alle studies geven informatie over het aantal patiënten dat een operatie voor ATAAD onderging en de acute mortaliteit bij deze mensen (overlijden tijdens opname of in de eerste 30 dagen na diagnose

 

Aanmelden

Meld u gratis aan om toegang te krijgen tot DOQ,
waar zorgprofessionals kennis en visie delen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »

Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »