DOQ

Minder spierschade na plaatsen minimaal invasieve heupprothese

Een heuprothese die geplaatst wordt met een minimaal invasieve (‘voorste’) benadering, geeft minder spierschade na plaatsing, vergeleken met de conventionele methode. Dit bleek uit een anatomische studie van Jakob van Oldenrijk die eind mei hierop promoveert. Wel is de benadering met twee kleine incisies technisch moeilijk, wat resulteert in een hoger complicatie risico.

Van Oldenrijk zocht uit of er minder spierschade optreedt als een totale heupprothese wordt geplaatst met een minimaal invasieve chirurgische benadering. Ook wilde hij weten of het functionele herstel beter is na plaatsing van een botsparende heupprothese (korte steel), vergeleken met een conventionele prothese. Heupprotheses met een korte steel hebben als doel het bot te sparen voor de toekomst en de krachten rondom het gewricht beter te verdelen. Op de korte termijn biedt een korte steel echter geen sneller herstel dan na plaatsing van een standaard prothese. Wat het risico is op vervanging op de langere termijn, is nog onbekend.

Invasief

Totale heupprotheses worden steeds vaker geplaatst met weefsel-sparende technieken. Het doel hiervan is een kortere opname, sneller herstel van functie en minder pijn. Minimaal invasieve technieken zijn technisch lastiger dan conventionele technieken. De studie van Van Oldenrijk bevestigt de voordelen van de spiersparende potentie van de voorste benadering. Deze benadering wordt inmiddels veelvuldig toegepast in Nederland.

Promovendus Jakob van Oldenrijk: ‘Short Incisions and Short Stems in Total Hip Arthroplasty’.

Klik hier voor een interview met orthopeed dr. Joost van den Hout (Amphia ziekenhuis) over deze techniek, dat eerder is gepubliceerd op DOQ.nl.

Bron: Amsterdam UMC-locatie AMC
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Dr. Van den Hout: ‘Patiënt revalideert sneller met spiersparende ingreep’

Naar dit artikel »