Pogingen tot reductie heropnames bij COPD, verminderen niet de mortaliteit

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
21 februari 2021

Pogingen om heropnames binnen 30 dagen te verminderen, zouden tevens kunnen resulteren in andere verbeterde uitkomsten in deze periode na een COPD-exacerbatie. Een recente grootschalige cohortstudie uit de Verenigde Staten biedt nieuw bewijs dat deze hypothese weerlegt.

In 2008 stelde het Amerikaanse Medicare adviezen op om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verbeteren, bedoeld om heropnames te voorkomen. Twee jaar later werd een wet aangenomen om dit zogenaamde Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP) te implementeren. HRRP is ontworpen om de zorgkosten te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren. En ziekenhuizen met meer heropnames dan verwacht krijgen een boete.

(Foto: Pixabay)

Goede kwaliteitsmaat?

In eerste instantie, vanaf 2012, gold dit HRRP-beleid voor de ziekenhuisopnames van patiënten met hartfalen, pneumonie of myocardinfarct. In 2014 zijn COPD-exacerbaties aan dit lijstje toegevoegd.
Patiënten, clinici en beleidsmakers waren kritisch over de geschiktheid van heropnames als een kwaliteitsmaat voor ziekenhuizen. De opname is immers slechts een van de vele factoren die bijdragen aan de uitkomsten na het ontslag. Bijvoorbeeld beperkte toegang tot hoogwaardige zorg na het ontslag en sociaaleconomische middelen van patiënten, zoals sociale ondersteuning, stabiele huisvesting, vervoer en voedsel, dragen ook bij aan het risico op een heropname.

Bovendien is er weinig literatuur over de manier waarop op een veilige manier heropnames voorkomen kunnen worden. De gegevens hierover zijn tegenstrijdig. Verder zijn de ziektecodes die worden gebrui

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel